Lagar och regler

52 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om lagar och regler på arbetsmiljöområdet, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar. 

Arbetsmiljötänk redan på ritbordet

2020-08-13

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna för hur arbetsplatser ska utformas. En nyhet är att det kommer att ställas tydligare krav på byggherrar, arkitekter och projektörer att ta hänsyn till arbetsmiljön vid ny- och ombyggnationer redan vid projekteringen.

Semester i coronatider

2020-05-14

Semestern närmar sig och många ser fram emot lite efterlängtad avkoppling. Men coronakrisen har gjort det svårt för många arbetsplatser att planera för ledigheter. Arbetsliv reder ut vad som gäller.

Fler anmäler tillbud om corona

2020-05-08

Hittills har nästan 1 000 allvarliga tillbud med koppling till coronaviruset anmälts till Arbetsmiljöverket. Två anmälningar gäller dödsfall och resten är tillbud som handlar om smitta eller risk för smitta. Flest anmälningar kommer från sjukhus och äldreboenden.

Snabbspår för att godkänna skyddsutrustning

2020-04-07

Regeringen lättar på kraven för skyddsutrustning för att råda bot på den akuta brist som råder. Andningsskydd och handskar måste inte längre vara CE-märkta. I stället får Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram metoder för att snabbt kunna godkänna den skyddsutrustning som köps in.

Krafttag mot brott och fusk i arbetslivet

2020-02-03

Förra året trappade Arbetsmiljöverket och ett antal andra myndigheter upp sitt arbete för att upptäcka brott och fusk i arbetslivet. Närmare 2 000 företag kontrollerades vilket resulterade i att tio miljoner kronor i sanktionsavgifter utfärdades.

Förslag om nya föreskrifter på remiss

2020-01-23

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få en ny struktur och i slutet av januari går förslaget ut på remiss till bland annat arbetsmarknadens parter. 67 föreskrifter ska bli 14 om förslaget går igenom.

Nya krav för arbete på hög höjd

2019-09-25

Arborister är en av de nya yrkesgrupper som kommer att omfattas av kravet på medicinska kontroller då de klättrar på hög höjd. Det blir följden av en ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Brister i arbetet mot trakasserier

2019-08-22

Åtta av tio hotell- och restaurangföretag brister i arbetet mot trakasserier och repressalier. Det visar en granskning av 150 företag i branschen som Diskrimineringsombudsmannen (DO) gjort.

DO lanserar digitalt stöd för att förebygga diskriminering

2019-01-17

För två år sedan skärptes lagstiftningen kring diskriminering på arbetsplatsen. Men kännedomen om den nya lagen är låg, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu lanserar DO en digital guide som ska hjälpa arbetsgivarna att förebygga diskriminering.

Nya regler som påverkar arbetslivet

2019-01-09

Karensavdrag i stället för karensdag och rökförbud på uteserveringar. Det är några nya regler som påverkar arbetslivet 2019.

Regler om arbetsmiljö ska bli tydligare

2018-12-05

Arbetsmiljöverket jobbar för fullt med att se över sitt regelverk. Antalet föreskrifter ska bli färre, reglerna tydligare och onödiga detaljkrav tas bort. Men från fackligt håll riktas kritik mot att de allmänna råden rensas ut och farhågor finns att skyddsnivån sänks.

Skärpta krav på arbetskläder för hemtjänstpersonal

2018-11-21

Anställda inom hemtjänsten måste byta arbetskläder varje dag, enligt de nya föreskrifterna om smittrisker i arbetsmiljön som började gälla i veckan. Men kostnaden för tvätt ska arbetsgivaren stå för.