Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Pressmeddelande

I år fyller reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, fem år. De innebär att arbetsgivaren måste arbeta aktivt och systematiskt med frågor som stress, ledarskap, konflikter och mobbning. Prevents nya webbutbildning är ett smidigt sätt att få hjälp med att arbeta praktiskt med frågorna.

Till pressmeddelandet

Webbverktyg

Det finns starka samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, människor som trivs och mår bra presterar bättre. I verktyget Hälsofrämjande ledarskap hittar du tips om hur du kan börja sortera och arbeta med frågorna.

Till verktyget Hälsofrämjande ledarskap

Starka elektromagnetiska fält kan påverka till exempel elektroniska implantat, och i vissa fall människors hälsa. På sidan om elektromagnetiska fält finns filmer, guide och vägledning om hur man kan minska riskerna.

Se filmerna och läs mer 

ledig tjänst

Vill du arbeta i en verksamhetsnära roll där du är med och driver IT-utvecklingen framåt? Gillar du att arbeta både operativt och strategiskt i en organisation med många kontaktytor? Prevent söker IT-ansvarig med bred erfarenhet, som blir en nyckelperson mellan IT och organisationens verksamhet.

Läs mer och ansök

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
”Flexibilitet är självklart på en modern arbetsplats” Bild: Jesper Orrbeck
Arbetsliv

Det handlar inte om var du sitter utan vilket resultat du levererar. Med den devisen har bostadsbolaget Castellum infört permanent flexibilitet för alla medarbetare. Ett upplägg som påbörjades före pandemin och som fortsätter även efter.

Arbetsliv

Varje år dör ett antal personer av elolyckor på arbetet och ofta är det säkerheten som brister. Nu ger Elsäkerhetsverket tillsammans med Arbetsmiljöverket ut en handbok som ska hjälpa arbetsgivare att öka säkerheten.

Webbutbildningen Arbetsmiljö för chefer - webb är här!