Forskning

308 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Vårdpersonal som upplevt trauman får testa ny metod

2021-01-20

Vårdpersonal som arbetat med covid-19-patienter löper risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet ska nu undersöka en ny metod för att behandla traumatiska minnen.

Så lyckas du med nyårslöftet

2021-01-08

Hur du formulerat ditt nyårslöfte har stor betydelse för om du kommer lyckas eller inte. Det visar en studie från Stockholms och Linköpings universitet där forskare har analyserat drygt 1 000 personers nyårslöften.

Manliga chefer mer negativa till deprimerade anställda

2020-12-22

Dubbelt så hög andel manliga chefer som kvinnliga chefer har en negativ attityd till anställda med depression. Den negativa inställningen ökar ju högre chefsroll man har. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Ny metod ska minska gifter i containrar

2020-12-15

Containrar som används för att transportera varor kan vara fulla av giftiga kemikalier som innebär stora hälsorisker för personal som lastar ur eller inspekterar varorna. Två forskare vid Karolinska Institutet har nu tagit fram en metod för att suga ut den giftiga luften.

Bra introduktion minskar stress

2020-12-07

Att komma ny till en arbetsplats innebär att sätta sig in arbetsuppgifterna, lära känna kollegorna och leva upp till arbetsgivarens förväntningar. Nu visar forskning att en gedigen introduktion minskar stressen och gör det lättare att lära.

Minskad personalstyrka ökar risken för hot och våld

2020-12-03

Att dra ner på personalen leder ofta till att hot och våld ökar på arbetsplatsen. Det visar forskning från Högskolan i Gävle.

Långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer

2020-11-24

Den som jobbar natt flera gånger i veckan under många års tid löper en ökad risk att drabbas av bröstcancer enligt en stor nordisk forskningsstudie. Kortare arbetspass och mer tid för återhämning är några åtgärder som kan minska risken för ohälsa. 

Arbeten som kan orsaka reumatism

2020-11-17

Betongarbetare som utsätts för kvartsdamm på jobbet har en ökad risk att drabbas av ledgångsreumatism. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och reumatism.

Tron på ledningens kompetens viktig för trivsel

2020-11-13

Tilltro till den egna organisationens förmåga att hantera en omställning påverkar trivsel och hälsa hos medarbetarna. Det visar en ny studie, som undersökt arbetsmiljön i Svenska kyrkan.

Så påverkar chatt arbetsmiljön i vården

2020-11-11

Digitaliseringen av 1177 Vårdguiden, som gett sjuksköterskor möjlighet att chatta med patienter, har lett till delvis minskad stress. Men fortfarande behövs många olika kanaler för patientkontakt, enligt en studie från Uppsala universitet.

Ny forskning om kvinnors arbete i bullriga miljöer

2020-11-10

Ljudkänslighet och ljudtrötthet är vanligt förekommande bland kvinnor som jobbar på förskolor. Hur deras arbetsförmåga påverkas och hur de hanterar buller på arbetsplatsen ska ny forskning ta reda på.

Många vinster med arbetsrotation

2020-11-09

Berendsens tvätteri i Ockelbo har infört arbetsrotation. Det breddar både de anställdas kompetens, ger en bättre arbetsmiljö och en stabilare produktion. Det finns bara vinster, enligt Marianne Sund som är klubbordförande för IF Metall.