Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Allmän skyddsrond - Kontor

  Checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna på kontoret är utformade. Den inleds med några allmänna ämnesområden och avslutas med några vanligt förekommande arbetsutrymmen.

 2. Allmän skyddsrond - Tillverkning

  Checklistan innehåller frågor om hur lokaler och maskiner med mera är utformade i någon typ av varuproducerande verksamhet. Den inleds med några allmänna ämnesområden och fortsätter med några typiska

 3. Ambulanssjukvården

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 4. Anläggningsbranschen

  Checklistan vänder sig till företag i anläggningsbranschen som har anställda ute på arbete på arbetsplatser där man själv inte har samordningsansvaret.

 5. Apotek

  Checklistan består av olika avsnitt, som följer varans väg genom apoteket. Ni kan välja att göra hela listan eller delar av den.

 6. Arbete i slutna rum

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet i ett slutet rum kan utföras på ett riskfritt sätt. Ett slutet utrymme är cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknande där utrymmet inte kan ventileras

 7. Arbete i trånga utrymmen

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet i trånga utrymmen utformats avseende arbetsställningar, ventilation med mera. Syftet är att skapa ett riskfritt arbete i trånga utrymmen.

 8. Arbete vid skärm

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetsplatsen med bord, stol och belysning med mera är utformad och hur arbete vid skärm organiseras.

 9. Arbetsorganisation

  Checklistan innehåller allmänna frågor om hur arbetet är organiserat med anknytning till arbetsmiljöarbetet. Den är lämplig att användas av ansvarig chef vid en genomgång av organiseringen av, och kunskapsnivån

 10. Arbetsskador och tillbud

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet med tillbud och arbetsskador organiseras. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid till exempel en årlig genomgång av verksamhetens rutiner

 11. Arbetsställningar och arbetsrörelser

  Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

 12. Artificiell optisk strålning

  Checklistan innehåller frågor om artificiell optisk strålning från till exempel smält metall eller svetsutrustning.

 13. Asbest

  Checklistan innehåller frågor om åtgärder för att minska riskerna för asbestexponering.

 14. Bageri och konditorier
 15. Belysning

  Checklistan innehåller frågor om hur såväl allmän- som platsbelysningen är utformad. Syftet är att skapa en bra synergonomi men även belastningsergonomi eftersom det finns ett viktigt samspel mellan

 16. Beredskapsarbete i energisektorn

  Checklistan vänder sig till företag i energisektorn och kan användas för att riskbedöma arbetet i samband med att man tar nya uppdrag.

 17. Bevakning: Steg 1. All bevakningsverksamhet

  Den här checklistan riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet man har. Checklistan fylls i som ett första steg av tre. Checklistor för steg två och

 18. Bevakning: Steg 1. Bevakningsfordon

  Den här checklistan tillsammans med listan Bevakning: Steg 1 All bevakningsverksamhet riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet som de ägnar sig åt.

 19. Bevakning: Steg 2. Fasta tillsynsuppdrag

  Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Stationärbevakning, Receptionstjänst, Säkerhetskontroll, Hamn- och sjöfartsskydd, Publik bevakning, Värdedepå och uppräkning (CMS). Checklistor för

 20. Bevakning: Steg 2. Rörliga tillsynsuppdrag

  Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ronderande tillsyn, Områdes- och distriktsbevakning, Larm och åtgärd, Störningsjour, Parkeringsövervakning, Biljettkontroll eller Värdetransport

 21. Bevakning: Steg 3. Butikskontroll

  Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Butikskontroll på köpcentrum eller alternerande mellan olika butiker utspridda i ett större geografiskt område. Checklistan fylls i som ett sista

 22. Bevakning: Steg 3. Ordningshållning

  Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ordningshållning på sjukhus, resecentrum, köpcentrum, kollektivtrafik, säkerhetskontroll eller på uppdrag av kommuner eller andra uppgifter enligt

 23. Bevakning: Steg 3. Utsatta områden

  Den här checklistan riktar sig till den som bedriver fast eller rörlig bevakning i s.k. Utsatta områden. Checklistan fylls i som ett sista steg av tre. Checklistor för steg ett och två samt närmare

 24. Bilkörning

  Checklistan innehåller frågor om bilkörning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning.

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt