Hoppa till huvudinnehållet

Sexuella trakasserier på jobbet

Här finns tips på vad du som chef kan göra om någon utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också en checklista för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på jobbet. Det gäller både anställda, praktikanter och inhyrd personal. Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna.

Vad är sexuella trakasserier?

Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat. Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger och anspelningar. 

Mer om vad sexuella trakasserier är

Checklista om sexuella trakasserier

Med hjälp av den här checklistan kan chefer tillsammans med skyddsombud undersöka om verksamheten har arbetssätt, riktlinjer, rutiner och kunskap för att förebygga och motverka sexuella trakasserier. 

Till checklistan Sexuella trakasserier

Om lagar och föreskrifter

Att jobba förebyggande

Allra bäst är det förstås om det aldrig inträffar några sexuella trakasserier. Därför är arbetsgivaren skyldig att arbeta förebyggande. I stora drag handlar det om att upprätta riktlinjer där det tydligt framgår att sexuella trakasserier inte accepteras, och ha rutiner för hur de ska hanteras om de ändå skulle inträffa. En viktig del av det förebyggande arbetet är att förvissa sig om att alla anställda känner till vad som gäller. 

Mer om förebyggande arbete

Policy, riktlinjer och rutiner

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer om sexuella trakasserier. Det gäller även om arbetsgivaren gjort en undersökning som visar att det inte verkar finns något behov.

Mer om policy, riktlinjer och rutiner

Om någon blir utsatt

Om du upplever att du blir sexuellt trakasserad kan du prata med din närmaste chef eller, om det är mer lämpligt, med chefens chef eller HR. Om du som chef får höra att någon upplever sig kränkt, oavsett om det är ett rykte eller att någon berättar det för dig, är du skyldig att utreda om det stämmer.

Om någon blir utsatt

Undersök med en enkät

Enligt lag ska alla arbetsgivare tillsammans med de anställda arbeta med aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska:

  • undersöka risker för sexuella trakasserier
  • analysera riskernas orsaker
  • vidta åtgärder
  • följa upp och utvärdera åtgärderna.

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare. 

Till enkäten Sexuella trakasserier

Så använder du enkäten

Tips på mer information

Gör en arbetsmiljöpolicy

Schysst stall – diskussionsfilmer

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Kränkande särbehandling och mobbning

Rutiner och instruktioner

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.

 

Prenumerera kostnadsfritt