Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bransch

Tillsammans med arbetsmarknadens parter tar Prevent fram olika former av branschanpassat material. Det kan vara checklistor, tryckta material, anpassade utbildningar eller utbildningar som ges via webben.

Riskbedömning, distansarbete, smittrisk och oro är fyra områden att ha koll på som arbetsgivare. Vi har samlat bra tips, checklistor och mallar för att förbättra arbetsmiljön. 

Hur ska vi behandla varandra på jobbet? I webbutbildningen Schyst vardag finns filmade situationer att reflektera över. Utbildningen vänder sig främst till restaurangbranschen men kan med fördel användas av fler.

Till Schyst vardag

Att arbeta inom djursjukvård innebär alltid en risk vid hantering av sjuka eller skadade djur. Här kan du ladda ned en handbok, filmer och fall som är kopplade till utbildning i bättre arbetsmiljö för djursjukvården.

Till arbetsmiljö inom djursjukvården