Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom handeln

Här hittar du checklistor som kan vara till hjälp när man vill förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön inom handeln. Genom att gå igenom vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem kommer man långt i arbetet för en säkrare och bättre arbetsmiljö. 

Kostnadsfria webbutbildningar

Här hänvisar vi till fyra kostnadsfria webbutbildningar framtagna speciellt för handeln som Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet står bakom. Din arbetsplats i handeln, Säker i butik, Brand i handeln och Brandfarlig vara.

Artiklar från Arbetsliv