Forskning

269 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Få är redo att ta tåg på jobbresan

2020-01-17

Genom ett ändrat resebeteende går det att minska svenskarnas klimatutsläpp rejält. Hos resenärerna finns också en stor acceptans att välja andra transportslag än flyg. Förutom när det gäller tjänsteresor. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Lär av techbolag för att öka kreativiteten

2020-01-17

Digitaliseringen går snabbt och för att teknikbolag ska hänga med i konkurrensen måste de vara innovativa. Ett stort högteknologiskt företag tyckte inte att workshops och brainstorming gav tillräckligt och skapade därför egna metoder.

Ökad diabetesrisk i vissa yrken

2020-01-16

Fabriksarbetare, städare och yrkesförare hör till de yrkesgrupper som löper störst risk att få typ 2-diabetes, visar en unik studie vid Karolinska institutet. Många av diabetesfallen skulle kunna förebyggas genom hälsosammare matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Hur påverkas arbetslivet när robotarna blir fler

2020-01-14

Samtidigt som robotar och AI-system kan befria oss från monotona och farliga jobb, förändrar de arbetslivet i en riktning som vi kanske inte planerat för. 

Så kan olyckorna bland underentreprenörer minska

2019-12-13

Vid olyckor i byggbranschen är det ofta anställda hos underentreprenörer som drabbas. I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet studerat hur entreprenörers arbetsmiljö kan bli säkrare.

Säkrare lagerarbete med smarta robotar

2019-12-09

Självständiga lagertruckar som planerar sitt arbete och lär av sina erfarenheter testas nu på Orkla Foods lager i Örebro. Med hjälp av kameror och sensorer kan de samspela med varandra och människor och därigenom minska risken för olyckor.

Otrevliga kunder gör jobbet svårare

2019-12-06

Kunder som inte hälsar, suckar eller pratar högt i telefon. Det är ett exempel på otrevligt bemötande i arbetslivet. Förutom stress och oro kan det leda till att de anställda presterar sämre och förlorar sitt engagemang i arbetet.

Chefer behöver utbildning i psykisk ohälsa

2019-11-29

Chefer som har utbildning i psykisk ohälsa och som jobbar i en organisation med öppenhet kring det, är bättre rustade att jobba förebyggande. Men bara en fjärdedel av cheferna har en sådan utbildning, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Självkörande drönare gör gruvan säkrare

2019-11-22

Självkörande drönare kan göra arbetsmiljön säkrare i gruvor. Robotikforskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat autonoma drönare som kan flyga in i gruvor och bedöma till exempel risken för ras.

Lättare komma tillbaka till jobbet efter hjärtinfarkt

2019-11-08

Färre drabbas av hjärtinfarkt och det går fortare att komma tillbaka i arbete för dem som drabbas. Orsakerna är en sundare livsstil, bättre förebyggande vård och effektiva behandlings- och rehabiliteringsmetoder.

Mindre toppstyrt arbetsliv har gett fler möten

2019-11-04

Har du ofta känslan av att din arbetsdag slukas av möten? Nu visar forskning att mötena faktiskt har blivit fler och anledningen är ett mindre hierarkiskt arbetsliv där möten används för att skapa konsensus och förankra beslut.

Så påverkas hälsan av aktivitetsbaserat kontor

2019-10-31

Aktivitetsbaserade kontor förekommer främst i Sverige, Nederländerna, Australien och på Nya Zeeland. Nu kommer de första studierna av hur kontorsformen påverkar vår hälsa.