Hoppa till huvudinnehållet

Roller i arbetsmiljöarbetet

Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet? I Sverige finns en lång tradition av samverkan och samarbete om arbetsmiljön. Den traditionen bygger på insikten att alla vinner på en god arbetsmiljö.

Arbetsgivare

Alla arbetsgivare, både stora och små, ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det behöver inte vara så krångligt som det låter.

Läs om arbetsgivarens roll

Chef

I chefens löpande arbete ligger även arbetsmiljöarbetet. Hur människor trivs på jobbet påverkas av allt som händer i organisationen.

Läs om chefens roll

Skyddsombud

Här kan du läsa om uppdraget som skyddsombud och få tips på sådant som kan ge dig stöd i rollen.

Läs om rollen skyddsombud

Medarbetare

Varje medarbetare har också ett eget ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. För att kunna ta det ansvaret har alla på arbetsplatsen rätt till kunskap om sin arbetsmiljö.

Läs om medarbetarens roll

Elev och studerande

Från årskurs sju ska eleverna ges tillfälle att utse elevskyddsombud. Studerandeskyddsombud kan utses för dem som studerar vid universitet och högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar.

Elev- och studerandeskyddsombud

Företagshälsovård

Företagshälsovården ger företagen stöd i arbetsmiljöarbetet. De är en bra hjälp inte minst i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Läs om företagshälsovårdens roll

God samverkan

Här hittar du filmer och reflektionsfrågor som ni kan använda för att inspireras till ännu bättre samverkan på er arbetsplats.