Forskning

295 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Ändrade rörelsevanor under pandemin

2020-10-20

Stämmer det verkligen att man rör mindre på sig när man jobbar hemma? Det har forskare vid Göteborgs universitet försökt ta reda på genom att utveckla en mobilapp som mäter och visualiserar våra rörelser före och under pandemin.

Därför blir vi oftare sjuka på vintern

2020-10-07

Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot. Nu visar ny forskning hur bakterier och virus överlever i luften och vilken ventilation som är mest effektiv för att undvika luftburen smitta.

Engagemang utanför klassrummet stressar lärare

2020-10-01

En av tio lärare i Sverige är drabbad av stressrelaterad utmattning. Det är långt högre än i andra yrkeskategorier. Främst är det lärare som ger mycket socialt stöd utanför klassrummet som ligger i riskzonen, visar en ny studie.

Judoträning kan minska fallolyckor enligt ny studie

2020-09-25

Ett träningsprogram inspirerat av kampsporten judo kan effektivt minska risken för fallskador i arbetslivet. Det konstaterar forskare i en ny studie.

Transpersoners arbetsmiljö undersöks

2020-09-17

Hur upplever hbtq-personer sin arbetsmiljö? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 

Mikropauser viktiga för återhämtning

2020-09-15

Mellanrummen i arbetet som ger tid för återhämtning blir allt mer sällsynta, visar en ny studie. Orsaken är bland annat digitalisering och ständig tillgänglighet. I längden kan det leda till ökad psykisk ohälsa, enligt Ulf Ericsson, forskare på Lunds universitet.

Sexuella trakasserier kan öka självmordsrisk

2020-09-08

Sexuella trakasserier på jobbet kan öka risken för självmord och självmordsförsök. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Hoppjerkor lär sig mer på jobbet

2020-09-01

Personer som byter jobb ofta lär sig mer på jobbet än personer som stannar kvar länge. Det visar en ny avhandling i sociologi från Stockholms universitet.

Olönsamt att rata äldre

2020-08-26

Företag med en högre andel äldre medarbetare samt äldre chefer har större chanser att överleva. Det visar en studie från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Praktiska verktyg ska minska skador i handleder

2020-08-20

Enformigt arbete i kassan eller vid städning sliter på handleder och armar. För att hjälpa arbetsgivare att bedöma vad som kan ge skador ska forskaren Peter Palm vid Uppsala universitet ta fram ett antal praktiska verktyg.

Svårt att känna igen sexism på jobbet

2020-08-19

Nutida sexism är ofta subtil och dold. Men enligt Miriam Zehnter Frisk, doktor i psykologi, går det att lära sig att känna igen signalerna – och komma tillrätta med problemet på arbetsplatserna.

Så smittar covid-19

2020-06-17

Covid-19 smittar som mest när man börjar känna sig sjuk, men virus har även uppmätts innan sjukdomen brutit ut. Det innebär att det allmänna rådet att uppmana arbetstagare att stanna hemma vid symtom inte räcker fullt ut för att hindra smittspridning på jobbet.