Hoppa till huvudinnehållet

När flera företag är verksamma på samma arbetsplats behövs ett samordningsansvar.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Samordningsansvar – så funkar det

När flera företag är verksamma på samma arbetsplats säger lagen att det ska finnas ett samordningsansvar för arbetsmiljön. Men hur fungerar det och vad ingår i samordningsansvaret? Arbetsliv reder ut frågorna.

Riskerna anses större när flera företag arbetar på samma arbetsplats, därför finns regler om samordningsansvar i arbetsmiljölagen. I lagen talas om ett fast och gemensamt driftställe där flera organisationer är verksamma. Det kan till exempel vara en verkstad, fabrik, skola eller kontor.

Samordningsansvaret har den som råder över arbetsplatsen. På en verkstad är det den som driver verkstaden som ska se till att andra som arbetar där, som personal från städföretag, leverantörer eller bevakningsföretag, inte utsätts för risker. Men det går att avtala om att lämna över samordningsansvaret till någon annan av aktörerna på arbetsplatsen.

Förebyggande arbete

Det är lite snårigt att reda ut exakt vad samordningsansvaret omfattar, men det handlar om allt från att förebygga risker till att se till att regler och rutiner är tydliga.

– Ett exempel på att förebygga risker kan vara ett kontor som ligger några våningar upp i en byggnad. Där ska städarna inte behöva bära fyllda hinkar upp för flera trappor. Så antingen får det finnas tillgång till hiss eller att man har möjlighet att fylla och tömma vatten på plats, säger Jonas Hamark som är jurist på Arbetsmiljöverket.

Samtidigt har var och en på en arbetsplats, ansvar för att inte skapa risker för andra på arbetsplatsen. I exemplet med städarna kan det vara att se till att inte spilla vatten som kan skada kontorsutrustning eller som andra kan halka i.

– När det gäller tidsplanering kan ett exempel vara en skola som har gympa och löpartävling runt skolan. Då ska man planera så att det inte sammanfaller med leveranser till matsalen.

Komma överens sinsemellan

På arbetsplatser där det inte är tydligt vem som ska ha samordningsansvar, om det inte går att säga att det är ett företag som råder över arbetsplatsen, får aktörerna komma överens sinsemellan vem som har samordningsansvaret.

Arbetsmiljöverket har också rätt utse samordningsansvariga, även om det redan finns på platsen eller om det saknas.

– Det kan ske när Arbetsmiljöverket anser att samordningen inte är tillräcklig på en arbetsplats. Men min uppfattning är att regeln sällan tillämpas, säger Jonas Hamark.

För byggbranschen gäller särskilda regler. Här ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare och den som är byggherre ska utse en samordnare för planering och projektering och en för utförandet av arbetet. De brukar kallas Bas-P och Bas-U. Det kan vara ett företag eller en person. Byggherren kan utse sig själv till samordnare.

Anledningen till de särskilda bestämmelserna för byggbranschen är att EU ansåg att Sverige inte levde upp till byggplatsdirektivet. Därför fördes bestämmelserna om byggarbetsmiljöansvar in i lagen.

– Byggbranschen är en väldigt riskfylld verksamhet så det är ett motiv till att ha dessa bestämmelser, säger Jonas Hamark.

FAKTA

Samordningsansvar kan innefatta

  • Samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen
  • Tidsplanera arbetet på ett sätt som förebygger risker för ohälsa och olycksfall
  • Se till att de skyddsanordningar som behövs finns
  • Att det är tydligt för de som arbetar på platsen vilka regler som gäller och vilka skyddsanordningar som ska användas
  • Att tydliggöra vem som har samordningsansvaret.

 

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler