Forskning

213 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Många nattpass i rad risk för gravida

2018-10-18

Gravida som har fler än tre nattpass i rad löper ökad risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning, enligt en dansk forskningsstudie. Överviktiga personer är särskilt utsatta.

Trådlös tröja larmar om belastning

2018-10-08

I ett nytt forskningsprojekt ska kassapersonal, städare och montörer vid löpande band få testa en så kallad smart tröja som trådlöst skickar mätdata om arbetsställningar. Syftet är att identifiera riskfyllda arbetsmoment och på så sätt undvika belastningsskador.

Bra stämning minskar inte risken för utbrändhet

2018-10-04

Även den som har tillit till sin chef, trivs med kollegorna och tycker att arbetsuppgifterna är kul kan drabbas av utmattning. Botemedlet är att sänka kraven.

Resistenta bakterier – inte bara en risk för patienter

2018-09-20

Antibiotikaresistens talas det mycket om ur ett patientperspektiv, men mindre känt är att det även kan vara ett arbetsmiljöproblem. Vårdpersonal på äldreboenden och kycklinguppfödare är exempel på utsatta yrkesgrupper.

Nattarbete ökar risken för arbetsolyckor

2018-09-17

Personer som jobbar natt löper större risk att skada sig på jobbet än anställda som jobbar dagtid. Det visar en dansk forskningsstudie.

Var fjärde känner sig inlåst på jobbet

2018-09-13

Var fjärde anställd känner sig inlåst på jobbet eller riskerar att känna sig inlåst, visar en ny avhandling. För arbetsgivaren kan det innebära bristande engagemang, mindre trivsel och högre sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Digitaliserade fabriker revolutionerar arbetsmiljön

2018-09-06

Arbetsmiljö i metallindustri ger kanske associationer till fysiskt hårt arbete och smutsiga, bullriga miljöer. Men i takt med digitalisering och automatisering förändras jobben. Snart kan ett industrijobb bestå i att på en helt annan plats än där produktionen faktiskt är övervaka det som sker via en dataskärm.

Nacken tar stryk av truckarbete

2018-08-21

Hälften av alla truckförare har eller har haft ont i nacken. Ännu fler har värk i skuldrorna. Det visar en ny forskningsstudie.

Lärare har svårt att sätta gränser

2018-08-20

Lärare har svårt att sätta gränser mellan arbetstid och fritid. Särskilt i kontakten med föräldrar där många lärare känner att de måste vara tillgängliga jämt. Det beror ofta på bristande kommunikation på skolan, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Ny undersökning om hbtq-personers arbetsmiljö

2018-08-16

Fler än var fjärde hbtq-person har upplevt kränkande eller diskriminerande behandling på sin arbetsplats. Det visar en undersökning bland de anställda i Göteborgs stad.

Bra för prestationen att flytta runt på kontoret

2018-08-13

Den som växlar mellan olika typer av zoner och arbetsplatser fyra eller fler gånger under arbetsdagen presterar bättre än den som inte växlar alls. Det framgår av en ny studie om aktivitetsbaserat kontor.

Så påverkas arbetsmiljön av ett varmare klimat

2018-08-07

Den rekordvarma och torra sommaren har gett en försmak av vad ett varmare klimat kan innebära. I arbetslivet kan extrem hetta göra att vissa arbetsuppgifter blir omöjliga att genomföra.