Hoppa till huvudinnehållet
En man med hörselkåpor arbetar vid en maskin.

Flest bullerskador uppstår i industri och bygg.

Bild: Pexels/Casablanca Stock

Buller

Äldre mer utsatta för bullerskador

Buller är den tredje vanligaste orsaken till arbetssjukdomar, enligt statistik från Afa Försäkring. Äldre löper större risk än yngre att drabbas.

– Bullerskador står för 11 procent av det totala antalet godkända arbetssjukdomar under den senaste tioårsperioden. Buller är därmed den tredje vanligaste orsaken till en godkänd arbetssjukdom, näst efter vibrationsskador och karpaltunnelsyndrom, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring i en kommentar.

Det är främst inom industri och bygg som bullerskadorna uppstår. Äldre löper större risk än yngre att drabbas. Hela 9 av 10 som fått en bullerskada är äldre än 45 år, enligt en rapport från Afa Försäkring.

– En hörselskada uppstår vanligtvis efter att man har arbetat i minst 10 år i en miljö med buller på minst 85 decibel. Skador på hörseln kan dock även uppkomma om man har varit exponerad för högre decibelnivåer under en kortare tid, säger Elin Henriksson.

För att förebygga bullerskador är det viktigt att arbeta systematiskt med att kartlägga var det finns risker samt åtgärda och följa upp, avslutar Elin Henriksson.

TIPS

Förebygg bullerskador

  • Välj tystare arbetsmetoder och arbetsutrustning.
  • Använd teknik som gör det möjligt att kommunicera även med hörselskydd på.
  • Dämpa, isolera eller skärma av maskiner och utrustning.
  • Underhåll maskiner och utrustning.
  • Försök skilja bullrig och tyst verksamhet åt.
  • Byt arbetsuppgifter med varandra genom arbetsrotation.
  • Se till att alla på arbetsplatsen vet hur risker med buller kan förebyggas och att alla rapporterar de risker som upptäcks. 

Källa: Prevent

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Buller

Senaste om Hälsa