Hoppa till huvudinnehållet
En kvinnlig läkare står lutad mot en vägg i en sjukhuskorridor.

Anatlet kvinnor som anmäler arbetssjukdom på grund av hög arbetsbelastning har ökat . Främst är det kvinnor inom vård och omsorg, skola och socialtjänst som drabbas.

Bild: Istock

Arbetssjukdomar

Arbetssjukdomar på grund av stress ökar

Antalet arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade med elva procent förra året, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Andelen kvinnor som anmäler arbetssjukdom på grund av hög arbetsbelastning är den högsta på tio år.

Under förra året ökade antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro medan de anmälda arbetssjukdomarna minskade med 28 procent jämfört med 2022. Att arbetssjukdomarna minskar kopplar Arbetsmiljöverket samman med att pandemin klingat av. Under pandemiåren ökade antalet anmälningar om smitta kraftigt.

Andelen sjuka på grund av stress högsta på tio år

Men även om det totala antalet anmälda arbetssjukdomar minskat jämfört med 2022 har antalet kvinnor som blir sjuka på grund av jobbet ökat jämfört med före pandemin. Den vanligaste orsaken till arbetssjukdom är organisatoriska och sociala faktorer – exempelvis hög arbetsbelastning. Främst är det kvinnor i offentlig sektor som drabbas.

– Det är oroväckande att det fortfarande är så många kvinnor som anmäler att de drabbats av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Det är främst kvinnor inom vård och omsorg samt utbildning som drabbas av sjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala faktorer, som hög arbetsbelastning, med liten möjlighet att påverka sitt arbete och återhämta sig. Arbetsgivare och myndigheter behöver göra mer genomgripande åtgärder för att bryta det mönstret, säger Lars Lööw, generaldirektör för Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Antalet anmälda arbetsolyckor ökade bland såväl män som kvinnor förra året. Sett till ålder är unga män överrepresenterade i statistiken. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till olyckor bland kvinnor och bland män är det maskinolyckor. Totalt inträffade 55 olyckor med dödlig utgång under 2023 vilket är 15 fler än 2022.

FAKTA

Arbetsskador 2023

155 827 arbetsskador anmäldes

  • 39 423 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro
  • 87 748 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro
  • 15 343 olyckor på väg till eller från arbetet
  • 11 938 arbetssjukdomar
  • 55 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften (5 kvinnor och 50 män)
  • 8 dödsolyckor bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetssjukdomar

Senaste om Hälsa