En stor andel av arbetsskadorna orsakas av handhållna maskiner, visar statistik från AFA Försäkring.

Bild: Greyson Joralemon/Unsplash

Arbetsskador

Ålder påverkar hur vi skadar oss

2021-04-08

Ålder har betydelse för var på kroppen vi skadar oss. Yngre personer råkar oftare ut för fingerskador när de gör sig illa på jobbet, medan äldre oftare skadar arm, skuldra eller axel. Det visar ny statistik från AFA Försäkring.

Webbfråga

Hur påverkas du av att vara hemma mer under pandemin?

  • Känner mig ensam 29%  
  • Har svårt att få till rutiner 19%  
  • Planerar framåt för att orka 9%  
  • Gillar att mysa hemma 43%  
Totalt antalet röster: 113