För att undvika värk i kroppen bör man inte stå mer än 40 minuter i sträck, visar forskning.

Bild: Fredrik Beskow

Stå och jobba

Kroppen tar stryk av att stå en hel arbetsdag

2018-11-20

Att stå och arbeta har varit en växande trend bland kontorsanställda de senaste åren. Studier som visat att stillasittande jobb ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom har bidragit till det. Men nu visar forskning att det även finns risker med att stå långa pass.

Webbfråga

Vad uppskattar du mest hos en chef?

 • Tydlighet 38%  
 • Värme och humor 7%  
 • Expertkunskaper 7%  
 • Rättvisa beslut 24%  
 • Stöttning 24%  
Totalt antalet röster: 29

Bildreportage

2018-10-23

På Lillhemsskolan i Skärholmen utanför Stockholm har 86 procent av eleverna utländsk bakgrund. Specialpedagogen Anna Ternhag möter barn med stor variation i kunskap. – En del har knappt fått gå i skolan på grund av krig i hemlandet. Ibland räcker resurserna inte riktigt till, men det viktigaste är att aldrig ge upp en elev, säger hon.

 • Den stora skillnaden mellan en specialpedagog och en speciallärare är att specialläraren jobbar mycket mer direkt med eleven eller med till exempel program för att utveckla läsningen i mellanstadiet medan specialpedagogen har mer en övergripande roll och ansvar för att fördela resurser.

  Den stora skillnaden mellan en specialpedagog och en speciallärare är att specialläraren jobbar mycket mer direkt med eleven eller med till exempel program för att utveckla läsningen i mellanstadiet medan specialpedagogen har mer en övergripande roll och ansvar för att fördela resurser.

  Bild: Linus Meyer

 • – Jag har alltid varit intresserad av individens inlärning. När jag arbetade som grundskolelärare i tio år var mitt intresse och fokus på individen och undervisning i små grupper, oftast med fokus på problematisk inlärning, säger Anna Ternhag.

  – Jag har alltid varit intresserad av individens inlärning. När jag arbetade som grundskolelärare i tio år var mitt intresse och fokus på individen och undervisning i små grupper, oftast med fokus på problematisk inlärning, säger Anna Ternhag.

  Bild: Linus Meyer

 • Direkt när matematikprovet är inlämnat kan Anna och matematik- och NO-läraren Awaz Marouf se provresultaten på datorn. Staplar visar hur de olika eleverna har presterat samt vilka kunskapsluckor eleven har. – Det här är till stor hjälp för oss och gör det enkelt att se exakt var vi ska sätta in stödresurser, säger Awaz Marouf.

  Direkt när matematikprovet är inlämnat kan Anna och matematik- och NO-läraren Awaz Marouf se provresultaten på datorn. Staplar visar hur de olika eleverna har presterat samt vilka kunskapsluckor eleven har. – Det här är till stor hjälp för oss och gör det enkelt att se exakt var vi ska sätta in stödresurser, säger Awaz Marouf.

  Bild: Linus Meyer

 • – Mycket av mitt jobb handlar om att planera och fördela resurser. Tyvärr har vi inte hur mycket resurser som helst men det viktigaste av allt är att aldrig ge upp med en elev, då finns det ju ingen anledning för dem att komma till skolan.

  – Mycket av mitt jobb handlar om att planera och fördela resurser. Tyvärr har vi inte hur mycket resurser som helst men det viktigaste av allt är att aldrig ge upp med en elev, då finns det ju ingen anledning för dem att komma till skolan.

  Bild: Linus Meyer

 • Allting måste dokumenteras. Detta är en av de största och mest tidsödande arbetsuppgifterna. Alla åtgärdsprogram och beslut måste skrivas ned.

  Allting måste dokumenteras. Detta är en av de största och mest tidsödande arbetsuppgifterna. Alla åtgärdsprogram och beslut måste skrivas ned.

  Bild: Linus Meyer

 • – Jättebra! Där har du meningen, utbrister Anna till Felicity Guerra som arbetar med en debatterande text om grillning. Målet är att få den publicerad som svar på en insändare i lokaltidningen. Anna undervisar ett par elever individuellt. Hon skulle gärna ha möjlighet att undervisa mer än vad hon har möjlighet att göra det här läsåret.

  – Jättebra! Där har du meningen, utbrister Anna till Felicity Guerra som arbetar med en debatterande text om grillning. Målet är att få den publicerad som svar på en insändare i lokaltidningen. Anna undervisar ett par elever individuellt. Hon skulle gärna ha möjlighet att undervisa mer än vad hon har möjlighet att göra det här läsåret.

