Hoppa till huvudinnehållet
Människor minglar med champagneglas i händerna.

Bild: Istock

Stress

Chefer har svårt att varva ner

Svenska chefer har generellt bättre hälsa än sina medarbetare. Samtidigt har de höga stressnivåer och svårare att koppla av och de dricker oftare alkohol än sina medarbetare, enligt en ny undersökning.

I rapporten ”Hur mår chefen” har Falck (tidigare Previa) undersökt chefers hälsa och mående och hur det skiljer sig från medarbetarnas. Studien, som omfattar nästan 4 300 chefer, visar att de skattar sin hälsa som högre än medarbetarnas. Men det finns utmaningar. Över hälften av cheferna har svårt att koppla av och nästan en tredjedel kämpar med att hinna med sina arbetsuppgifter. De anger dessutom oftare än sina medarbetare att de har alkoholvanor som kan klassas som riskfyllda.

Lena-Karin Allinger
Lena-Karin Allinger, konsultchef och organisationskonsult på Falck.
Bild: Privat

– Chefsrollen handlar om ansvar för medarbetare och för verksamhet, det innebär en stor mängd arbetsuppgifter, en ofta hög arbetsbelastning och ett ständigt inflöde av oförutsedda saker som händer. Det handlar om kombinationen av mängden uppgifter, krav från ledning och förväntningar från medarbetare. Om det finns en diskrepans mellan krav och förutsättningar så skapar det obalans, säger Lena-Karin Allinger, konsultchef och organisationskonsult på Falck.

Mycket administration

Stora arbetsgrupper, exempelvis inom offentlig sektor, kan vara en förklaring till stress.

– Vi vet också att chefer har en väldigt hög belastning kopplat till administrativa uppgifter och system som ska hanteras. Med en ofta hög förändringstakt måste operativa chefer verkställa beslut de sällan kan påverka.

När det gäller alkoholkonsumtionen bland chefer visar rapporten att även om chefer dricker oftare, är det mindre mängder vid varje tillfälle. 26 procent av cheferna svarar att de dricker två till tre gånger i veckan. Bland andra anställda är det bara 18 procent som dricker så ofta. Alkoholvanorna för chefer kan utgöra en riskkonsumtion.

För att stödja cheferna i deras roll behövs forum där chefer kan utbyta erfarenheter med andra chefer, säger Lena-Karin Allinger. Hon tror och hoppas på ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor kopplade till chefsrollen.

– Chefens egen arbetsmiljö har vi haft en tendens att tappa bort. Vi vet att ledarskapet har en direkt påverkan på medarbetarnas välbefinnande och prestation.

FAKTA

Chefers hälsa

  • Chefer skattar generellt sin hälsa bättre än medarbetare. De rapporterar högre välmående i sex av åtta områden, inklusive allmän hälsa, motion, och energinivåer.
  • 36 % av cheferna upplever stressnivåer som kan vara hälsorisker, jämfört med 30 % av medarbetarna. Chefer rapporterar också oftare än medarbetare alkoholvanor som kan innebära ett riskdrickande, oberoende av stressnivå.
  • Chefer upplever brister i informationsflöde om viktiga beslut och behovet av stöd från högre chefer.
  • Över hälften av cheferna har svårt att koppla av och nämner tidsbrist som en betydande utmaning.

Källa: Studien ”Hur mår chefen?” baserad på enkätsvar från 4 256 chefer och 23 934 medarbetare.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Stress

Senaste om Hälsa