Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Chefens dag

Ett aktivt ledarskap omfattar flera olika delar. Inte minst behövs kunskap om den dagliga arbetsmiljön. Med Prevensts utbildning Arbetsmiljö för chefer får du kunskaper för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön. För dig som är ny som chef rekommenderar vi Prevents kostnadsfria minikurs Chefens arbetsmiljöguide.

Till Chefens arbetsmiljöguide 

Till Arbetsmiljö för chefer

Webbutbildning

Hur ska vi behandla varandra på jobbet? I den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag finns filmade situationer att reflektera över. Utbildningen vänder sig främst till restaurangbranschen men kan med fördel användas av fler.

Till schystvardag.nu

webbverktyg

Ska ni göra om kontoret? Är det öppet landskap, kontor utan fasta platser eller egna rum som passar bäst? Webbverktyget Forma kontoret hjälper till att analysera just era behov och reder också ut begreppen.

Till webbverktyget Forma kontoret

Arbetsmiljö i stallet

Ett stalljobb kan vara riktigt hårt och slitsamt för kroppen. Särskilt om det pågår under lång tid. För att hjälpa till att förbättra arbetsmiljön har Prevent tillsammans med branschen tagit fram en checklista och boken Trygga hästjobb.

Till arbete med hästar

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Judo på jobbet minskar risk för fallolyckor Bild: Joshua Jamias/Unsplash
Arbetsliv

Ett byggföretag och en förskola. Det är exempel på arbetsplatser som fått fallträning av judoexperter genom ett projekt som Svenska Judoförbundet driver tillsammans med AFA Försäkring.

Arbetsliv

Ett år har gått sedan de första uppropen om sexuella trakasserier kom. För många branscher har det resulterat i en större medvetenhet och konkreta åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier.

Organisatorisk och social arbetsmiljö