Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom handeln

Här finns webbutbildningar och checklistor som kan vara till hjälp för att förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom handeln.

Kostnadsfria webbutbildningar

Här finns fyra kostnadsfria webbutbildningar framtagna speciellt för handeln. Din arbetsplats i handeln tar upp arbetsmiljön i stort, medan Säker i butik, som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet står bakom, fokuserar på säkerhetsarbetet. Det finns också två utbildningar om brandsäkerhet: Brandfarlig vara i handeln och Brandsäkerhetsutbildning handeln.

Din arbetsplats i handeln

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Webbutbildningen Säker i butik

Webbutbildningen Säker i butik

Webbutbildningen om säkerhetsarbete i butik ska göra chefer och medarbetare bättre förberedda vid rån eller hot. Utbildningen rekommenderas av Polisen och Handelsrådet.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Webbutbildningen Brandfarlig vara i handeln

Webbutbildningen Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln handlar om hur man hanterar brandfarliga och explosiva varor på rätt sätt. Utbildningen tar ca 90 minuter.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Webbutbildning om brandsäkerhet för dig som jobbar i handeln

Webbutbildning om brandsäkerhet för dig som jobbar i handeln

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar i butik och på lager. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Prevent erbjuder många utbildningar inom arbetsmiljö. Mest efterfrågad är grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går en utbildning tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten