Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

enkät

Genom att skicka ut OSA-enkäten till arbetsgruppen får du reda på hur medarbetarna trivs och hur hög arbetsbelastningen är. Sedan lanseringen i juni har över 60 000 personer gjort enkäten. Gör den på ditt jobb också! Enkel att fylla i och svaren sammanställs automatiskt.

Till enkäten

utbildningsmaterial

Arbetsmiljöverket gör nu inspektioner för att förebygga psykisk ohälsa. HVB tillhör de arbetsplatser som kommer att granskas. Hos Prevent finns ett enkelt utbildningsmaterial för att lära mer om arbetsmiljö. Det kan användas vid arbetsplatsträffar, APT.

Lär mer om arbetsmiljö på HVB

Nytt poddavsnitt

Vad ska man tänka på när man ska börja jobba igen efter att ha varit utmattad? Och vad kan chefen göra för att underlätta? Ingrid Samuelsson, som kommit tillbaka från utmattning, och chefen Kajsa Hessel ger sina bästa råd. Lyssna!

Lyssna på Jobbfika

Webbutbildning

Webbutbildningen Maskinkörkortet är skapad för trä- och möbelindustrin. Utbildningen omfattar allmänna fakta om arbetsmiljö och maskinsäkerhet samt säkerhetsföreskrifter för de farligaste maskinerna i branschen.

Till verktyget Maskinkörkortet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
De vann pris för hälsofrämjande ledarskap Bild: Tobias Wahlqvist
Arbetsliv

På reklambyrån The amazing society finns numera en inkluderingskommitté, där fyra anställda själva fått ansvara över en budget, drivit projekt och kommit med egna idéer om förändringar i arbetsmiljön.

Arbetsliv

Sjunkande sjukfrånvaro, mindre personalomsättning och färre arbetsskador. Att satsa på ett hälsofrämjande ledarskap innebär flera vinster – för alla. Men hur går man till väga och vilka är fallgroparna?

Ny webbutbildning om högtrycksspolning