Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Aktuellt

Vägen mot en guldbagge kan vara lång och mödosam. En bra arbetsmiljö förenklar arbetet för alla på inspelningsplatsen. Både säkerhet och trivsel behöver stå i fokus. Hos Prevent finns checklistor, webbutbildning och annat som hjälper dig på vägen.

Mer om arbetsmiljö i filmproduktion

utbildning

Hur får man in systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, i det vardagliga arbetet? Utbildningen SAM i praktiken ger de tips och arbetssätt du behöver för att SAM ska bli en både naturlig och lönsam del av verksamheten.

Läs mer och boka

Webbutbildning

Den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag handlar om hur vi behandlar varandra på jobbet.  Mycket  av innehållet är generellt så det går bra att använda utbildningen även för den som inte arbetar inom besöksnäringen.

Till schystvardag.nu

Läs mer om schyst vardag

Utbildning

Som arbetsgivare har man ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma eventuella risker. Den riskbedömning man gör ska vara skriftlig. Den här utbildningen är tiill för dig som vill lära dig mer om vad  man ska tänka på när det gäller riskbedömning. 

Till utbildningen

Läs mer om riskbedömning

Sveriges störstaarbetsmiljötidning
Arbetsliv

Dåligt stöd från chefen och lågt inflytande över arbetssituationen. Det är faktorer som ökar risken för mobbning. Utifrån sådana riskfaktorer har forskare vid Karolinska Institutet tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. 

Ta tempen på arbetsmiljön redan på jobbintervjun Bild: Rawpixel
Arbetsliv

Redan under anställningsintervjun går det att göra sig en bild av arbetsmiljön på det företag som kan bli din nästa arbetsgivare. Men det gäller att i förväg fundera över vad som är viktigast för dig som arbetssökande och vad som gör att du trivs på jobbet.

schystvardag.nu - hur behandlar vi varandra på jobbet?

Webbprodukter och webbutbildningar

Prevents checklistor och enkäter Inför rätt IT - Ta hänsyn till arbetsmiljön när du inför nya IT-lösningar Arbetsmiljö för HVB, nio teman för en bättre arbetsmiljö Allt om städ – om bra städmetoder och arbetsteknik Arbetsklimat – ett undersökningsverktyg för bättre arbetsklimat Köpa tjänster från företagshälsovård – interaktiv guide Säkert skogsarbete – webbutbildning om arbetsmiljö och säkerhet Schyst vardag – webbutbildning om kränkningar Säker i butik – webbutbildning om hot och våld Balansguiden – om det flexibla arbetslivet Introduktionsguiden – för introduktion på arbetsplatsen Enkät om stressfaktorer Enkät om IT-stress Rehabverktyget – stöd för dig som chef Forma kontoret – guide till kontorsförändring Säkerhetsvisaren – enkät om säkerhetskultur Ljudguide för förskolan – inspiration för bättre ljudmiljö Kemiska ämnen – verktyg för hantering av kemiska produkter Regelbanken – lagar, regler och verktyg SAM på webben - verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Prevents lilla brevskola – minikurser om arbetsmiljö Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin Kemiguiden – kartlägg kemiska produkter och uppfyll lagkraven Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Brandfarlig vara i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet Din arbetsplats i handeln – främst för chefen Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning Fokus på arbetsmiljö och säkerhet – läromedel för gymnasiet Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning Lönsam - Verktyg fr att räkna på arbetsmiljösatsningar Arbeta säkert med högtryckssprutning

Aktuella utbildningar hos Prevent

Nya böcker