Hoppa till huvudinnehållet

Hybridkontoret och arbetsmiljön

Hybridkontor har blivit allt vanligare. Det innebär att man kombinerar arbete i företagets lokaler med arbete på distans, vanligtvis hemma. Det finns frågor som är bra att tänka igenom om man planerar hybridverksamhet.

Webbinarium: Hybridarbete – ett dilemma för chefen

Webbinarium: Framgångar och fallgropar med det hybrida kontoret

Det är upp till varje arbetsgivare att avgöra om hybridarbete passar verksamheten och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning. När man har kommit fram till hur man vill ha det ska en riskbedömning göras. Den görs bäst i samverkan mellan chef och skyddsombud. Här finns exempel på områden att diskutera inför övergång till hybridkontor.

Områden att prata igenom

 • Tekniken Finns teknisk utrustning och support för hybridmöten?
 • Ledarskap Vilka är utmaningarna för chefer som ska leda både på plats och på distans?
 • Kommunikation Hur kan alla inkluderas och känna sig delaktiga?
 • Teamkänsla Hur får vi ihop arbetsgruppen när några är på plats och några på distans?
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö Sker täta avstämningar mellan chef och medarbetare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
 • Spelregler När och var ska olika typer av arbete ske? Får man ha videomöten i kontorslandskapet?
 • Möten Hur tydliggör vi i mötesinbjudan om ett möte är på plats, på distans eller både och?
  • Fundera på vilken typ av möten som passar för uppgiften.
  • Se till att det är tydligt för alla som ska delta vilken typ av möte det är.
Ny utbildning: Det hybrida kontoret

Ny utbildning: Det hybrida kontoret

Det hybrida arbetssättet innebär både utmaningar och möjligheter. Utbildningen ger dig kunskap om hur ni kan skapa teamkänsla och psykologisk trygghet i arbetsgrupper där medarbetarna inte alltid är på samma plats.

Visa utbildning

4.500 kr exkl. moms

Riskbedömning vid förändring

I samband med förändringar i verksamheten, till exempel övergång till hybridkontor, ska en riskbedömning göras.

Riskbedömning

Förändringsarbete

Här hittar du två olika metoder som ni kan använda för att leda förändrings- och förbättringsarbete.

Vårt förbättringsarbete

Ledning av vårt förändringsarbete

Poddavsnitt om hybridkontor

Hur leder man medarbetare som är både på plats och på distans? Och hur stort avtryck har pandemin gjort på vårt sätt att arbeta?

Jobbfika avsnitt 23: Hybridledarskap – en utmaning.

Jobbfika avsnitt 26: Vad blir det nya normala?

Kontors- och distansarbete

Här finns tips, råd och checklistor om kontors- och distansarbete.

Kontorsarbete

Distansarbete

Tips på mer information

Hjärnvänlig arbetsmiljö

Samverkan

Distansarbete

Allmän checklista - Kontor

Inför rätt IT

Externa länkar

Distansarbete, helt eller delvis (Suntarbetsliv Forskning på fem)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten