Forskning

221 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Bullerforskare inspireras av musiker

2018-12-03

Hörselskydd för professionella musiker kan även användas av andra yrkesgrupper med bullrig arbetsmiljö. I ett forskningsprojekt på Luleå tekniska universitet tittar man på nya metoder och möjligheter med den så kallade in-ear-monitorn.

Det får sjuksköterskor att trivas

2018-11-30

Sjuksköterskornas arbetsvillkor skildras ofta som något negativt. Men det finns mycket positivt i deras jobb, som gemenskap, utvecklingsmöjligheter och inflytande över arbetet, som får dem att trivas på arbetsplatsen och vilja stanna kvar i yrket, visar en ny studie.

Digital teknik förbättrar snöröjares arbetsmiljö

2018-11-28

Just nu testas ett prognosstyrt system för halkbekämpning som innebär att det saltas redan innan det blir halt och endast på de vägsträckor där det behövs. Förutom att vinterväghållningen blir mer träffsäker, minskar det också maskinförarnas stress och risken för olyckor.

Kollegialt stöd minskar självmordsrisk

2018-11-22

Kamratstödjande insatser och utbildning i suicidprevention. Det är några åtgärder som kan minska risken för självmord bland anställda, enligt en ny forskningsgenomgång om arbetsplatsens betydelse för självmord.

Destruktiva chefer gör stor skada

2018-11-19

Chefer som får vredesutbrott, är hånfulla eller bestraffar de anställda kan göra stor skada på arbetsplatsen. Nu ska forskare undersöka hur vanligt det är med olika former av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv.

Klassmentorer minskar lärarnas stress

2018-11-12

På Norrängsskolan i Lycksele har varje klass en mentor som följer eleverna hela dagarna och ansvarar för att skapa trygghet, trivsel och studiero. Det har lett till att lärarnas sjukfrånvaro halverats och att arbetsbelastningen och stressen minskat.

Kunden har inte alltid rätt

2018-11-06

Kunden har alltid rätt, brukar det heta. Nu ska forskare vid Karlstads universitet undersöka hur maktrelationen mellan kunder och anställda inom handel och restaurang kan leda till att sexuella trakasserier får stöd och legitimeras.

Högre kvalitet på forskning när arbetsmiljön är bra

2018-11-05

Forskare med god arbetsmiljö och en rättvis chef publicerar fler och bättre artiklar. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Många nattpass i rad risk för gravida

2018-10-18

Gravida som har fler än tre nattpass i rad löper ökad risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning, enligt en dansk forskningsstudie. Överviktiga personer är särskilt utsatta.

Trådlös tröja larmar om belastning

2018-10-08

I ett nytt forskningsprojekt ska kassapersonal, städare och montörer vid löpande band få testa en så kallad smart tröja som trådlöst skickar mätdata om arbetsställningar. Syftet är att identifiera riskfyllda arbetsmoment och på så sätt undvika belastningsskador.

Bra stämning minskar inte risken för utbrändhet

2018-10-04

Även den som har tillit till sin chef, trivs med kollegorna och tycker att arbetsuppgifterna är kul kan drabbas av utmattning. Botemedlet är att sänka kraven.

Resistenta bakterier – inte bara en risk för patienter

2018-09-20

Antibiotikaresistens talas det mycket om ur ett patientperspektiv, men mindre känt är att det även kan vara ett arbetsmiljöproblem. Vårdpersonal på äldreboenden och kycklinguppfödare är exempel på utsatta yrkesgrupper.