Hoppa till huvudinnehållet

Annonsera i Arbetsliv

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största arbetsmiljötidning.

  • Etablerad 1993. 
  • Utgivning av papperstidningen 4 nummer per år, 48 sidor. TS-kontrollerad upplaga 82 700 (år 2022).
  • Webben har cirka 45 000 besök per månad.
  • Varje vecka skickas ett digitalt nyhetsbrev som har cirka 9 500 prenumeranter. 
  • Ämnen vi skriver om: Arbetslivet med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, forskning och lagar och regler.
  • Utgivare: Prevent
  • Målgrupper: Skyddsombud, HR-/personalansvariga, utbildningschefer, produktions- och verkstadschefer, miljö- och hälsoskyddschefer, skyddsingenjörer, beslutsfattare, företagshälsovård, organisationer och myndigheter samt arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
  • Prenumeration: Arbetsliv är kostnadsfri

Vill du annonsera i Arbetsliv?

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största facktidning om arbetsmiljö och når de som arbetar med arbetsmiljöfrågor, såväl på central som på lokal nivå. Utöver printannonser går det bra att annonsera på webben och i vårt nyhetsbrev.

Faktablad annonsera i Arbetsliv

Bilagor

Du känner väl till att du kan ha bilagor i tidningen Arbetsliv? Till en låg kostnad och med träffsäkerhet når ni era målgrupper med information på ett enkelt sätt. Offereras efter vikt och format.

Annonskontakt

Bengtsson & Sundström Media

Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
E-post: arbetsliv@bs-media.se
Telefon: 08-10 39 20
www.bs-media.se

Papperstidning

Prenumerera på tidningen Arbetsliv, Sveriges största arbetslivstidning som kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera

Senaste artiklarna