Hoppa till huvudinnehållet

Medicinska kontroller

Med medicinska kontroller menas undersökningar av arbetstagare som till exempel läkarundersökning, provtagning, samtal och frågeformulär. Kontrollerna är viktiga för att upptäcka upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada. De ska också vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Medicinska kontroller som lagkrav

Vid vissa typer av arbete finns det lagkrav på att arbetsgivaren ska ordna  medicinska kontroller för arbetstagaren. Det gäller arbeten som medför exponering för:

  • bly och kadmium
  • fibrosframkallande damm (det vill säga asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer)
  • fysiskt påfrestande arbeten såsom arbete på hög höjd i master och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete
  • vissa härdplastkomponenter
  • vibrationer
  • buller
  • kvicksilver
  • handintensivt arbete
  • nattarbete.

Det är lämpligt att vända sig till företagshälsovården när det gäller medicinska kontroller. 

Till Företagshälsovården 

Checklistor

Checklistan om medicinska kontroller innehåller frågor om arbetsgivaren ordnar eller erbjuder medicinska kontroller, med eller utan tjänstbarhetsintyg, vid vissa typer av arbeten.

Checklistan om hälsoundersökningar är vägledande för de direkta eller indirekta krav på hälsoundersökningar som Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattar.

Checklistorna är lämpliga att användas av chef och skyddsombud tillsammans vid årliga genomgångar av vilken rutin som verksamheten har för genomförandet av hälsoundersökningar och  medicinska kontroller.

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.