Hoppa till huvudinnehållet

Jobba med arbetsmiljön

För att underlätta arbetet med arbetsmiljön finns en rad olika hjälpmedel. Arbetsmiljö är allt det du har runt omkring dig på jobbet, till exempel arbetsredskap, maskiner, luft, ljud, ljus och kemiska ämnen. Hur arbetet är organiserat, relationer mellan människor och hur du trivs på jobbet hör också till arbetsmiljön.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete är. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt med arbetsmiljön, och du får mallar och exempel som hjälper dig.

Läs mer och kom igång

Roller i arbetsmiljöarbetet

Vem ska göra vad i arbetsmiljöarbetet? Och vem har ansvaret för att alla är säkra och mår bra? I arbetsmiljölagen finns regler om ansvar, roller och medverkan i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om roller i arbetsmiljöarbetet

Checklistor, enkäter och mallar

Prevents kostnadsfria checklistor och mallar gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. För att undersöka trivsel finns bland annat en enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Till checklistor

Fördjupning inom arbetsmiljö

Här kan du fördjupa dig inom både inom fysisk och organisatorisk och social arbetsmiljö, det vill säga både sådant som handlar om säkerhet och trivsel.