Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Chefens dag

Ett aktivt ledarskap omfattar flera olika delar. Inte minst behövs kunskap om arbetsmiljön. Utbildningen Arbetsmiljö för chefer ger de kunskaper som behövs för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön. För dig som är ny som chef finns också den kostnadsfria minikursen Chefens arbetsmiljöguide.

Till Chefens arbetsmiljöguide 

Till Arbetsmiljö för chefer

Webbutbildning

Hur ska vi behandla varandra på jobbet? I den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag finns filmade situationer att reflektera över. Utbildningen vänder sig främst till restaurangbranschen men kan med fördel användas av fler.

Till schystvardag.nu

webbverktyg

Ska ni göra om kontoret? Är det öppet landskap, kontor utan fasta platser eller egna rum som passar bäst? Webbverktyget Forma kontoret hjälper till att analysera just era behov och reder också ut begreppen.

Till webbverktyget Forma kontoret

Arbetsmiljö i stallet

Ett stalljobb kan vara riktigt hårt och slitsamt för kroppen. Särskilt om det pågår under lång tid. För att hjälpa till att förbättra arbetsmiljön har Prevent tillsammans med branschen tagit fram en checklista och boken Trygga hästjobb.

Till arbete med hästar

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Många nattpass i rad risk för gravida Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Gravida som har fler än tre nattpass i rad löper ökad risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning, enligt en dansk forskningsstudie. Överviktiga personer är särskilt utsatta.

Arbetsliv

Allt fler läkare provar att jobba som nätläkare. En ny studie visar att många nätläkare uppskattar friheten som distansjobbet ger, samtidigt som den fysiska arbetsmiljön kan bli lidande och enklare patientfall kan göra jobbet mindre utvecklande.

Organisatorisk och social arbetsmiljö