Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Göteborg

Utbildningen Bättre arbetsmiljö − BAM ger den kunskap och de arbetssätt du behöver för att komma igång eller jobba vidare med att skapa en bra arbetsmiljö. Det bästa är om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Det finns några platser kvar i Göteborg 16-18 januari. 

Till utbildningen

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM ska vara en naturlig del av verksamheten. Men vad betyder det? Bläddra igenom våra tio bilder så får du en snabb repetition om vad de olika delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. 

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

#metoo

Missade du Prevents seminarium om sexuella trakasserier? Nu kan du se det på Youtube! Ledarnas Ellen Landberg ger råd om hur man kan förebygga och hantera, och arbetsgivare och fackförbund ger sina synpunkter. 

Se det filmade seminariet

Läs mer om sexuella trakasserier

I januari är det dags för nästa utbildning i arbetsmiljö för filmbranschen. Där lär du dig bland annat att skapa en inspelningsplats där alla är säkra och mår bra. Börja med vår kostnadsfria, korta webbutbildning så har du en bra grund inför utbildningsdagen.

Boka utbildningen

Mer om arbetsmiljö i filmproduktion

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Byggföretag testar mobilfria zoner Bild: Priscilla du Preez
Arbetsliv

Mer än hälften av svenskarna överväger ibland att byta jobb på grund av stress. Var fjärde person känner så varje månad. Det visar en undersökning från byggföretaget Skanska.

Arbetsliv

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har kallat Metoo-kampanjen ett efterlängtat kvinnovrål. Under fredagen träffade hon och jämställdhetsminister Åsa Regnér arbetsmarknadens parter för att diskutera vad som kan göras för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.

Seminarium om sexuella trakasserier

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Inför rätt IT - Ta hänsyn till arbetsmiljön när du inför nya IT-lösningar Arbetsmiljö för HVB, nio teman för en bättre arbetsmiljö Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för bättre arbetsklimat Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget – stöd för dig som chef Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker