Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bransch

Tillsammans med arbetsmarknadens parter tar Prevent fram olika former av branschanpassat material. Det kan vara checklistor, tryckta material, anpassade utbildningar eller utbildningar som ges via webben.

Riskbedömning, distansarbete, smittrisk och oro är fyra områden att ha koll på som arbetsgivare. Vi har samlat bra tips, checklistor och mallar för att förbättra arbetsmiljön. 

Läs mer om corona och arbetsmiljön

Utbildningen ska hjälpa bussförare att hantera situationer som kan leda till konflikter. Utbildningen består av filmer, verktyg och exempel på hur bussförare kan hantera och till och med undvika konflikter med upprörda passagerare.

Till Trygg buss

Webbutbildningen Säkra sågverk ger grundläggande kunskaper om god arbetsmiljö och säkerhetskultur på sågverk och om hur man kan minska risken för olyckor inom branschen. 

Mer om sågverk