Hoppa till huvudinnehållet

Färg och lack med organiska lösningsmedel

Färg och lack som innehåller organiska lösningsmedel avger ångor. Vid målning eller lackering i trånga och dåligt ventilerade utrymmen kan gränsvärden för organiska lösningsmedel överskridas. Därför är det inte tillåtet att använda färg eller lack med organiska lösningsmedel på tillfälliga arbetsplatser inomhus, till exempel byggarbetsplatser eller i helt eller delvis slutna utrymmen

I undantagsfall kan färg eller lack med organiska lösningsmedel användas, men endast om det krävs av tekniska eller kulturhistoriska skäl. I sådana fall bör om möjligt rummet ventileras. Dessutom är det viktigt att väl fungerande andningsskydd används under arbetet.

Lagar och förordningar

Regler om färg och lack med lösningsmedel finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 24.

Hitta på sidan