Hoppa till huvudinnehållet

Om någon blir utsatt för sexuella trakasserier

Här får du tips och råd om vad kan göra om du blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet. Här finns också råd till dig som chef, skyddsombud eller fackligt ombud.

Om du upplever dig sexuellt trakasserad på jobbet ska du prata med din närmaste chef eller med chefens chef. Det går också bra att prata med HR-avdelningen, ditt skyddsombud eller fackliga ombud.

Om du som arbetsgivare eller chef  får veta att en anställd, praktikant eller inhyrd personal anser sig utsatt för sexuella trakasserier är du skyldig att utreda situationen skyndsamt och förhindra framtida sexuella trakasserier. Reglerna omfattar även praktikanter och inhyrd arbetskraft.

Om en arbetsgivare får kännedom om att trakasserier kan ha förekommit och inte utreder situationen kan man anmäla detta till ett fackförbund eller, om man inte är med i facket, till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Det kan man även göra om det är arbetsgivaren som är den som kränker.

Arbetsgivarens ansvar

Om du som chef får höra att någon upplever sig kränkt, oavsett om det är ett rykte eller att någon berättar det för dig, är du skyldig att utreda om det stämmer. Utredningen går vanligtvis till så att chefen pratar med dem som är inblandade och eventuella vittnen. Sådana samtal kan vara svåra, och du kan gärna ta hjälp av företagshälsovården eller någon annan oberoende sakkunnig. Tänk på att även andra än den som blivit trakasserad kan behöva stöd. Om det visar sig att det förekommit sexuella trakasserier är du skyldig att se till att de upphör, och sedan följa upp så att åtgärderna verkligen fungerat. Vid allvarliga händelser kan det vara aktuellt med en varning eller andra arbetsrättsliga konsekvenser.

Alla situationer ska utredas

En anställd i arbetsledande position behöver förhålla sig neutral och påbörja utredningen skyndsamt och med respekt för alla inblandade. Arbetsgivaren ska också bilda sig en egen uppfattning för att kunna avgöra hur ärendet ska hanteras inom organisationen. 

Goda råd till dig som chef

Om någon uppmärksammar dig på att sexuella trakasserier förekommer:

 • Utred situationen och tala med de berörda. Tänk på att det ska ske skyndsamt och konfidentiellt och att du behöver försöka förhålla dig neutral gentemot både den som upplever kränkningen och den eller de som utpekas.
 • Anteckna datum och händelser men tänk på att hantera anteckningarna varsamt eftersom de är av känslig natur.
 • Ta gärna stöd av HR, företagshälsovård eller annan oberoende sakkunnig.
 • Om den som anser sig utsatt för trakasserier anmäler situationen till fack eller DO har arbetsgivaren skyldighet att följa och medverka i utredningen.
 • Tänk igenom vad som behöver göras för att händelsen inte ska upprepas.

Goda råd till skyddsombud eller fackligt ombud

Om en anställd kommer till dig och berättar om sexuella trakasserier kan du ge stöd genom att:

 • Efterfråga och uppmuntra till att dokumentera datum och händelser.
 • Hjälpa till i dialogen med arbetsgivaren.
 • Hjälpa till vid utredning.
 • Om den anställde inte vill eller vågar ta upp händelserna öppet kan du uppmärksamma arbetsgivaren på att det finns risk för att det förekommer trakasserier.
 • Om det är någon annan än personen själv som är utsatt går det inte att anmäla trakasserier, men du kan uppmärksamma arbetsgivaren på att det finns risk för att det förekommer trakasserier.
 • Hjälp till om den anställde vill anmäla arbetsgivaren till fack eller DO.
 • Tänk på att om det gäller sexuella trakasserier kan du behöva ge stöd både åt den som upplever kränkningen och åt den som är utpekad.

Tips på mer information

Sexuella trakasserier på jobbet

Kränkande särbehandling

Diskussionfilmer om olika situationer och dilemman

Artiklar om sexuella trakasserier

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.