Hoppa till huvudinnehållet

Ljuddämpning i öppna kontorslandskap är svår att få till. Kollegors prat stör men om det blir för tyst blir det också svårt att fokusera, säger forskaren Martin Ljungdahl Eriksson vid Högskolan i Väst.

Bild: Austin Distel/Unsplash

Buller

Ljudbubblor skapar arbetsro på kontoret

Tysta rum och hörlurar. Knepen är många för att få arbetsro i öppna kontorsmiljöer. Martin Ljundahl Eriksson, forskare på Högskolan i Väst, har tagit fram en stol med högtalare som skapar en ljudbubbla där användaren själv kan välja sin ljudmiljö.

Tanken med öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor var att de skulle leda till kunskapsspridning och att vi lättare skulle kunna kommunicera med varandra. Men enligt Martin Ljungdahl Eriksson, doktorand i informatik, visar flera studier att det kan resultera i det motsatta – det vill säga minskad kommunikation och fler störande moment.

Martin Ljungdahl Eriksson
Martin Ljungdahl Eriksson, doktorand i informatik vid Högskolan i Väst.
Bild: Maria G Nilsson

– Det pågår för mycket, ljudmiljöerna är dåliga och vi vill dämpa ljudet eftersom det upplevs som negativt. Men när vi dämpar har vi i stället fått miljöer som blivit för tysta där kollegors prat stör oss kognitivt och gör att vi inte kan fokusera på arbetet, säger Martin Ljungdahl Eriksson vars forskning finansieras av möbelföretaget Edsbyn och textilföretaget Ludvig Svensson.

Bestämmer själv om man vill höra kollegors samtal

I sin avhandling har han tagit fram något som han anser kunna vara en lösning på problemet. En prototyp till en kontorsstol där nackstödet är försett med högtalare med designat ljud. Ljudmiljön som bildas runt stolen är transparent, vilket gör att man själv kan bestämma när och om man vill vara delaktig i kollegors samtal eller vara inne i sitt.

– Det upplevs som en bubbla av ljud runt stolen som man kan höra igenom, men som har en maskerande effekt. Bakgrundsljudet i högtalarna är ett behagligt ljud som du inte lägger märke till. Inte för intressant för att lyssna aktivt på, men samtidigt tillräckligt intressant för att inte tröttna på.

Han liknar det vid när man sitter på ett café och jobbar och kommer in i ett flow där man kan stänga ute andra ljud. Han kallar dem behagliga, icke-viktiga ljud. När han testade att designa ljud till sin stol gjorde han flera som var baserade på naturen, som en porlande bäck, vind eller suset från en granskog.

–  Merparten ville inte alls ha rena naturljud utan föredrog att modulera ljuden, vilket gav dem en mer melodisk karaktär med klang. Naturljud maskerar andras tal bra, men när de rycks ur sitt sammanhang upplevs de inte alltid så behagliga.

Ljud som designelement

I hans prototyp Space in the Space är det meningen att användaren ska kunna välja olika ljud, anpassa dem i en app och skapa en egen ljudmiljö utifrån sina behov och tillfälle. För vad vi uppfattar som störande styrs både av humör, arbetsuppgifter och hur ljudkänsliga vi är, enligt Martin Ljungdahl Eriksson-

Hans avhandling visar på behovet av att se på ljud på andra sätt, mer än att bara dämpa dem. Och att vår uppfattning av en ljudmiljö inte bara kan mätas i decibel.  

– När människor får välja visar det sig att de är aktiva användare av ljudmiljön. Vi vill kunna göra ljudmiljön behaglig och meningsfull, inte helt tyst. I stället för att dämpa ljud borde vi i använda ljud som designelement på våra öppna kontor, säger Martin Ljungdahl Eriksson.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Buller

Senaste om Forskning