Hoppa till huvudinnehållet
E-handeln stängd på grund av uppgradering

Just nu går det inte att köpa utbildningar, webbutbildningar eller böcker i vår e-handel. Det går inte heller registrera sig på flertalet kostnadsfria webbutbildningar. Onsdagen den 30 november är uppgraderingen klar och köp och registrering fungerar som vanligt igen. Läs mer

Arbetsmiljö på apotek

Apoteksbranschen har förändrats på många sätt de senaste åren och en god arbetsmiljö är viktigt för den som vill locka till sig och behålla kompetent personal. Dessutom finns både inom apoteksbranschen och detaljhanden kända utmaningar som exempelvis ergonomi, stress, hot och våld. 

Checklista för apotek

Skyddsronden är en central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Risker undersöks för att sedan bedömas, åtgärdas och följas upp. Här finns en checklista som specialanpassats för apoteksbranschen. Den består av olika avsnitt som följer varans väg genom apoteket. Du kan välja att gå igenom hela listan eller delar av den. Här finns också andra checklistor som går djupare in på olika ämnesområden inom arbetsmiljö.

Din arbetsplats i handeln

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten