Hoppa till huvudinnehållet

Mineralull och glasfibrer

Mineralull, t ex glasull, stenull, slaggull, eldfast mineralull samt glasfibrer kan skada lungorna och är ofta irriterande vid hudkontakt. För att minska exponeringen för fiberhaltigt damm är det viktigt att tänka på att:

  • Välja de produkter som dammar minst och framför allt avger minst mängd av de allra finaste fibrerna som når långt ner i lungorna.
  • Ha städrutiner och följa dem. Damm ska sugas bort med dammsugare eller centralsug. Rengöring genom spolning är ett alternativ om det är möjligt och riskfritt. Sopa inte och använd inte tryckluft!
  • Alltid använda skyddsutrustning vid dammande arbete som till exempel rivning och omisolering av ugnar. Om andningsskydd behövs ska det finnas minst halvmask med P2-filter tillgängligt.
  • Använda skyddskläder om det dammar mycket. Skyddskläder ska förvaras avskilt från privata kläder och andra arbetskläder. Eftersom det kan fastna fibrer i skyddskläderna, behöver de rengöras. Är de starkt förorenade med fibrer, ska de dammsugas av först. Kläder som är förorenade med fibrer ska märkas med information om det när de lämnas för rengöring eller tvätt.

Det finns en typ av mycket ovanlig glasull som innehåller mindre än 18 % alkaliska jordartsmetaller (barium, natrium, kalium, kalcium). Denna glasull (inte vanlig glasull som används för isolering) ska betraktas som specialfibrer som kan innebära risk för cancer.

Riskerna är större vid arbete med eldfasta fibrer, kristallina fibrer och specialfibrer jämfört med glasull och stenull.

Lagar och förordningar

Regler om arbete med mineralull finns i AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer, §§ 4, 9, 10 och 11-13.

Hitta på sidan