Hoppa till huvudinnehållet

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA

Här har vi samlat utbildningar, checklistor, enkäter och digitala verktyg som hjälper dig att jobba med frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, arbetstid, konflikter och mobbning. Du kan också lära dig mer om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är.

Vad är OSA?

Frågor som stress, konflikter, mobbning och balans mellan jobb och fritid ingår i det som kallas organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Börja med att undersöka hur de anställda har det, och bestäm sedan vilka åtgärder som behövs.

Checklista om OSA

Använd checklistan för att ta reda på hur er verksamhet uppfyller kraven enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Checklistan fokuserar på arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Medarbetarenkäter

Med hjälp av Prevents enkäter inom organisatorisk och social arbetsmiljö kan du undersöka hur de anställda har det genom att ställa ett antal frågor. Alla svar är anonyma. Vår mest använda enkät är Enkät om OSA.

Gör en medarbetarenkät