Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Webbverktyg

I webbverktyget Hälsofrämjande ledarskap finns ett 30-tal konkreta metoder som kan hjälpa dig att utveckla ledarskapet i olika delar. Det kan gälla planering av din egen arbetstid, olika sätt att ge feedback eller hur arbetsklima och delaktighet kan utvecklas.

Till verktyget Hälsofrämjande ledarskap

Checklista

Gör en digital skyddsrond med hjälp av Prevents checklista för distansarbete. Det finns två varianter, en som chefen och den anställde fyller i tillsammans och en som undersöker de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen.

Till Checklista Distansarbete (individuell)

Till Checklista Distansarbete (övergripande)

handledarutbildning

För den som vill lära sig leda grundutbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö finns en särskild utbildning. Den ger kunskap både om själva utbildningen och om handledarens roller och uppgifter. Extrainsatt tillfälle 24–25 mars.
Läs mer om utbildningen

Checklista & mallar

Under pandemin behöver ni riskbedöma arbetsplatsen oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. Använd checklistan Corona och covid-19 som innehåller frågor om smittrisker, distansarbete, kommunikation och oro. 

Läs mer om corona och arbetsmiljön

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Så får du tid att vara en bra ledare Bild: Julia Sjöberg
Arbetsliv

Hektiska arbetsdagar med hög arbetsbelastning och en fullbokad kalender är vardag för många chefer. Så hur gör man för att hinna med att också vara en god ledare?

Arbetsliv

Att ha koll på att medarbetare som jobbar hemma inte jobbar för mycket eller blir utsatta för mobbning, är en stor utmaning. Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, tipsar om digitala skyddsronder för att bibehålla en bra arbetsmiljö under pandemin.