Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Damm på byggarbetsplatser

Hos Prevent finns material som passar arbetsmiljön i byggbranschen, bland annat checklistor för att upptäcka och åtgärda risker. Skriften om damm på byggarbetsplatser fokuserar främst på främst arbete med betong som kan innehålla kvarts. 

Till minska byggdammet

Läs om arbetsmiljön i byggbranschen

Arbetsmiljöveckan

Måndagen den 22 oktober startar Europeiska arbetsmiljöveckan. Då blir det extra fokus på viktiga frågor inom arbetsmiljö och hälsa. Här kan du låta dig inspireras av hur andra gör för att förbättra sin arbetsmiljö.

Inspireras av andra

Chefens dag

Ett aktivt ledarskap omfattar flera olika delar. Inte minst behövs kunskap om arbetsmiljön. Utbildningen Arbetsmiljö för chefer ger de kunskaper som behövs för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön. För dig som är ny som chef finns också den kostnadsfria minikursen Chefens arbetsmiljöguide.

Till Chefens arbetsmiljöguide 

Till Arbetsmiljö för chefer

Webbutbildning

Hur ska vi behandla varandra på jobbet? I den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag finns filmade situationer att reflektera över. Utbildningen vänder sig främst till restaurangbranschen men kan med fördel användas av fler.

Till schystvardag.nu

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Gröna skyddsombud lyfter klimatfrågan Bild: Marianne Zetterblom
Arbetsliv

Gröna skyddsombud, som lyfter klimat- och miljöfrågor, behövs på arbetsplatserna. Det anser regionala skyddsombudet Ulf Jarnefjord i Göteborg. Han hoppas att hans eget förbund Transport ska bli först ut.

Arbetsliv

För mycket sömn är precis lika negativt för hjärnans kognitiva förmågor som för lite sömn. Det visar en av de största sömnstudier som någonsin genomförts.

Organisatorisk och social arbetsmiljö