Hoppa till huvudinnehållet

Om systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att organisera, undersöka och följa upp verksamhetens arbete för att skapa en bra arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste följa.

Bild: Bengt Alm

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 som "arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås".

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.

Undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter kontrolleras åtgärderna, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

En förutsättning för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är att det är organiserat på ett bra sätt, till exempel när det gäller arbetstagarnas medverkan, fördelning av uppgifter och tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp

SAM-snurra.jpg

Vem ska förbättra arbetsmiljön?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en självklar del av verksamheten. Även om arbetsgivaren är den som har ansvaret är det viktigt att alla anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka, alltså samarbeta, för att skapa en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet är då arbetstagarnas representant. Arbetstagarna har oftast god kännedom om riskerna i det dagliga arbetet och bra förslag på åtgärder. Är de anställda engagerade brukar det vara lättare att införa rätt åtgärder och skapa en säkrare arbetsmiljö. 

Mer om rollerna i arbetsmiljöarbetet

Det här ingår i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöpolicy

Skapa en policy som beskriver hur ni vill att er arbetsmiljö ska vara.

Arbetsmiljöpolicy

Riskbedömning

Undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp risker i verksamheten.

Riskbedömning

Rutiner och instruktioner

Gör skriftliga instruktioner för arbeten som innehåller stora risker.

Rutiner och instruktioner

Uppgiftsfördelning

Uppgifter i arbetsmiljöarbetet kan fördelas till andra.

Uppgiftsfördelning

Årlig uppföljning

Följ upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar en gång om året.

Årlig uppföljning

Lär av tillbuden

Ta reda på orsakerna till tillbud, olyckor och ohälsa.

Lär av tillbuden

Organisera

Få koll på vad som är gjort och vad som återstår att göra. 

Organisera arbetsmiljöarbetet

Kunskaper

Skaffa dig tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Gå en utbildning

Verktyg för att jobba med SAM

Många tar hjälp av mallar och checklistor för att få ordning på det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mallar för SAM

Checklistor och enkäter

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Fördjupning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är en kombinerad webb- och lärarledd utbildning.

Visa utbildning

8.200 kr exkl. moms

Podd: Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Hör Prevents Malin Strömberg förklara hur du kommer igång och kommer vidare. Att förbättra arbetsmiljön är inte så svårt som du tro tror.

Jobbfika avsnitt 24: Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Externa länkar

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (Arbetsmiljöverket)

IA-systemet - en hjälp att hantera avvikelser (Afa Försäkring)

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.