  Bild: Linus Meyer

 • Anna visar skolpsykologen Mehrdad Pourtoti den bordsplacering för matsalen som tagits fram efter att det varit stökigt bland niondeklassarna. Anna och Mehrdad möts i elevhälsoteamet en gång i veckan där specialpedagog, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och skolledning ingår.

  Anna visar skolpsykologen Mehrdad Pourtoti den bordsplacering för matsalen som tagits fram efter att det varit stökigt bland niondeklassarna. Anna och Mehrdad möts i elevhälsoteamet en gång i veckan där specialpedagog, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och skolledning ingår.

  Bild: Linus Meyer

 • Årskurs 7 har precis påbörjat ett prov i matematik. Hörlurarna har eleverna för att kunna få provinstruktionerna upplästa i stället för att själva behöva läsa. På så sätt fokuseras det på elevens matematikkunskaper och inte på dess läsförståelse.

  Årskurs 7 har precis påbörjat ett prov i matematik. Hörlurarna har eleverna för att kunna få provinstruktionerna upplästa i stället för att själva behöva läsa. På så sätt fokuseras det på elevens matematikkunskaper och inte på dess läsförståelse.

  Bild: Linus Meyer

 • Här kollas scheman. Alfabetet fick hon ärva av en tidigare specialpedagog som hade ritat det själv.

  Här kollas scheman. Alfabetet fick hon ärva av en tidigare specialpedagog som hade ritat det själv.

  Bild: Linus Meyer

 • Nidal Haddad är orolig för sin klass matematikresultat. Anna är inte alls lika orolig och pekar på att resultatet inte är så lågt. – De elever som behöver får stöd antingen genom individuell undervisning eller tillsammans i grupp, men visst önskar jag att vi hade mer resurser så man slapp hårdprioritera så som vi får göra i dag.

  Nidal Haddad är orolig för sin klass matematikresultat. Anna är inte alls lika orolig och pekar på att resultatet inte är så lågt. – De elever som behöver får stöd antingen genom individuell undervisning eller tillsammans i grupp, men visst önskar jag att vi hade mer resurser så man slapp hårdprioritera så som vi får göra i dag.

  Bild: Linus Meyer

 • Therese Segerström, förstelärare i svenska och Yael Linder, förstelärare i matematik har möte och diskuterar elever och stödundervisning med Anna. Båda arbetar med stödundervisning i svenska respektive matematik och har ett nära samarbete med Anna.

  Therese Segerström, förstelärare i svenska och Yael Linder, förstelärare i matematik har möte och diskuterar elever och stödundervisning med Anna. Båda arbetar med stödundervisning i svenska respektive matematik och har ett nära samarbete med Anna.

  Bild: Linus Meyer

 • Lillhemsskolan ligger i ett socioekonomisk utsatt område med elever från världens alla hörn vilket gör att man får extra resurser. – Vi har elever med stor skillnad i kunskap då vissa elever kanske inte gått hela grundskolan på grund av krig i hemlandet, men för mig gör det inte så stor skillnad. Arbetet är väldigt likt oavsett var jag arbetar för i alla skolor vinns det elever som behöver extra hjälp, säger Anna.

  Lillhemsskolan ligger i ett socioekonomisk utsatt område med elever från världens alla hörn vilket gör att man får extra resurser. – Vi har elever med stor skillnad i kunskap då vissa elever kanske inte gått hela grundskolan på grund av krig i hemlandet, men för mig gör det inte så stor skillnad. Arbetet är väldigt likt oavsett var jag arbetar för i alla skolor vinns det elever som behöver extra hjälp, säger Anna.

  Bild: Linus Meyer

 • – Mitt arbete är uppdelat i tre stora delar: planera och fördela resurser och stöd, samtal med samtliga föräldrar till de elever som vi har åtgärdsprogram med och sist men inte minst att allt ska dokumenteras. Självklart är det en massa annat också, som till exempel kontakt med elever, lärare och andra kollegor på skolan.

  – Mitt arbete är uppdelat i tre stora delar: planera och fördela resurser och stöd, samtal med samtliga föräldrar till de elever som vi har åtgärdsprogram med och sist men inte minst att allt ska dokumenteras. Självklart är det en massa annat också, som till exempel kontakt med elever, lärare och andra kollegor på skolan.

  Bild: Linus Meyer