Forskning

237 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Så kan förskollärares arbetsmiljö bli bättre

2019-03-18

Utrymme för återhämtning och kollegiala nätverk. Det är några saker som skulle kunna minska den psykiska ohälsan bland förskollärare, visar en ny rapport.

Jobba dig friskare

2019-03-15

Går det att känna sig friskare när man går hem från jobbet än när man kom på morgonen? Det anser Svend Erik Mathiassen, professor i ergonomi, som lanserat Guldlocks-principen. Arbetet ska ge precis den rätta mixen av belastning och återhämtning.

Medan manliga chefer slåss får kvinnor vind i seglen

2019-03-13

Män är aktiva och jagar efter framgång medan kvinnors karriärer förklaras med hjälp av väder – de får vind i seglen. Det finns många könsstereotyper i hur chefer beskrivs, visar en studie av två affärstidningar.

Effektiva team är bra för hälsan

2019-03-11

Medarbetare i välfungerande team har högre arbetstillfredsställelse, är mindre stressade och har lägre korttidsfrånvaro, visar forskning. Men för att kunna arbeta effektivt ihop krävs tydliga gemensamma mål och en förståelse för vars och ens roller i teamet.

Hjärnträning hjälper utmattade

2019-03-06

Den som drabbas av utmattningssyndrom får ofta problem med både minne och koncentration. Nu visar forskning att det faktiskt går att träna hjärnan under rehabiliteringen för att förbättra de kognitiva förmågorna.

Nytt projekt ska ge unga en bättre start i arbetslivet

2019-02-25

Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på hur introduktion för unga nyanställda kan förebygga skadlig stress. Projektet ska även undersöka hur seniora medarbetare och chefer ser på att få unga, nyutbildade kollegor.

Omgiven av kemikalier

2019-02-18

Både i arbetslivet och i vardagen är vi omgivna av kemikalier. Ofta tänker vi inte ens på att de kan innebära en risk. När en ny teknologi får genomslag hänger riskbedömningen inte alltid med.

Teknikstrul försvårar samarbete på distans

2019-02-14

Teknikstrul tar ofta tid och kraft i samarbete på distans. Ett problem kan vara att deltagarna inte ser hur deras egna aktiviteter på en gemensam arbetsyta uppfattas av kollegorna. Det har Stefan Nilsson, Högskolan Väst, försökt hitta en lösning på.

Attityder till äldre har blivit bättre

2019-02-12

Attityderna till äldre arbetstagare har förbättrats de senaste åren. Framförallt när det gäller äldre med en eftertraktad kompetens. Men arbetsgivare satsar mer på att behålla seniora medarbetare än att rekrytera nya. Det visar en studie från Lunds universitet.

Mobbning på jobbet sker allt oftare på nätet

2019-02-11

Fler män än kvinnor blir utsatta för mobbning via digitala kanaler. Chefer är en annan utsatt grupp. Det visar en ny avhandling från Malmö universitet.

Därför är inte fler pappor föräldralediga

2019-02-05

En generös föräldraförsäkring räcker inte för att kvinnor och män ska dela lika på föräldraledigheten. En ny studie från Göteborgs universitet visar att normer på arbetsplatsen gör att män väljer att inte vara hemma med barnen i samma utsträckning som kvinnorna.

Höga krav gör att kvinnor går upp i vikt

2019-02-04

Höga krav på jobbet kan leda till viktuppgång hos kvinnor, oavsett andra livsstilsfaktorer och utbildningsnivå. Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar.

Webbfråga

Vad är viktigast för ett bra teamarbete?

  • Tillit till varandra 45%  
  • Positiv anda 16%  
  • Resurser 4%  
  • Tydligt uppdrag 23%  
  • Rätt personer i gruppen 12%  
Totalt antalet röster: 192