Forskning

204 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Ny undersökning om hbtq-personers arbetsmiljö

2018-08-15

Fler än var fjärde hbtq-person har upplevt kränkande eller diskriminerande behandling på sin arbetsplats. Det visar en undersökning bland de anställda i Göteborgs stad.

Bra för prestationen att flytta runt på kontoret

2018-08-13

Den som växlar mellan olika typer av zoner och arbetsplatser fyra eller fler gånger under arbetsdagen presterar bättre än den som inte växlar alls. Det framgår av en ny studie om aktivitetsbaserat kontor.

Så påverkas arbetsmiljön av ett varmare klimat

2018-08-07

Den rekordvarma och torra sommaren har gett en försmak av vad ett varmare klimat kan innebära. I arbetslivet kan extrem hetta göra att vissa arbetsuppgifter blir omöjliga att genomföra.

Buller stort problem i förskolan

2018-06-28

Hörselrelaterade problem som ljudöverkänslighet och svårigheter att uppfatta tal är vanligt bland förskolelärare. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Gränsvärde för nanopartiklar behövs

2018-06-12

De gränsvärden för ämnen i nanoform som finns i USA borde användas i Sverige också, anser yrkeshygienikern Maria Hedmer. Hennes studie på fem företag som hanterar nanomaterial visar att det på samtliga företag finns pyttesmå partiklar i luften nära de anställda.

Nano – teknikrevolution eller hälsofara?

2018-06-11

Nano är en teknikrevolution som gör det möjligt att ge material de egenskaper vi vill att de ska ha vilket gör det möjligt att skapa mer avancerade produkter. Men det behövs mer forskning om hur nanomaterial ska hanteras för att undvika skador.

Bullerförebyggande arbete har gett resultat

2018-05-28

När forskare inom audiologi undersökte hörseln på 70-åringar födda 1944 visade det sig att de hade betydligt bättre hörsel än tidigare generationer vid samma ålder. Bullerförebyggande insatser i arbetslivet tros vara en orsak.

Många som får eksem av jobbet tvingas byta yrke

2018-05-23

Hälften av alla som drabbas av eksem på grund av arbetet måste byta yrke och en tredjedel lämnar arbetsmarknaden helt. Det visar en dansk avhandling om sambandet mellan handeksem och jobbyte.

Kvinnor får mindre återhämtning på jobbet än män

2018-05-22

Kvinnor tar inte bara mer ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet än män. De har också sämre möjlighet till återhämtning på jobbet, visar en studie vid Göteborgs universitet. Det är en viktig orsak till att kvinnor är mer långtidssjukskrivna än män.

”I de allra flesta klassrum är arbetsklimatet gott”

2018-05-21

Få avbrott på grund av stök och en bra relation mellan lärare och elever. Så beskrivs arbetsklimatet för elever i sjuan i en pågående studie.

Forskare varnar för risker med kvartsdamm

2018-05-18

I år inspekterar Arbetsmiljöverket närmare 2 000 byggarbetsplatser, med sikte på bland annat kvartsdamm, som kan ge allvarliga lungsjukdomar. Men forskare anser att gränsvärdet borde ha sänkts. Det är orimligt att arbetsgivarna själva ska behöva bedöma vad som är en acceptabel risk, säger professor Maria Albin.

Orimliga krav på personliga assistenter

2018-05-03

Den som jobbar inom hemtjänst eller som personlig assistent i någon annans hem ska anpassa sig efter brukaren behov så långt som möjligt. Samtidigt ska den som arbetar där ha en dräglig arbetsmiljö. Det går inte alltid hand i hand, visar ny forskning.