Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Det händer att en skopa lossnar från gräv- och lastmaskiner under arbetets gång. Med tanke på hur tung en skopa är finns risk för livet om den ramlar ned på någon. Därför är det viktigt att föraren aldrig slarvar med att kontrollera att skopan är ordentligt fastlåst.

Mer om säkra kopplingar

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvården ska se till patienters och klienters bästa, men det är också en arbetsmiljö där alla som arbetar ska kunna arbeta säkert, trivas och utvecklas. Därför lanserar Prevent nu en grundläggande webbaserad arbetsmiljöutbildning för privat öppenvård.

Till webbutbildningen

Till pressmeddelandet

Webbverktyg

Är det effektivt att införa ännu ett kommunikationssystem på jobbet eller ökar det bara stressen hos medarbetarna? Med Prevents kostnadsfria verktyg kan du undersöka om olika IT-faktorer ger upphov till stress. Enkäten kan göras på egen hand eller tillsammans i arbetsgruppen.

Enkät om IT-stress 

Krishantering

När vi drabbas av en krissituation på  eller utanför arbetsplatsen är det viktigt att det redan finns en färdig plan för vad som ska göras och i vilken ordning. Hos Prevent finns handlingsplaner och mallar som kan vara till hjälp till företag för att skapa rutiner.

Till handlingsplaner och mallar

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Så blir ljudmiljön på jobbet bättre Bild: Bengt Alm
Arbetsliv

Ljudduschar, bollar på stolar och heltäckningsmattor. Det är några knep för att få bort störande ljud på jobbet. Här tipsar fyra personer i vitt skilda yrken hur de gjort för att få en bättre ljudmiljö.

Smarta handskar förebygger handskador Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Många delar i en bil monteras fortfarande för hand och handskador är vanligt. Genom att använda  smarta handskar som samlar data om hur montörerna använder händerna, kan skadorna bli färre. Det visar en uppsats som fått pris.