Bild: Emily Pedersen

Ledarskap

Extra utmaning att leda på distans

2020-06-05

Flexibilitet, lyhördhet och tydlig kommunikation är viktiga verktyg för att leda sitt team på distans – men även medarbetarna har en viktig roll för att distansarbetet ska lyckas.