Hoppa till huvudinnehållet

Om OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarundersökning med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Enkäten är anonym och kostnadsfri. 

Genom att låta medarbetarna besvara frågorna i enkäten kan ni få reda på hur ni har det inom områden som arbetsbelastning, återhämtning, kränkande särbehandling och ledarskap.

När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans ta fram åtgärder för sådant som ni vill förbättra.

Enkäten innehåller 46 frågor uppdelat på nio frågeområden och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är anonyma och resultatet visas endast på gruppnivå.

Testa enkäten innan du skickar ut den till din arbetsgrupp. Du behöver svara på samtliga frågor för att ta dig vidare i enkäten. 

Testa enkäten 

Lista över alla frågor i enkäten

Läs mer om enkätens frågeområden

Vill du få en introduktion till organisatorisk och social arbetsmiljö, gå Prevents kostnadsfria webbutbildning OSA Introduktion, den tar cirka en timme att genomföra. Önskar du djupare kunskap finns den lärareledda utbildningen OSA i praktiken.

Enkätens områden

 1. Arbetets organisering
 2. Arbetsbelastning
 3. Möjlighet att påverka
 4. Stöd
 5. Återhämtning
 6. Ledarskap
 7. Kunskap och utveckling
 8. Kränkande beteenden
 9. Psykologisk trygghet

Medarbetarundersökningen består av fyra steg, och det är viktigt att gå igenom alla stegen för att enkäten ska leda till färbättringar av arbetsmiljön. För varje steg finns beskrivningar och stödmaterial.

image1ouekh.png

1. Lär känna enkäten

 • Titta igenom enkäten och frågorna
 • Läs på om enkätens olika frågeområden

2. Planera och informera

 • Planera genomförandet av enkäten
 • Skapa en tidsplan
 • Informera dina medarbetare om syfte och upplägg med undersökningen
 • Boka möten för uppföljning

3. Skicka ut enkät

 • Generera en länk för din avdelnings enkät
 • Mejla enkäten till din arbetsgrupp

4. Resultat och åtgärder

 • Titta igenom resultatet
 • Förbered möte med arbetsgruppen
 • Gå igenom resultatet med arbetsgruppen
 • Ta tillsammans fram en handlingsplan med åtgärder
 • Genomför åtgärderna
 • Följ upp åtgärderna för att ta reda på om de gett önskad effekt

Frågor och svar om OSA-enkäten

Du kan slå samman resultat för hela företaget

Du kan slå samman flera enkätresultat till ett gemensamt resultat för hela arbetsplatsen. Om olika personer har skapat enkäterna som ska slås samman kan ni först dela resultat med varandra. Du delar och slår samman på Mina sidor. 

Länkarna sparas på ditt Prevent-konto

I stället för att du får ett mejl med länkar till enkäten och resultatet så sparas länkarna på ditt konto "Mina sidor" på prevent.se. Har du inget konto kan du kostnadsfritt skapa ett.

Sista svarsdatum

Du kan ange ett sista svarsdatum i samband med att du skickar ut enkäten. Behöver du förlänga svarstiden gör du det på ”Mina sidor”.

Mejlmall

För att underlätta utskicket av enkäten till medarbetarna finns en nedladdningsbar mejlmall som innehåller en exempeltext och länk till enkäten. Mejlmallen finns också på "Mina sidor".

Färre frågor 

Nu innehåller enkäten 46 frågor i stället för som tidigare 56.  Frågorna är delvis omformulerade. Arbetet med att för bättra frågorna har Prevent gjort i samarbete med RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner). Frågeområdena är:

 1. Arbetets organisering
 2. Arbetsbelastning och krav
 3. Möjlighet att påverka
 4. Stöd
 5. Återhämtning
 6. Ledarskap
 7. Kunskap och utveckling
 8. Kränkande särbehandling
 9. Psykologisk trygghet

Fritextsvar

Ett fritextsvar har lagts till i slutet av enkäten för att de som svarar ska kunna lägga till egna synpunkter och reflektioner på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Utvecklad resultatsida

När du har gjort flera enkätundersökningar kan du välja att jämföra resultat med tidigare undersökningar. Vi har plockat bort varningstriangeln som visade om någon angett ett lågt värde på en fråga. Nu kan du i stället se spridningen av svaren på en fråga.

Administratören, det vill säga den person som skapat och skickat ut enkäten,  kan se enkätresultatet på sitt Prevent-konto via Mina sidor. Därifrån kan resultatet också delas med andra. Det går aldrig att se enskilda svar, utan bara en sammanställning av gruppens resultat. Av anonymitetsskäl behöver minst sex personer ha svarat på enkäten för att en sammanställning ska visas. Annars syns inget resultat.

 • Endast den e-postadress som anges när man skapar ett Prevent-konto, det vill säga administratörens e-postadress, samlas in och kopplas till resultatet.
 • Endast det samlade resultatet (sammanställningen) sparas på Prevents servrar. Enskilda resultat sparas inte.
 • Servrarna är placerade i Stockholm och hostas av Dustin.
 • Medarbetarnas svar är anonymiserade.
 • Prevent är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Prevents personuppgiftspolicy.

Prevent har tagit hjälp av forskningsinstitutet Ri.se för validering av enkäten. En psykometrisk analys har genomförts för kvalitetsutvärdering: Analysens resultat, data och källkod finns tillgängligt här: https://pgmj.github.io/PreventOSA/

Nej det går bara att svara på enkäten en gång på samma dator eller mobil.  

Enkäten kan göras på dator, mobil eller surfplatta i webbläsarna

 • Edge
 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari.

Edge är den webbläsare som våra användare tycker fungerar allra bäst, så testa att använda den om du får problem. 

Ja, om ni har använt enkäten tidigare kan du välja att jämföra med tidigare genomförda enkäter. Det finns en rullista på översiktssidan för resultatet, där du kan välja vilken enkät du vill jämföra med. 

OBS! Denna funktion blev tillgänglig den 5 december 2023, och du kan därför bara jämföra med enkäter som är skapade efter det datumet. 

Om du klickar på knappen "Jämför med andra" på resultatsidan visas ett jämförelsevärde för alla som besvarat OSA-enkäten. Jämförelsen visas endast på översiktssidan. Mätningen påbörjades 5 december 2023. 

Ja det kan du göra på Mina sidor. Där hittar du också en instruktion hur du gör sammanslagningen. 

Till Mina sidor

Checklista om OSA

Nu finns en checklista om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, där man kan stämma av fråga för fråga att man har de rutiner och arbetssätt på plats som krävs enligt reglerna.

Boka en utbildning!

Utbildningen OSA i praktiken hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt md frågorna. Även som webbutbildning.

Lär dig mer om OSA

Här kan lära dig mer om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är. Här finns också våra utbildningar, korta filmer, verktyg med mera.