Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö på apotek

Apoteksbranschen har förändrats på många sätt de senaste åren och en god arbetsmiljö är viktigt för den som vill locka till sig och behålla kompetent personal. Dessutom finns både inom apoteksbranschen och detaljhanden kända utmaningar som exempelvis ergonomi, stress, hot och våld. 

Checklista för apotek

Skyddsronden är en central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Risker undersöks för att sedan bedömas, åtgärdas och följas upp. Här finns en checklista som specialanpassats för apoteksbranschen. Den består av olika avsnitt som följer varans väg genom apoteket. Du kan välja att gå igenom hela listan eller delar av den. Här finns också andra checklistor som går djupare in på olika ämnesområden inom arbetsmiljö.

Till Prevents checklistor

Din arbetsplats i handeln

Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Webbutbildning Säker i butik

Webbutbildning Säker i butik

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandsäker i handeln

Brandsäker i handeln

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar i handeln. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln handlar om hur man hanterar brandfarliga och explosiva varor på rätt sätt. Utbildningen tar ca 45 minuter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Här har vi samlat utbildningar, checklistor, enkäter och digitala verktyg som hjälper dig att jobba med frågor som arbetsbelastning, ledarskap, arbetstid, konflikter och mobbning. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Ergonomi

På webbsidorna om ergonomi finns checklistor, en guide och annan hjälp med hur ni kan jobba för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen.

Ergonomi

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Webbinarier

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten