Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istock

Hybridkontor

Nyanställd på hybridkontoret – så lyckas du

Hur gör man för att lära sig ett nytt jobb och komma in i gemenskapen när många av kollegorna jobbar på distans? Hybridarbetsplatsen kan vara en utmaning för både nyanställda och chefer.  

Att börja ett nytt jobb är en stor omställning. Nya kollegor, arbetsuppgifter och en mer eller mindre uttalad kulturell kod att lära sig. Att navigera på sin nya arbetsplats i en tid då många av kollegorna jobbar hemifrån kräver ännu mer – både från arbetsgivaren och den nya medarbetaren. Det säger Sara Abrahamsson, Chief Candidate Experience Officer på konsultbolaget Hammer & Hanborg.

Sara Abrahamsson
Sara Abrhamsson är Chief Candidate Experience Officer på konsultbolaget Hammer & Hanborg.
Bild: Privat

– Det är helt klart en utmaning att få en bra introduktion och en bred inblick i sitt nya jobb när många jobbar på distans. De där samtalen som tidigare skedde vid kaffeautomaten eller på lunchen kan i dag behöva ske mer organiserat. Det kan också kännas som ett större hinder att ställa frågor när det sker digitalt. Det är svårare att veta om man avbryter sin kollega när man ringer eller skriver en chatt, än när man har kollegan bredvid sig, säger hon.

Arbetsgivaren har huvudansvaret

Som nyanställd finns det en del att göra för att snabbare komma in i jobbet och jobbgemenskapen, men Sara Abrahamsson vill vara tydlig med att arbetsgivaren ändå har det största ansvaret för att introduktionen blir lyckad.

– Som organisation behöver man ha en strukturerad onboardingprocess. Börja med två introduktionsveckor med förbokade möten. Beroende på roll kan det även vara aktuellt med någon form av preboarding, att man redan innan första jobbdagen håller kontakt och signalerar vad som komma skall, tipsar hon.

När mång jobbar på distans är det viktigt att också inkludera möten av mer social karaktär i introduktionen för att den nya medarbetaren ska lära känna sina kollegor. Sara Abrahamsson rekommenderar också att man utser en mentor, eller ”buddy”, till den nyanställde – en person som ska finnas tillgänglig för frågor och stöd.

– När man är ny på ett jobb behöver man känna trygghet på två sätt. Man behöver lära sig och känna sig trygg med sina faktiska arbetsuppgifter men också känna en psykologisk trygghet, till exempel känna sig som en del av teamet, säger hon.

Var tydlig med förväntningar

I en tid av hybridarbete behöver man som arbetsgivare också vara tydlig med hur mycket den nyanställde förväntas vara på kontoret. De möten som är inbokade, sker de på plats eller digitalt? Vid digitala möten, förväntas det att kameran är på? Sådant som är en del av arbetsplatsens mer informella kultur kan behöva formaliseras när kontoret inte längre är den självklara mötesplatsen.

Som nyanställd kan man också bidra till att introduktionen blir så lyckad som möjligt. Sara Abrahamsson första tips är – våga fråga.

– Även om det ibland känns obekvämt så är det viktigt att våga fråga för att komma in i ett nytt jobb. Det visar också att du är engagerad och intresserad, säger hon. Får du inte en mentor tilldelad – be om en. Eller ta reda på vem eller vilka som finns tillgängliga för frågor. Ta gärna egna initiativ till sociala kontakter med kollegor, föreslå en digital fika eller fråga om du kan följa med på möten för att lära dig mer om jobbet. Det kan vara ett sätt att visa framfötterna och snabbare bli en del av teamet.

Sara Abrahamsson tycker också att det är viktigt att förbereda sig inför jobbdagen, även när man jobbar hemifrån.

– Klä dig som om du skulle till kontoret. Vissa tar till och med en promenad runt kvarteret innan de inleder jobbdagen för att komma i rätt stämning för jobbet. Och ha en rutin för att ”checka ut” när du slutar för dagen för att dra en tydlig gräns mellan arbete och fritid.

Mycket att vinna på bra introduktion

Slutligen konstaterar Sara Abrahamsson att det finns mycket att vinna på en lyckad introduktion – både för den nyanställde och för arbetsgivaren.

– Det handlar att som nyanställd känna att man blir en del av organisationen och kulturen på sin nya arbetsplats. Det finns mycket jobb att söka i dag. Vill man behålla sina nya medarbetare är det viktigt att se till att man har en bra introduktion, säger hon.

TIPS

Till nyanställda

  • Om du inte fått en mentor tilldelad – be om en. Om inte det är möjligt, ta reda på vilka personer som finns tillgängliga för frågor under introduktionen.
  • Blir arbetsbelastningen för hög – be din mentor eller en mer erfaren kollega om hjälp att prioritera.
  • Boka möten med dina nya kollegor – både kopplat till jobbfrågor men även till rent sociala möten, som en digital fika.
  • Våga fråga och ta lite plats. Be att få följa med på möten, även där du inte är inbjuden. Det kan göra att du snabbare lär dig och jobbet och blir en del av teamet.
TIPS

Till chefer

  • Se till att ha en strukturerad onboarding som fyller både behovet av att lära sig nya arbetsuppgifter och rutiner på arbetsplatsen men också det sociala behovet av att lära känna sina nya kollegor.
  • Var tydlig med vilka förväntningarna är på den nyanställde kring närvaro på kontoret samt hur man använder sig av digitala verktyg (till exempel ska kameran alltid vara på vid digitala möten?)
  • Utse en mentor / buddy till den nya kollegan, en person som finns tillgänglig som bollplank under introduktionen.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Hybridkontor

Senaste om Ledarskap