Hoppa till huvudinnehållet
Små bodar i olika färger med gräs i förgrunden.

Alla regler kring semester finns i semesterlagen.

Bild: Marianne Zetterblom

Arbetstid

Så säger lagen om semester

Hur länge kan jag avvakta med att skicka in mina semesterönskemål inför sommaren och kan jag spara semesterdagar till nästa år? Frågorna inför semestern är många. Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen, ger svar.

Elisabet Ohlsson
Bild: Unionen

Spara semester

Den som har 25 dagars semester har rätt enligt lagen att spara fem semesterdagar. Den som har längre semester kan därutöver spara de extra dagarna.

Semesterperiod

Om inte annat har avtalats har den anställde rätt till en sammanhängande ledighetsperiod om fyra veckor mellan juni och augusti. Om det finns särskilda skäl kan ledigheten förläggas till annan tid.

Flytta semester

För den som önskar ta ut ledigheten under en annan period går det att komma överens om att flytta semesterperioden. Det finns centrala kollektivavtal som medger en längre ledighetsperiod, vissa avtal har exempelvis maj-september som ledighetsperiod. Det förekommer också att det tecknas lokala kollektivavtal om annan förläggning. Ofta har avtalen inslag av frivillighet och den som flyttar hela eller delar av sin semester kan premieras på olika sätt. Vid alla former av semesterförläggning gäller att lagens syfte att ge arbetstagaren vila och ledighet måste uppfyllas.

Önskemål i god tid

De flesta arbetsgivare kräver att de anställda inkommer med sina önskemål om semester flera månader innan sommarledigheterna ska börja. Detta är för att arbetsgivaren har en skyldighet att ge de anställda besked två månader före ledighetens början enligt semesterlagen.

Bestämmanderätt

Om du och arbetsgivaren inte kan komma överens om när semesterledigheten ska tas ut, är det arbetsgivaren som har bestämmanderätt.

Besked om ledighet

För de som exempelvis jobbar inom vården, där trycket är högt, kan det hända att arbetsgivaren vill flytta semester eller dröjer med att ge besked. Enligt semesterlagen ska besked ges två månader innan ledighetens början. Det är möjligt att komma överens om andra regler genom ett centralt kollektivavtal.

Ändra beviljad semester

Varken arbetstagare och arbetsgivare kan ensidigt ändra den beviljade semestern, utan normalt gäller den utlagda semestern. Sedan är det givetvis möjligt att komma överens om annat.

Avbryta semestern vid sjukdom

Syftet med semestern är att du ska kunna få en längre period av sammanhängande ledighet, koppla av från arbete och ägna dig åt annat. Om du själv blir sjuk, så har du rätt att avbryta semestern, för att vid ett senare tillfälle ta ut de semesterdagar som du varit sjuk. Om barnen blir sjuka under semestern går det också att byta semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning. Om du vill avbryta semestern på grund av din eller barnens sjukdom är det viktigt att omedelbart meddela din arbetsgivare om detta.

Källa: Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Arbetstid

Senaste om Lagar och regler