Hoppa till huvudinnehållet
Klimatförändringar

Så klarar du värmen på jobbet

Det är många som lider av värmen på jobbet när det är högsommar. Men det finns ingen maxgräns för hur varmt det får vara på en arbetsplats. Därför gäller det att skydda sig, till exempel genom att arbeta lite annorlunda.

När kvicksilvret stiger ökar också antalet frågor till Arbetsmiljöverkets svarstjänst om hur varmt det får vara på jobbet. Kontorsanställda, industriarbetare och lagerpersonal hör till de yrkesgrupper som ofta får problem med värmen.

– I råden står det att temperaturen ska ligga mellan 20 och 26 grader inomhus. Vid värmeböljor tillåts det att temperaturen stiger. Men man kan minska ökningen genom att till exempel köra ventilationen dygnet runt för att kyla ner byggnaden på natten, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Bordsfläktar, solskydd i fönstren och distansarbete kan vara andra åtgärder för att minska värmebelastningen. Men för byggnadsarbetare, asfaltsläggare, lantbruksarbetare och andra yrkesgrupper som jobbar utomhus är det svårare att skydda sig. Då handlar det mer om att organisera arbetet på ett annat sätt, till exempel genom arbetsrotation, fler raster eller anpassade arbetstider.

Värmen får hjärnan att sakta ner och man blir mentalt trött och får sämre koncentrationsförmågan. Vid höga temperaturer drabbas man av yrsel och utmattning och risken för värmeslag och hjärtinfarkt stiger.

– Man är inte lika effektiv när det är väldigt varmt. Det gör inte alltid så mycket på ett kontor, men för en fordonsförare kan det vara ett problem eftersom det gäller att hela tiden att vara koncentrerad på vad man gör.

Bussförare är en särskilt utsatt yrkesgrupp. Även om det finns luftkonditionering i fordonen är det inte alltid det hjälper.

– Bussar är ett problem i sig eftersom det är en så pass stor volym. Så fort man öppnar dörrarna för att släppa in passagerare kommer det också in varmluft. Det gör att det kan vara svårt att hålla temperaturen nere i en hel buss när det är väldigt varmt, säger Gunnar Åhlander.

Regler och råd om det termiska klimatet på jobbet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2018:5. Men hur mycket man lider av värmen är individuellt.

– Det går inte att säga vilken temperatur som är rätt för alla. Man måste hela tiden anpassa temperaturen efter den verksamhet och den personal man har. Man kan aldrig hitta en temperatur som passar alla. Det är alltid någon som tycker det är för varmt eller kallt.

De senaste årens värmeböljor i Europa och den globala uppvärmningen har ökat uppmärksamheten kring hur arbetsförhållandena påverkas av värme. Men de arbetstagare som är mest utsatta är de som bor i tropiska och subtropiska länder där luftfuktigheten är hög.

– Vi har inte haft så stora problem med att det är för varmt. Men det kan bli annorlunda med klimatförändringarna. Då kommer vi att få en annan situation i Sverige. Det är någonting som vi har i åtanke hela tiden, säger Gunnar Åhlander.

FAKTA

Åtgärder vid värme

• Begränsa solinstrålningen

• Använd mer informell klädsel

• Ha god tillgång till vätska

• Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner

• Stänga av onödiga värmekällor

• Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida

• Kör ventilationen nattetid

• Använd bordsfläktar

• Justera arbetstiderna

• Om möjligt arbeta hemma

(Källa: Arbetsmiljöverket)

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Klimatförändringar

Senaste om Mer om arbetsmiljö