Forskning

192 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Nytt arbetssätt krävs i aktivitetsbaserat kontor

2018-04-20

Allt fler företag väljer aktivitetsbaserade kontor. Nu ska forskare studera hur den nya kontorsmiljön påverkar medarbetarna på sikt, och vad som krävs för att förändringen ska bli lyckad.

Forskare föreslår gränsvärden för belastning

2018-04-19

Trots att belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna bakom långtidssjukskrivningar saknas gränsvärden för ergonomisk belastning. På Arbets- och miljömedicin Syd har man tagit fram förslag om åtgärdsnivåer efter att ha mätt arbetsbelastningen inom ett 60-tal yrken.

Yrket avgör om aktivitetsbaserat passar

2018-04-16

Aktivitetsbaserade kontor passar bra för samarbete. Men de som har koncentrationskrävande arbetsuppgifter eller stressrelaterade problem blir ofta störda i kontorsmiljön, visar en studie vid Umeå universitet.

Lär dig nytt och minska stressen

2018-04-11

När man känner sig stressad över att inte räcka till på jobbet är ofta rådet att ta ett djupt andetag och försöka slappna av. Men enligt en amerikansk studie kan det vara bättre att istället satsa på att lära sig nya saker.

Kommentarer: 3

Prat stör mer än babbel

2018-04-05

Bakgrundsprat, där det går att urskilja vad som sägs, är mer störande än babbel där många människor pratar samtidigt, visar en ny avhandling. Den som skriver mycket i jobbet behöver tillgång till ett tyst rum eller en tyst zon, enligt forskaren Marijke Keus van de Poll.

Är du totalseparerare eller arbetsintegrerare?

2018-03-15

Den digitala tekniken har luckrat upp gränserna mellan arbete och privatliv. Men hur vi använder och förhåller oss till tekniken varierar. En del låter aldrig arbetet inkräkta på privatlivet medan andra lever gränslöst, visar ett forskningsprojekt.

Flexibla arbetstider får oss att jobba mer

2018-03-08

Tjänstemän upplever det ofta som en förmån att kunna bestämma när och var de jobbar. Samtidigt tar många frivilligt på sig att ständigt vara nåbara som ett sätt att betala tillbaka samt visa att man sköter sitt jobb. Det säger forskaren Nanna Gillberg som på uppdrag av Arbetsmiljöverket skrivit en rapport om gränslöst arbetsliv.

Kommentarer: 1

Forskare ska minska stressen hos lärare

2018-03-06

Vilket stöd behöver skolor för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa bland medarbetarna? Det undersöker forskaren Lydia Kwak och hennes kollegor. Tanken är att även andra branscher ska få nytta av resultaten.

Håret avslöjar stressnivån

2018-02-05

Forskare vid Linköpings universitet håller som bäst på att samla in hårtestar från 4 000 personer för att undersöka hur stressade vi är och vilka yrkesgrupper som jäktar mest. Håret ger svaret.

Kommentarer: 4

Det ökar risken för mobbning

2018-01-23

Dåligt stöd från chefen och lågt inflytande över arbetssituationen. Det är faktorer som ökar risken för mobbning. Utifrån sådana riskfaktorer har forskare vid Karolinska Institutet tagit fram en checklista som kan användas för att förebygga mobbning på arbetsplatsen. 

Mobbning ökar risken för diabetes

2018-01-11

Att bli utsatt för mobbning eller våld på jobbet kan öka risken för diabetes typ 2. Det visar en internationell forskningsstudie där Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har medverkat.

Tillit till chefen får oss att lättare acceptera förändringar

2017-12-07

I arbetslivet pågår ständiga omorganisationer och andra förändringar som kräver vårt engagemang. Nu visar en avhandling att om vi känner förtroende för chefen och våra kollegor är vi bättre rustade att ta oss an nya utmaningar.