Hoppa till huvudinnehållet

Ergonomi

God ergonomi är viktigt i en bra arbetsmiljö. Ofta används begreppet ergonomi för att uttrycka hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. Det som kallas kognitiv ergonomi handlar om att göra arbetsmiljön hjärnvänlig, till exempel genom att anpassa tekniska system efter människans sätt att ta in och tolka omvärlden. Begreppet synergonomi har med synen och ljusförhållandena att göra.

Belastningsbesvär

Belastningssjukdomar, det vill säga smärta, värk och nedsatt funktion i rörelseorganen (muskler, senor, leder och skelett) är den vanligaste orsaken till att människor är borta från arbetet. Stor, långvarig och ensidig belastning är ett av dagens största arbetsmiljöproblem. 

De vanligaste orsakerna till belastningsbesvär är tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete och alltför hög arbetstakt under lång tid. Höga krav i arbetet och låg kontroll över den egna arbetssituationen kan också öka risken. 

Bra arbetsförhållanden kännetecknas av variation, balans mellan aktivitet och återhämtning och begränsning i tid. Vad som är gynnsam belastning kan vara mycket olika för olika personer, beroende på deras individuella förutsättningar och känslighet. 

Webbplatsen Ergonomihjälpen innehåller Ergonomi på rätt sätt. Det är en metod i fyra steg som hjälper dig att bedöma vilka förhållanden i arbetet som kan orsaka belastningsskador. Webbplatsen ger också exempel på olika typer av ergonomiska risker och vilka åtgärder som kan behövas.

Ergonomihjälpen

Ergonomihjälpen

Webbplatsen innehåller metodstöd för undersöka arbetsförhållanden som kan leda till belastningsbesvär och exempel på olika typer av belastning.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Kognitiv ergonomi – hjärnvänligt

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med andra, med omgivningen och med tekniken, till exempel datorer eller andra system. Genom att försöka anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi mer effektiva och mår bättre. Det minskar risken att vi gör fel, tappar fokus, glömmer bort eller blandar ihop saker. Kognitiv ergonomi handlar alltså om att göra arbetsdagen hjärnvänlig.

Hjärnvänlig arbetsmiljö

Rörelse och variation

Kroppen mår bäst av variation, och att bryta stillasittandet ett par minuter ger tydliga hälsovinster. Det kan räcka med så enkla saker som en tur till kaffebryggaren. Mer rörelse får dig att må ännu bättre. Därför är det viktigt att arbetsgivaren uppmuntrar rörelse och variation under arbetsdagen. 

Rörelse och variation på jobbet

Synergonomi

Att se dåligt när man arbetar kan leda till värk i kroppen för att man spänner sig och kisar. Kanske måste man sträcka på sig för att slippa bländas eller för att komma närmare, vilket leder till att kroppen belastas fel. Dåliga synförhållanden ökar också risken för olyckor både på grund av trötthet och för att man inte uppfattar faromoment i tid. Är ljuset bra mår man bättre och jobbar mer effektivt.

Synen står för 80 procent av människans sinnesintryck och goda synförhållanden har större betydelse i arbetet än man kanske tror. Med stigande ålder ökar behovet av ljus för att se bra. En 50-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 20-åring.

Många faktorer påverkar synförhållandena på en arbetsplats. De kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser. För att få en helhetsbild är det viktigt att tänka på att de olika faktorerna samverkar med varandra på olika sätt. God synergonomi handlar om att skapa goda förhållanden för att motverka besvär och risken för fel eller olyckor. Ofta krävs det inte så stora åtgärder för att förbättra synförhållandena avsevärt.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Ladda ner

Vägledning belastningsergonomi

Externa länkar

Arbetsställning och belastning

Hitta på sidan

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen