Forskning

276 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Många lider av okänd ljudintolerans

2020-03-27

Nio procent av alla svenskar lider av ljudintolerans. Vanliga kontorsljud, som de flesta knappt registrerar, kan upplevas som mycket störande. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

Planering av familjelivet stressar kvinnor

2020-03-25

Kvinnor i åldern 30–45 år med barn hemma tar störst ansvar för det så kallade tredje skiftet – planering och organisering av familjelivet, visar en studie. Det minskar möjligheten till återhämtning och ökar risken för psykisk ohälsa.

Digital KBT lika bra som vanlig

2020-03-23

Ångest, sömnsvårigheter och utmattningssyndrom kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi via internet. Det skulle kunna ge många fler patienter tillgång till behandling, visar en ny avhandling.

Mobil i kassan påverkar butikspersonalen

2020-02-24

Kunder som tittar ner i mobilen i stället för att interagera med kassapersonalen är ett allt vanligare inslag i butiker. En ny studie visar att det kan få negativa konsekvenser. I synnerhet för butiksanställda som månar om att ge god service.

Föräldrar förpestar lärares arbetsmiljö

2020-02-07

Sociala medier gör det lättare att kommunicera. Men när lärare i skolan hängs ut på Facebook blir det ett arbetsmiljöproblem. Nu ska forskare vid Malmö Universitet utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden.

Risker med rengöringsmedel kartläggs

2020-02-04

Kemikalier i rengöringsmedel kan ge luftvägsbesvär och hudsjukdomar, men det saknas samlad kunskap om hur de påverkar vår hälsa. Nu ska Linda Schenk vid Karolinska Institutet undersöka användningen av rengöringsmedel i arbetslivet.

Hälsoeffekter av 3D-printing ska kartläggas

2020-01-27

Kan 3D-printing ha skadliga effekter på vår hälsa? Det ska forskare vid Örebro Universitet ta reda på i ett nytt samarbetsprojekt med industrin.

Få redo för tåg på jobbresan

2020-01-20

Ett ändrat resebeteende kan minska svenskarnas klimatutsläpp. Hos resenärerna finns också en stor acceptans att välja bort flyget. Förutom när det gäller tjänsteresor. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Lär av techbolag för att öka kreativiteten

2020-01-17

Digitaliseringen går snabbt och för att teknikbolag ska hänga med i konkurrensen måste de vara innovativa. Ett stort högteknologiskt företag tyckte inte att workshops och brainstorming gav tillräckligt och skapade därför egna metoder.

Ökad diabetesrisk i vissa yrken

2020-01-16

Fabriksarbetare, städare och yrkesförare hör till de yrkesgrupper som löper störst risk att få typ 2-diabetes, visar en unik studie vid Karolinska institutet. Många av diabetesfallen skulle kunna förebyggas genom hälsosammare matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Hur påverkas arbetslivet när robotarna blir fler

2020-01-14

Samtidigt som robotar och AI-system kan befria oss från monotona och farliga jobb, förändrar de arbetslivet i en riktning som vi kanske inte planerat för. 

Så kan olyckorna bland underentreprenörer minska

2019-12-13

Vid olyckor i byggbranschen är det ofta anställda hos underentreprenörer som drabbas. I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet studerat hur entreprenörers arbetsmiljö kan bli säkrare.