Hoppa till huvudinnehållet

Studien som bygger på hälsodata från över 300 000 individer visar att personer med hög kondition har 21 procents lägre risk att drabbas av depression.

Bild: Istock

Psykisk hälsa

God kondition minskar risken för sjukskrivning

Personer med hög kondition har lägre risk att drabbas av depression och att bli sjukskrivna på grund av depression. Sambandet är tydligast hos män och yngre personer. Det visar en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.  

Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen bland vuxna. Totalt uppger var femte person i Sverige att de någon gång fått diagnosen depression, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet är bra även för den psykiska hälsan. Men exakt hur sambandet ser ut är inte klarlagt.

– Resultaten från den här studien visar att en god kondition verkar vara gynnsamt för en lägre risk att drabbas av depression eller bli sjukskriven på grund av depression. Däremot verkar denna positiva effekt vara starkast i vissa grupper, särskilt hos män och individer med lägre utbildning, säger Camilla Wiklund, forskare vid GIH och förstaförfattare till studien.

Hög kondition definierar Camilla Wiklund som att kunna springa i mer än en halvtimme utan att behöva stanna. Medelhög eller måttlig kondition är att kunna springa i en halvtimme utan att stanna och låg kondition innebär att man kan gå en rask promenad.

Studien som bygger på hälsodata från över 300 000 individer visar att personer med hög kondition har 21 procents lägre risk att drabbas av depression. Personer med måttlig kondition har 16 procents lägre risk för depression jämfört med personer med väldigt låg kondition. Deltagare med hög kondition hade också 11 procent lägre risk för sjukskrivning på grund av depression än de med väldigt låg kondition. Resultaten kvarstod efter justering för andra faktorer såsom livsstilsfaktorer, samsjuklighet, ålder och kön.

Sambandet mellan kondition och risken att utveckla depression var tydligast hos män, yngre och personer med kortare utbildning, enligt studien.

Men trots att sambandet är tydligast för män ska kvinnor inte sluta prioritera träning, säger Camilla Wiklund till Ekot.

– Jag tänker att all träning och fysisk aktivitet är gynnsam och bra på olika sätt. Lägre risk för depression är bara en aspekt. Det viktigaste är att träna överhuvudtaget, säger hon.

FAKTA

Kondition

Enligt en studie från GIH har svenskarnas kondition eller syreupptagningsförmåga minskat kraftigt de senaste 20 åren. Nära hälften av den arbetsföra befolkningen har en hälsofarligt låg kondition.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa