Hoppa till huvudinnehållet

Buller

Den allmänna definitionen av buller är ”inte önskvärt ljud”. Det kan handla om starka ljud som tung lastbilstrafik på en motorväg som stör arbetsplatserna intill. Men det kan också vara svaga ljud, till exempel en mygga som surrar när man ska somna. Det som är önskvärt ljud för en individ kan vara buller för en annan. Ett ljud kan också av en och samma person upplevas störande vid en tidpunkt men inte vid en annan. 

Människans möjligheter att avskärma sig från buller i vardagen är ofta små. Behovet av pauser i arbetet och sammanhängande rekreation under helger och semestrar kan till en del förklaras med behovet av att byta ljudmiljö.

Skadliga effekter

Buller kan ha flera skadliga effekter. Vid långvarig och kraftig exponering kan skador uppstå i innerörats hårceller och i den elektriska överföringen genom nervbanorna till hjärnan. En sådan hörselskada yttrar sig som hörselnedsättning och är i allmänhet obotlig. Kraftigt buller kan även ge upphov till mer eller mindra permanenta öronsusningar och ringningar, så kallad tinnitus. Det kan också ge andra effekter så som ljudöverkänslighet och ljudförvrängning.

Vanligt med hörselnedsättning

Över en miljon svenskar är hörselskadade och buller är fortfarande ett arbetsmiljöproblem som irriterar, stör och skadar många anställda på svenska arbetsplatser.

Byggbranschen toppar statistiken för arbetsorsakade besvär till följd av buller. Jordbruk och jakt kommer på andra plats och utbildning på tredje. På senare tid har även irriterande eller samtalsstörande buller på kontorsarbetsplatser uppmärksammats allt mer.

Åtgärdas bäst vid källan

Buller åtgärdas bäst vid källan och möjligheterna att lösa bullerproblemen är störst när arbetsplatser förändras eller nyskapas. Det är därför extra viktigt att beakta bullerproblem och sträva efter att skapa goda ljudmiljöer vid val, utformning och/eller förändring av arbetsuppgifter, maskiner, produktionsutrustning, transportsystem, arbetsprocesser, arbets- och pauslokaler samt byggnader.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Minska bullret i förskolan

Vad är problemet med buller? Hur kan man förbättra ljudmiljön i förskolan? Inspireras av hur andra förskolor har gått till väga, lär dig mer om konsekvenserna av buller och använd checklistor för att undersöka er ljudmiljö.

Till Ljudguide för förskolan

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen