Hälsa

220 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar som handlar om hälsa, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Många går tillbaka för tidigt efter sjukdom

2020-01-24

Att undvika smitta handlar inte bara om vår egen hygien utan också hur omgivningen beter sig. Nu visar en ny undersökning att sex av tio går tillbaka till jobbet innan de är helt friska.

Nya vanor måste få ta tid

2020-01-15

Äta grönare, träna två gånger i veckan eller stressa mindre. Nytt år innebär ofta tankar om att börja leva mer hållbart. Men livsstilsförändringar sker sällan över en natt utan kräver motivation och uthållighet.

Att jobba när det gör ont

2019-12-04

Långvarig fysisk smärta orsakar stort lidande och kostar miljarder varje år. Men med rätt stöd och uppbackning från arbetsgivaren går det ofta att fortsätta jobba.

Ta makten över mobilen

2019-11-28

Den smarta mobilen är ett fantastiskt verktyg som vi har nytta av både privat och på jobbet. Samtidigt kan den bli både en tidstjuv och ett störningsmoment om vi inte ser upp.

Ta vara på dagsljuset

2019-11-19

Den som jobbar inomhus under årets mörka månader får ofta alldeles för lite dagsljus. För att må bra gäller det därför att ta vara på de ljusa timmarna.

Så påverkar arbetsplatsen hur mycket vi rör oss

2019-11-19

Vill man få anställda att röra sig mer behöver åtgärderna innefatta både arbetstid och fritid samt skräddarsys för organisationen. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Skadliga kemikalier risk i nya yrken

2019-11-05

Kemiska ämnen på jobbet kan påverka hjärnans funktioner så som minne och koncentrationsförmåga. Risken att utsättas har visserligen minskat, men eftersom arbetslivet hela tiden förändras gäller det att vara vaksam. Det är slutsatsen i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Så skapar ni en hälsofrämjande arbetsmiljö

2019-10-29

Visionen om en hälsofrämjande arbetsplats kan verka luddig och det kan vara svårt att förstå hur man når dit. Men det finns konkreta tips om hur vägen mot visionen kan bli just konkret. Det handlar om beteenden.

Kraftsamling kring kemikalier behövs

2019-10-25

Sverige har halkat efter när det gäller att förebygga risker kopplat till kemikalier. Men genom att använda de stödfunktioner som finns behöver kemikaliehanteringen inte bli så krånglig. Det var budskapet på ett av seminarierna på arbetsmiljöeventet Gilla jobbet.

Sjuknärvaro dyrt för företagen

2019-10-18

Att gå till jobbet fast man är sjuk kan både leda till framtida förtidspension och bli dyrt för arbetsgivaren. Det visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

After work i tystnad

2019-10-17

Ingen mobil och inget prat. Bara två timmars tystnad i ett rum tillsammans med andra. Konceptet som kallas tyst after work syftar till att minska stressen på jobbet.

Även litet sömnunderskott påverkar

2019-10-11

Det krävs inte så stor sömnbrist för att bli påverkad nästa arbetsdag, visar en amerikansk studie. Sömnbrist leder bland annat till att vår omdömesförmåga och motståndskraft mot stress blir sämre.