Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Efter synpunkter från användare har vi nu uppdaterat våra digitala checklistor. De har blivit mer funktionella och snyggare vid utskrift eller när man sparar dem som pdf.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format.

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Prevents enkäter

Visar 191 st checklistor

Sortera efter

A-Ö Ö-A
 • Checklistan innehåller frågor om hur såväl allmän- som platsbelysningen är utformad. Syftet är att skapa en bra synergonomi men även belastningsergonomi eftersom det finns ett viktigt samspel mellan

 • Den här checklistan riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet man har. Checklistan fylls i som ett första steg av tre. Checklistor för steg två och

 • Den här checklistan tillsammans med listan Bevakning: Steg 1 All bevakningsverksamhet riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet som de ägnar sig åt.

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Stationärbevakning, Receptionstjänst, Säkerhetskontroll, Hamn- och sjöfartsskydd, Publik bevakning, Värdedepå och uppräkning (CMS). Checklistor

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ronderande tillsyn, Områdes- och distriktsbevakning, Larm och åtgärd, Störningsjour, Parkeringsövervakning, Biljettkontroll eller Värdetransport (

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Butikskontroll på köpcentrum eller alternerande mellan olika butiker utspridda i ett större geografiskt område. Checklistan fylls i som ett sista

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ordningshållning på sjukhus, resecentrum, köpcentrum, kollektivtrafik, säkerhetskontroll eller på uppdrag av kommuner eller andra uppgifter enligt

 • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver fast eller rörlig bevakning i s.k. Utsatta områden. Checklistan fylls i som ett sista steg av tre. Checklistor för steg ett och två samt närmare

 • Checklistan innehåller frågor om bilkörning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller vid genomgång av

 • Checklistan innehåller frågor om bilens utrustning. Syftet är att minska riskerna vid bilkörning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller vid

 • Checklistan innehåller frågor om hur verksamheten är organiserad och hur lokalerna är utformade i syfte att skapa ett bra brandskydd. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en