Hoppa till huvudinnehållet

Ergonomi

God ergonomi är viktigt i en bra arbetsmiljö. Ofta används begreppet ergonomi för att uttrycka hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. Det som kallas kognitiv ergonomi handlar om att göra arbetsmiljön hjärnvänlig, till exempel genom att anpassa tekniska system efter människans sätt att ta in och tolka omvärlden. Begreppet synergonomi har med synen och ljusförhållandena att göra.

Belastningsbesvär

Belastningssjukdomar, det vill säga smärta, värk och nedsatt funktion i rörelseorganen (muskler, senor, leder och skelett) är den vanligaste orsaken till att människor är borta från arbetet. Stor, långvarig och ensidig belastning är ett av dagens största arbetsmiljöproblem. 

De vanligaste orsakerna till belastningsbesvär är tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete och alltför hög arbetstakt under lång tid. Höga krav i arbetet och låg kontroll över den egna arbetssituationen kan också öka risken. 

Bra arbetsförhållanden kännetecknas av variation, balans mellan aktivitet och återhämtning och begränsning i tid. Vad som är gynnsam belastning kan vara mycket olika för olika personer, beroende på deras individuella förutsättningar och känslighet. 

Ergonomihjälpen

Ergonomihjälpen innehåller Ergonomi på rätt sätt. Det är en metod i fyra steg som hjälper dig att bedöma vilka förhållanden i arbetet som kan orsaka belastningsskador. Ergonomihjälpen ger också exempel på olika typer av ergonomiska risker och vilka åtgärder som kan behövas.

Till Ergonomihjälpen

Kognitiv ergonomi – hjärnvänligt

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med andra, med omgivningen och med tekniken, till exempel datorer eller andra system. Genom att försöka anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi mer effektiva och mår bättre. Det minskar risken att vi gör fel, tappar fokus, glömmer bort eller blandar ihop saker. Kognitiv ergonomi handlar alltså om att göra arbetsdagen hjärnvänlig.

Hjärnvänlig arbetsmiljö

Rörelse och variation

Kroppen mår bäst av variation, och att bryta stillasittandet ett par minuter ger tydliga hälsovinster. Det kan räcka med så enkla saker som en tur till kaffebryggaren. Mer rörelse får dig att må ännu bättre. Därför är det viktigt att arbetsgivaren uppmuntrar rörelse och variation under arbetsdagen. 

Rörelse och variation på jobbet

Synergonomi

Många faktorer påverkar synförhållandena på en arbetsplats. De kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser. 

Till belysning och synergonomi

Handintensivt arbete

Det går att förebygga skador som är relaterade till handintensivt arbete. Här finns bland annat en definition av handintensivt arbete och en guide i fyra steg som visar hur ni går tillväga för att minska riskerna.

Handintensivt arbete

Förflytta personer

Förflyttningar och lyft av personer förekommer bland annat inom hälso- och sjukvård, omsorg, färdtjänst, förskolan och inom polis- och väktaryrket. Det kan handla om att lyfta upp ett barn på skötbordet eller förflytta en person från rullstolen till sängen. Här har vi samlat viktiga saker att tänka på för att undvika olyckor och belastningsbesvär.

Förflytta personer

Arbetsplatsdialogen

Arbetsplatsdialogen

Dialogstöd som underlättar ett förebyggande och strukturerat arbete med ohälsa. Här finns tips och verktyg för att identifiera tidiga tecken på ohälsa, göra anpassningar i ett tidigt skede och på så sätt undvika sjukskrivningar.

Till verktyget

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Podden Jobbfika: Rak i ryggen – och andra myter om ergonomi

Lagar och regler om arbetsmiljö

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.

 

Prenumerera kostnadsfritt