Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bransch

Tillsammans med arbetsmarknadens parter tar Prevent fram olika former av branschanpassat material. Det kan vara checklistor, tryckta material, anpassade utbildningar eller utbildningar som ges via webben.

Arbetsmiljö restaurang

Den här kostnadsfria webbutbildningen handlar om arbetsmiljön ur framförallt ett socialt perspektiv – hur vi är mot varandra och hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet.

Ljudguide för förskolan

Ljudguide för förskolan är en webbplats att ta hjälp av för lägre ljudnivåer i förskolan. Här finns smarta tips från andra förskolor och en praktisk checklista att använda sig av.

Katt med tratt i väska

Arbete inom djursjukvården innebär alltid en risk vid hantering av djuren. Här finns en handbok i arbetsmiljö för branscen, filmer och djursjukvården och fall till utbildning i bättre arbetsmiljö.

Läs mer om djursjukvården