Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

webbverktyg

En bra introduktion gör arbetsmiljön bättre. Den påverkar förstås säkerheten, men också trivseln. Introduktionsguiden är ett stöd när du ska introducera nya medarbetare. Nu finns det kostnadsfria webbverktyget i ny version med enklare arbetsflöden och tydligare design.

Till introduktionsguiden

Minikurs

Är du ny som skyddsombud och behöver tips och information om ditt nya uppdrag? Anmäl dig då till Prevents kostnadsfria minikurs Skyddsombudets bästa vän. Du får 10 mejl om uppdraget och hur man kan göra för att förbättra arbetsmiljön.

Anmäl dig här

Webbutbildning

Att den som städar på hotell kan vara utsatt för trakasserier är väl känt. Den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag handlar om hur vi behandlar varandra på jobbet. Mycket av innehållet är generellt och kan användas för alla branscher.

Till schystvardag.nu

vård och omsorg

Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats om chefer inom vård om omsorg visar på stora brister i deras  arbetsmiljö. Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare skapar en tuff arbetssituation. Här hittar du checklistor och enkäter  för att undersöka arbetsmiljön inom vård och omsorg.

Läs mer om vård och omsorg

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Så lyckas du med skyddsronden Bild: Christina Drejenstam
Arbetsliv

Skyddsronden är kanske det mest klassiska inslaget i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men för att den ska ge något, och inte bara bli en punkt att pricka av, krävs engagemang och uppföljning.

Arbetsliv

Personer som jobbar natt löper större risk att skada sig på jobbet än anställda som jobbar dagtid. Det visar en dansk forskningsstudie.

Arbetsmiljö för in- och uthyrd personal - nu finns det nya checklistor!