Hoppa till huvudinnehållet

Digital arbetsmiljö

Det är egentligen ingen skillnad på att anpassa en bandsåg eller borrmaskin så att ingen riskerar att skadas jämfört med att anpassa ett digitalt verktyg så att det fungerar bra för den som ska använda det. Arbetsmiljölagens krav gäller även för digitala system.

För att undersöka hur olika digitala system påverkar oss och vår arbetsmiljö är det bra att titta på följande perspektiv:

  1. Hur påverkas arbetets innehåll av de system vi använder? Är de till hjälp för oss och verksamheten?
  2. Vilken teknisk kvalitet och kapacitet har systemen? Är de snabba, säkra och pålitliga?
  3. Hur väl anpassade är systemen till människan de uppgifter de ska hjälpa till med? Är de lätta att förstå och logiska att hantera?

De här tre delarna påverkar varandra, och för att man inte ska bli stressad och frustrerad när man använder de digitala systemen måste alla delar fungera bra. Det är först när alla tre fungerar som vi kan säga att vi har en bra digital arbetsmiljö. 

Mer om digital arbetsmiljö

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Digitala system - övergripande

Digitala system - enskilda

Till Prevents checklistor

Tips på mer information

Arbeta vid bildskärm

Tips och råd vid distansarbete

Hybridkontor

Hjärnvänlig arbetsmiljö

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Inför rätt IT

Här finns tips och checklistor för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system. Men också för dig som vill utveckla och förbättra era IT-system ur ett användar- och arbetsmiljöperspektiv.

Inför rätt IT

Externa länkar

Digi-ronden, för en bättre digital arbetsmiljö. (Suntarbetsliv)

Hitta på sidan