Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö på apotek

Apoteksbranschen har förändrats på många sätt de senaste åren och en god arbetsmiljö är viktigt för den som vill locka till sig och behålla kompetent personal. Dessutom finns både inom apoteksbranschen och detaljhanden kända utmaningar som exempelvis ergonomi, stress, hot och våld. 

Checklista för apotek

Skyddsronden är en central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Risker undersöks för att sedan bedömas, åtgärdas och följas upp. Här finns en checklista som specialanpassats för apoteksbranschen. Den består av olika avsnitt som följer varans väg genom apoteket. Du kan välja att gå igenom hela listan eller delar av den. Här finns också andra checklistor som går djupare in på olika ämnesområden inom arbetsmiljö.

Webbutbildning Din arbetsplats i handeln

Webbutbildning Din arbetsplats i handeln

Utbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras. Anpassa innehållet efter om du jobbar på kontoret, lagret eller i butiken och om du är medarbetare, skyddsombud eller chef.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Mejlskola om arbetsmiljö på apotek

För att göra arbetsmiljöfrågorna enklare att ta till sig har vi tagit fram en mejlskola som skickas till din e-post med jämna mellanrum. Fyll i formuläret på den här sidan så får du första brevet.

  • varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • vilka roller som finns och vem som ansvar för olika arbetsmiljöfrågor
  • bedömning och uppföljning av risker på arbetsplatsen.

Mejlskola om arbetsmiljön på apotek

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten