Hoppa till huvudinnehållet

Liv Nilsson är processledare på Mynak och har lett arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna.

Bild: Mynak

Verktyg och produkter

Företagshälsovården får uppdaterade riktlinjer

Snart finns uppdaterade riktlinjer som hjälper företagshälsovården att ge sina patienter råd och behandling som baseras på beprövad forskning. En nyhet är råd kring kognitiv arbetsmiljö och distansarbete.

Fakta riktlinjer för företagshälsovården:

Riktlinjerna för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården gavs ut första gången 2015 och innehåller råd om allt från buller, ergonomi till psykisk hälsa. Här finns riktlinjerna samlade:

Syftet med riktlinjerna, som tagits fram av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, är att ge företagshälsovården forskningsbaserat underlag för att stödja arbetsgivarens förebyggande och efterhjälpande arbete. I dag finns riktlinjer inom sju områden: psykisk ohälsa, alkoholproblem, hälsoundersökningar, ländryggsproblem, buller, synergonomi och sociala hälsorisker i arbetet. Nu uppdateras de tre förstnämnda.

– Det fanns ett behov av att se över och uppdatera riktlinjerna utifrån ny forskning och evidens som tillkommit, säger Liv Nilsson, processledande analytiker på Mynak.

Evidensbaserad behandling

Målet med riktlinjerna är att stärka företagshälsovårdens möjligheter att välja metoder och arbetssätt som är evidensbaserade och ger bäst effekt, säger Liv Nilsson.

– Företagshälsovården har ju redan kunniga medarbetare som är väl påläsa inom sina arbetsområden. Men det är stora fält och nya rön kommer och går. Vår förhoppning är att ge företagshälsan bättre möjligheter att arbeta evidensbaserat i sin roll som expertresurs. Det handlar både om vilka arbetssätt och metoder som det finns evidens för, men riktlinjerna tar också upp och resonerar kring sådant som i dagsläget inte har så tydligt stöd i forskning.

Arbetet med riktlinjerna sker i samarbete med forskare, yrkesverksamma praktiker, branschföreningar och arbetsmarknadens parter. Riktlinjerna omfattar flera perspektiv, organisationsnivå och individnivå samt förebyggande och efterhjälpande arbete.

I de nya riktlinjerna har vissa områden tillkommit eller utvecklats, bland annat ledarskapets betydelse för den psykiska hälsan på arbetsplatsen, ny forskning kring distansarbete och kognitiv arbetsmiljö. Inom området hälsoundersökningar stärks kopplingen till hur man kan jobba med levnadsvanor – som fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol – som en viktig del av det hälsofrämjande arbetet.

 

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Verktyg och produkter

Senaste om Hälsa