Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Jobbfika - Prevents podd

Sur arbetsmyra eller slarver som sprider god stämning? Lyssna på stress och arbetsmiljöforskare Dan Hasson och butikschef Caroline Strömberg när de samtalar om trivsel på jobbet. Om hur man kan få ett bra arbetsklimat på jobbet och vad man kan tänka på både som kollega och chef.

Mer om podden

utbildning i Göteborg

Vill du skapa en bättre arbetsmiljö på ditt jobb? Behöver du lära dig hur du gör? Utbildningen BAM-Bättre arbetsmiljö ger dig den kunskap och de arbetssätt du behöver för att komma igång eller jobba vidare med arbetsmiljöarbetet. Det finns platser kvar i Göteborg i slutet av januari.

Boka din BAM-utbildning

Måleribranschen

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har tillsammans med Prevent tagit fram en ny grundutbildning och en vidareutbildning för de som arbetar inom måleri. Checklistor och informationsfilmer är andra nyheter.

Läs mer om måleribranschen

Utbildning

Hur jobbar man bäst med frågor om arbetsbelastning, trivsel, mobbning och konflikter? Utbildningen OSA i praktiken är en praktiskt inriktad heldag med tips och verktyg för att jobba med frågorna på ett konstruktivt sätt i vardagen.

Läs mer om utbildningen

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Blandade åldrar bäst Bild: Ledarna
Arbetsliv

Ålder är en av de vanligaste anledningarna till att känna sig diskriminerad i arbetslivet. Ett problem eftersom behovet av arbetskraft ökar i takt med att befolkningen åldras. Chefer har en nyckelroll när det gäller att sudda ut fördomar mot äldre, anser chefsorganisationen Ledarna. 

Arbetsliv

Var fjärde yrkesarbetande kvinna har problem med att sova. Det visar en kartläggning där nästan 30 000 anställda tillfrågats om sina sömnvanor.

Förebygg sexuella trakasserier – Nytt verktyg!