Annonsera

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största arbetsmiljötidning.
  • Etablerad 1993. TS-kontrollerad upplaga 136 600 (år 2018)
  • Utgivning 6 nummer per år, 48 sidor
  • Ämnen vi skriver om: Arbetslivet med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, forskning och kompetens
  • Utgivare: Prevent
  • Målgrupper: Skyddsombud, personalansvariga, utbildningschefer,produktions- och verkstadschefer, miljö- och hälsoskyddschefer, skyddsingenjörer, företagshälsovården, organisationer och myndigheter samt arbetsgivare- och fackförbunden.
  • Distribueras utan kostnad till dem som arbetar med arbetsmiljön på landets företag och organisationer, delas även ut vid mässor, konferenser med mera. 

Vill du annonsera i Arbetsliv?
Tidningen Arbetsliv är det enda media inom arbetsmiljöbranschen som i princip når alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, såväl på central som på lokal nivå. Det är också möjligt att annonsera på webben och i vårt nyhetsbrev. Bilagor offereras efter vikt och format.

Annonskontakt 
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
E-post: arbetsliv@bs-media.se
Telefon: 08-10 39 20
www.bs-media.se/

Bilagor i Arbetsliv
Du känner väl till att du kan ha bilagor i tidningen Arbetsliv? Till en låg kostnad och med träffsäkerhet når ni era målgrupper med information på ett enkelt sätt.

Webbfråga

Blir du nervös inför en presentation du ska göra på jobbet?

  • Jag vägrar! 6%  
  • Jättenervös 30%  
  • Har vant mig 48%  
  • Älskar rampljuset 16%  
Totalt antalet röster: 250