Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Webbutbildning

Den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag handlar om hur vi behandlar varandra på jobbet.  Mycket  av innehållet är generellt så det går bra att använda utbildningen även för den som inte arbetar inom besöksnäringen.

Till schystvardag.nu

Läs mer om schyst vardag

Utbildning

Som arbetsgivare har man ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma eventuella risker. Den riskbedömning man gör ska vara skriftlig. Den här utbildningen är tiill för dig som vill lära dig mer om vad  man ska tänka på när det gäller riskbedömning. 

Till utbildningen

Läs mer om riskbedömning

I går fick en av hästsportens stora profiler Peder Fredricson Jerringpriset för andra gången. Men det finns mycket att tänka på när det gäller arbetsmiljön för de som arbetar i stallet. För att underlätta det arbetet finns en checklista och boken Trygga hästjobb. Både arbetsgivare och arbetstagare guidas rätt i arbetet.

Läs mer om arbete med hästar

Arbetsmiljöutbildning

Vilken arbetsmiljöutbildning vill du gå i år? Behöver du grundkursen Bättre arbetsmiljö − BAM, vill du gå Arbetsmiljö för chefer eller tänker du fördjupa dig i ämnen som stress, kontorsförändring eller riskbedömning? Botanisera bland våra utbildningar!

Till Prevents utbildningar 

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Skärpta straff för hot mot tjänstemän Bild: Istockphoto
Arbetsliv

Strängare straff för personer som hotar eller begår våld mot tjänstemän på grund av beslut de fattat i sin yrkesutövning. Det är ett förslag i den så kallade Blåljusutredningen som nyligen presenterades.

Arbetsliv

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning bland privatanställda tjänstemän. Utbildningsväsendet samt vårdsektorn har högst andel sjukskrivna, enligt en stor tvärsnittsstudie som tjänstepensionsbolaget Alecta gjort tillsammans med Karolinska Institutet.

 

schystvardag.nu - hur behandlar vi varandra på jobbet?

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Inför rätt IT - Ta hänsyn till arbetsmiljön när du inför nya IT-lösningar Arbetsmiljö för HVB, nio teman för en bättre arbetsmiljö Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för bättre arbetsklimat Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget – stöd för dig som chef Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker