Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvården ska se till patienters och klienters bästa, men det är också en arbetsmiljö där alla som arbetar ska kunna arbeta säkert, trivas och utvecklas. Därför lanserar Prevent nu en grundläggande webbaserad arbetsmiljöutbildning för privat öppenvård.

Till webbutbildningen

Till pressmeddelandet

Webbverktyg

Är det effektivt att införa ännu ett kommunikationssystem på jobbet eller ökar det bara stressen hos medarbetarna? Med Prevents kostnadsfria verktyg kan du undersöka om olika IT-faktorer ger upphov till stress. Enkäten kan göras på egen hand eller tillsammans i arbetsgruppen.

Enkät om IT-stress 

Krishantering

När vi drabbas av en krissituation på  eller utanför arbetsplatsen är det viktigt att det redan finns en färdig plan för vad som ska göras och i vilken ordning. Hos Prevent finns handlingsplaner och mallar som kan vara till hjälp till företag för att skapa rutiner.

Till handlingsplaner och mallar

Kemihjälpen

Kom igång med kemikaliearbetet snabbt och enkelt! På Kemihjälpen ger vi tips och goda råd. Du som redan är igång kan berätta om ert arbetssätt och tävla i Good Practice Awards.

Till tävlingen

Till Kemihjälpen

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Smarta handskar förebygger handskador Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Många delar i en bil monteras fortfarande för hand och handskador är vanligt. Genom att använda  smarta handskar som samlar data om hur montörerna använder händerna, kan skadorna bli färre. Det visar en uppsats som fått pris.

Arbetsliv

På de flesta arbetsplatser finns olika personlighetstyper. De extroverta och utåtriktade som syns och hörs – men också de mer tillbakadragna som inte tar lika mycket plats. Hur motiverar du dina anställda utefter personlighet?