Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

pressmeddelande

Vassa föremål, maskiner och kalla miljöer gör livsmedelsindustrin till en utsatt bransch. Nu ger Prevent tillsammans med arbetsgivare och fack ut en kostnadsfri bilderbok som visar hur man arbetar säkert. 

Till boken

Läs pressmeddelandet

utbildning

Den här utbildningen ger dig bland annat kunskap om kemiska arbetsmiljörisker som man kan utsättas för på jobbet och hur man arbetar förebyggande och skyddar sig mot olika kemiska hälsorisker.

Läs mer och boka

Höga ljud är något som både kan leda till och öka känslan av stress. Ljudguide för förskolan hjälper till att skapa en tystare miljö. Här finns bland annat filmade tips på hur man kan göra och en praktisk checklista för att bocka av åtgärder.

Till Ljudguide för förskolan

pressmeddelande

Har du en chef eller ett skyddsombud nära dig som borde uppmärksammas för sitt arbetsmiljöarbete? Nu är det dags att skicka in din nominering till Arbetsmiljöstipendiet. Sista dag för anmälan är 15 maj.

Till pressmeddelandet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Så stoppar du smittan på jobbet Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Hostig och snörvlig? Att undvika smittor på jobbet kan vara svårt. Särskilt gäller det att se upp med de värsta smittofällorna. Lite vett och etikett i förkylningstider hjälper långt.

Arbetsliv

Städerskor är den kvinnliga yrkesgrupp som i högst utsträckning uppger att de utsätts för luftföroreningar. Särskilt farliga är städsprejer eftersom kemikalierna sprids i luften. Följden kan bli att man drabbas av astma eller får en nedsatt lungkapacitet som är jämförbar med en rökares.

Work and Technology on Human Terms − free online course

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Inför rätt IT - Ta hänsyn till arbetsmiljön när du inför nya IT-lösningar Arbetsmiljö för HVB, nio teman för en bättre arbetsmiljö Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för bättre arbetsklimat Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget – stöd för dig som chef Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - verktyg för att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker