Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Är du chef, skyddsombud eller jobbar inom HR på ett industriföretag? Då är du välkommen att anmäla dig till Arbetsmiljöverkstan för industrin. Arbetsmiljöverkstan kommer till Värnamo och Göteborg 15 och 16 maj, och till ytterligare sex orter i höst.

Läs mer

utbildning för handledare

Utbildningen är till för dig som utbildar fransstylister och nagelteknologer. Här får du kunskap om vilka kemiska arbetsmiljörisker som man kan utsättas för när man arbetar med fransförlängning eller som nagelteknolog. 

Läs mer och boka

Påminner kollegan dig när du glömt hjälmen? På arbetsplatser med god säkerhetskultur är det en självklarthet att säkerheten kommer först. Med hjälp av Säkerhetsvisaren kan du kolla läget och få tips om förbättringar.

Mer om säkerhetskultur

Utbildning

I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan, men det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ. Prevents utbildning Stress i arbetet ger praktiskt användbara redskap för att förebygga stress i arbetet.

Boka en plats på utbildningen 31 maj

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Trendigt med team Bild: Pascal Swier/Unsplash
Arbetsliv

Att sätta ihop team av medarbetare med olika kompetens för att lösa uppgifter har blivit allt vanligare. Men för att teamarbete ska fungera behövs en engagerad ledning, visar en dansk forskningsrapport.

Arbetsliv

Trots att belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna bakom långtidssjukskrivningar saknas gränsvärden för ergonomisk belastning. På Arbets- och miljömedicin Syd har man tagit fram förslag om åtgärdsnivåer efter att ha mätt arbetsbelastningen inom ett 60-tal yrken.

Work and Technology on Human Terms − free online course

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Inför rätt IT - Ta hänsyn till arbetsmiljön när du inför nya IT-lösningar Arbetsmiljö för HVB, nio teman för en bättre arbetsmiljö Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för bättre arbetsklimat Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget – stöd för dig som chef Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - verktyg för att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker