Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Så skapar ni bra förutsättningar för unga chefer

Unga chefer kommer med ett stort driv, engagemang och vilja att lära. Det är viktigt att ta vara på deras potential och ge dem stöd för att de ska utvecklas och må bra i sin nya roll, enligt Hanna Irehill som är forskare i psykologi.

Yngre chefer känner att de har förväntningar att leva upp till, att de fått ett förtroende och ska bevisa att de duger och kan. Kanske gör de lite mer än de borde för att vara på säkra sidan, säger Hanna Irehill. Förra året gjorde hon en forskningsstudie av unga chefer i privat sektor i åldrarna 19 till 29 år. Den visade att de unga cheferna upplever sin arbetsmiljö som sämre jämfört med sina äldre chefskollegor och att de också skattade det organisatoriska stödet som lägre. Hur kan man ändra det?

Porträtt Hanna Irehill
Hanna Irehill, forskare i psykologi
Bild: Malin Grönborg

– Ett sätt är att tydliggöra vilka förväntningar som finns på dem i nya rollen och definiera arbetsuppgifterna som ingår. Förutom att rollen som chef behöver tydliggöras så behöver de också stöd i hur de ska prioritera mellan arbetsuppgifterna. Med mindre erfarenhet kan det vara svårt att veta vad som är särskilt viktigt och vad som kan göras i ett senare skede.

Det tar tid att växa in i rollen

Som ung chef kan det uppfattas som att man bryter mot normer och förväntningar om hur en chef ska vara eftersom rollen är förknippad med status och erfarenhet. Därför tar det tid att fullt ut förstå och forma den egna identiteteten som chef, menar hon.

–  Det behöver få ta tid att växa in i rollen och testa sig fram.

Läs också artikeln
”För mig fanns inget annat än ett stort ja” om en av Sveriges yngsta hotelldirektörer Ebba Regestedt.

I studien sa de unga cheferna också att det var svårt att skilja på arbete och fritid, att det var lätt hänt att de tog med sig jobbet hem. Det i sin tur kan leda till att de inte får lika mycket återhämtning som äldre chefer.

– Det är viktigt att följa upp unga chefers hälsa och mående över tid och vara tydlig med vilka förväntningar som ställs – att de till exempel inte behöver vara tillgängliga utanför arbetstid.

Sverige har lägst andel unga chefer i Europa, bara var fjärde är under 40 år. Och behovet av att fler unga kliver in och blir chefer i framtidens arbetsliv är stort, menar Hanna Irehill. Det är viktigt att ge dem goda förutsättningar.

EXPERTENS TIPS

Skapa bra förutsättningar för unga chefer

  • Arbeta med att göra chefsrollen så tydlig som möjligt, vilket ansvar och mandat som ingår, vilka förväntningar som finns inom ramen för en rollbeskrivning.
  • Erbjud mentorskap som en strategi för att balansera upplevelsen av emotionella krav, otydlig roll, och brist på stöd.
  • Utveckla instegsroller: begränsa initial roll och utöka ansvar allt eftersom. Undersök möjlighet att gå bredvid innan fullt chefsansvar.
  • Hjälp unga chefer att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära så ökar möjligheterna för dem till en hållbar chefskarriärutveckling.
  • Följ kontinuerligt upp unga chefers arbetsmiljö och hälsa och erbjud dem hjälp att hitta vägar till återhämtning och strategier för att åtgärda belastningen de upplever.

Källa: ”Ung och chef” Guide till organisationer som vill ta vara på unga chefers potential.

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap