Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bransch

Tillsammans med arbetsmarknadens parter tar Prevent fram olika former av branschanpassat material. Det kan vara checklistor, tryckta material, anpassade utbildningar eller utbildningar som ges via webben.

Arbetsmiljö restaurang

Hur ska vi behandla varandra på jobbet? I webbutbildningen Schyst vardag finns filmade situationer att reflektera över. Utbildningen vänder sig främst till restaurangbranschen men kan med fördel användas av fler.

Till Schyst vardag

Ljudguide för förskolan

Ljudguide för förskolan är en webbplats man kan ta hjälp av när man vill arbeta för att det ska vara lägre ljudnivåer i förskolan. Här finns smarta tips från andra förskolor i form av filmer och podcasts och en praktisk checklista att använda sig av.

Till Ljudguide för förskolan

Katt med tratt i väska

Att arbeta inom djursjukvård innebär alltid en risk vid hantering av sjuka eller skadade djur. Här kan du ladda ned en handbok, filmer och fall som är kopplade till utbildning i bättre arbetsmiljö för djursjukvården.

Till arbetsmiljö inom djursjukvården