Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Måleribranschen

Målarfärgerna har blivit betydligt mindre giftiga sedan sekelskiftet och i dag är ca 90 procent vattenbaserade. Trots det finns det färger som kan ge allergiproblem av olika slag. För att förbättra arbetsmiljön för målare har parterna tillsammans med Prevent tagit fram material anpassat till branschen. Bland annat en handbok och en bilderbok.

Läs mer om måleribranschen

Webbverktyg

Har ni koll på vad som är viktigast med ett nytt IT-system? i verktyget finns checklistor för hela processen. Använd det som passar era behov. Checklistorna tar till exmpel upp ledningens ansvar, nuläge, mål, kravställning, IT-arbetsmiljö, införande och utvärdering. Verktyget är kostnadsfritt.

Till Inför rätt IT

checklistor

Skaffa dig koll på riskerna på jobbet! Både fysiska och psykosociala faktorer riskerar att skada både verksamheten och dem som jobbar där. Därför ska de bort! En checklista är ett bra stöd när du undersöker arbetsmiljön. Här finns över 100 stycken.

Till checklistor för arbetsmiljön

Hur jobbar ni med brandsäkerheten? Här finns korta, kostnadsfria webbutbildningar om brandsäkerhet. Även om de är anpassade efter vissa verksamheter är de så pass generella att de är till nytta för alla slags företag.

Läs mer om brandsäkerhet

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Chefen påverkar säkerheten Bild: Julia Sjöberg
Arbetsliv

Att som chef involvera medarbetare i arbetet och själv följa regler för säkerhet – det är bra för säkerheten på byggarbetsplatser. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Arbetsliv

Hälften av alla som drabbas av eksem på grund av arbetet måste byta yrke och en tredjedel lämnar arbetsmarknaden helt. Det visar en dansk avhandling om sambandet mellan handeksem och jobbyte.