Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Webbverktyg

En ny avhandling visar att ljud orsakar stress hos förskolepersonal. Hos Prevent finns webbverktyget "Ljudguide för förskolan" med en mängd tips och råd om hur man kan skapa en tystare förskola.

Till Ljudguide för förskolan

Utbildning

Hur ska man göra för att rent praktiskt följa föreskrifterna om organisatoriska och social arbetsmiljö, OSA? Vilka fördelar ger det företaget? Den här utbildningen ger kunskap om föreskrifterna och goda råd om hur man kan jobba praktiskt.

Till utbildningen

pressmeddelande

Det förebyggande arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat de senaste två åren och arbetsmiljöarbetet generellt har en hög prioritet på arbetsplatsen. Det visar Arbetsmiljöindikatorn 2018 där 1 000 chefer och skyddsombud har intervjuats.

Läs pressmeddelandet

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat inom hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare. För att hjälpa till att göra arbetsmiljön säkrare har Prevent tillsammans med branschen tagit fram en checklista och en bok som heter Trygga hästjobb.

Gör arbetsmiljön säkrare

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Lyssna, ge stöd, ha helikopterperspektiv och vara insatt i det som gruppen jobbar med. Pust. Att bli en fantastisk ledare är ett omöjligt uppdrag – så strunta i det och lägg ditt fokus på annat! Här är sex tips.

Varannan stressad på jobbet Bild: Laura Johnston/Unsplash
Arbetsliv

Varannan anställd känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet. Det visar statistik från 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Annova genomfört. Att ha regelbundna avstämningar med sina medarbetare om deras arbetssituation är ett sätt att fånga upp ohälsa i tid.