Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

mejlskolan

Vill du veta mer om hur man planerar en bra introduktion på arbetsplatsen? Anmäl dig till mejlskolan om introduktion, så får du fakta och användbara tips direkt till din mejl! Mejlskolan består av tre mejl och är kostnadsfri.

Anmäl dig här

Arbetsmiljö för HVB

Hot och våld är vardag för många som jobbar på hvb-hem och lss-boenden. Därför gör Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av verksamheterna. Hittills är situationen värre än de befarade. Prevent har ett enkelt material för att komma igång med arbetsmiljöarbetet på HVB. Det tar bland annat upp hur man kan jobba förebyggande mot hot och våld. 

Till verktyget

Att undersöka arbetsmiljön är första steget för att kunna förbättra den. Först när man vet vilka brister som finns kan man bestämma hur de ska åtgärdas och i vilken ordning. En undersökning kan göras på många sätt. När det gäller den fysiska arbetsmiljön är det vanligt att göra en skyddsrond. 

Mer om skyddsrond

pressmeddelande

Lottie Cronestrand är utrikesreportern som även axlar rollen som huvudskyddsombud för hela Bonnier Broadcasting. Hennes arbete med att förbättra de anställdas schemaläggning, sömn och återhämtning gjorde att hon i veckan fick ta emot Arbetsmiljöstipendiet 2018.

Till pressmeddelandet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Är det härligt eller hopplöst med julmusik i högtalarna för den som jobbar i butik? En ny undersökning visar att de flesta gillar musiken – men för vissa är det en plåga.

Få koll på kemikalierna Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Rengöringsmedlet som städaren använder eller hårfärgen hos frisören. Kemikalier finns på nästan alla arbetsplatser. Det är arbetsgivarens ansvar att hålla koll på vilka farliga ämnen som finns på jobbet och se till att de hanteras på ett säkert sätt.

Förebygg sexuella trakasserier – Nytt verktyg!