Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Diskrimineringslagstiftningen ska motverka diskriminering och främja en god arbetsmiljö för alla anställda utifrån sju olika diskrimineringsgrunder. Arbetsgivarna ska motverka diskriminering av de olika diskrimineringsgrunderna genom aktiva åtgärder som kan vara både förebyggande och främjande. 

Läs mer om diskriminering

Arbetsskada

Visste du att det räknas som arbetsskada om du halkar eller råkar ut för en annan olycka på väg till eller från jobbet? Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador och dessutom utreda orsakerna.

Om att anmäla arbetsskada

pressmeddelande

Vad är okej att säga och göra på arbetsplatsen? Vad räknas som kränkande särbehandling? Prevents nya bok ”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” ger kunskap och praktiska tips för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar.

Till pressmeddelandet

Att ständigt se över riskerna och arbeta för att få bort dem är den viktigaste åtgärden för att öka säkerheten på jobbet. Förra året dog över 50 personer i Sverige i arbetet. Med en bättre riskbedömning hade det kunnat undvikas.

Läs mer om riskbedömning

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Arbetsmarknaden är beredd att betala bra för sociala förmågor, visar en ny studie. Sådant som ledaregenskaper, samordningsförmåga och stresstålighet ger mer i plånboken, särskilt inom privat sektor. Efterfrågan på intelligens verkar minska något.

DO lanserar digitalt stöd för att förebygga diskriminering Bild:
Arbetsliv

För två år sedan skärptes lagstiftningen kring diskriminering på arbetsplatsen. Men kännedomen om den nya lagen är låg, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu lanserar DO en digital guide som ska hjälpa arbetsgivarna att förebygga diskriminering.

Förebygg sexuella trakasserier – Nytt verktyg!