Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

I januari är det dags för nästa utbildning i arbetsmiljö för filmbranschen. Där lär du dig bland annat att skapa en inspelningsplats där alla är säkra och mår bra. Börja med vår kostnadsfria, korta webbutbildning så har du en bra grund inför utbildningsdagen.

Boka utbildningen

Mer om Arbetsmiljö i filmproduktion

Färdolycksfall

Färdolycksfall är olycksfall som händer när en person är på väg till eller från sitt arbete. Det är tröskeln i hemmet som är är gränsen för när färden till jobbet börjar respektive slutar. Exempel på färdolycksfall är att en anställd cyklar omkull eller halkar och skadar sig på väg till jobbet.

Om arbetsskador

Machokultur på ditt företag? Eller säger kollegan åt dig när du glömt hjälmen? På arbetsplatser med god säkerhetskultur är det en självklarthet att säkerheten kommer först. Säkerhetsvisaren hjälper till att undersöka hur det ligger till och ger tips om förbättringar.

Mer om säkerhetskultur

Ledarskap

Att utreda sexuella trakasserier på arbetsplatsen och vidta åtgärder är är givetvis en av de arbetsmiljöfrågor du som ledare behöver ta ansvar för. Men ledarskapet handlar också om att uveckla både medarbetare och organisation så att alla kan göra ett så bra jobb som möjligt och må så bra som möjligt på jobbet.

Läs mer om ledarskap

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Så kan skolan hantera arga föräldrar Bild: Magnus Hartman
Arbetsliv

Föräldrar som ifrågasätter skolarbetet, kräver högre betyg för sitt barn eller som ser solsemestern i februari som en rättighet har blivit ett allt större arbetsmiljöproblem i skolan. I synnerhet i välbärgade områden. På Brevik skola i Tyresö förebyggs problemet genom tydlighet kring föräldrars respektive pedagogers ansvar. 

Arbetsliv

I Skåne testar ett antal företag och organisationer en modell för att anpassa arbetet efter vilken ålder och livssituation de anställda har. Bland annat får äldre medarbetare möjlighet att gå ner i tid utan att förlora pensionsersättning.

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Inför rätt IT - Ta hänsyn till arbetsmiljön när du inför nya IT-lösningar Arbetsmiljö för HVB, nio teman för en bättre arbetsmiljö Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för att utveckla klimatet på jobbet Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget – stöd för dig som chef Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker