Kvinnor fortsätter att ta huvudansvar för hem och familj även när de är sjukskrivna.

Bild: Istockphoto

Sjukskrivning

Kvinnor har huvudansvaret hemma trots sjukskrivning

2021-02-24

Kvinnor som är sjukskrivna på grund av stress vittnar i en ny studie om att de ofta har huvudansvaret för hushållsarbete och familj under sjukskrivningen. Det försvårar återhämtningen och därmed också återgången i arbete.