Hoppa till huvudinnehållet

Varma dagar på jobbet

Påfrestningarna på kroppen är större under riktigt varma dagar, vilket kan öka olycksrisken. Arbetsgivaren ska skydda de anställda mot värmen så långt det är möjligt.

Perioder med mycket höga temperaturer förväntas öka i takt med klimatförändringarna. Värme innebär ett mer­arbete för hjärtat, och kraftig solstrålning kan innebära en risk om det inte finns möjlighet att uppsöka skugga. Uppmärksamhet och omdöme försämras, vilket kan leda till högre olycksrisk. 

Utomhusarbete

Arbetsgivaren har ansvar för att utforma arbetsplatserna så att arbetstagarna så långt som möjligt skyddas mot väder och vind. När värmen slår till är det därför viktigt att göra riskbedömningar och ha rutiner för att minska värmebelastningen. Vid arbete utomhus kan det vara svårt att skydda sig mot värmen. Då kan arbetet behöva omorganiseras så att det finns mer utrymme för pauser i skuggan och möjlighet att kyla av sig. 

Inomhusarbete

Arbetsgivaren har huvudansvaret för inomhusklimatet på arbetsplatsen, men även fastighetsägare och byggherrar och projektörer har ett ansvar. Det finns ingen fast gräns för hur varmt det får vara i arbetslokaler, men hos Arbetsmiljöverket anges vilka temperaturer som är lämpliga i olika typer av lokaler. Vid riskbedömning kan du ta hjälp av checklistan om luft och temperatur inomhus.

Checklista Luft och temperatur (inomhusklimat)

Tips vid arbete utomhus

Omorganisera arbetet. Försök om möjligt att inte arbeta utomhus under dygnets allra varmaste timmar. Se till att det går att ta täta pauser för att dricka och kyla ner sig. 

Lyssna på kroppen. Vid stark värme sänker man tempot, vilket är kroppens sätt att anpassa sig till termperaturen. Se till att det finns möjlighet att påverka arbetstempot.

Kyl ner. Händer och fötter fångar snabbt upp kyla. Ett tips kan vara att lägga verktyg i en kyllåda. I personalrum är det bra att ha ett kallt vattenbad där man kan stoppa ner armar och fötter. Det går även att köpa in särskilda kylvästar.

Skärma av. Se till att det finns tillgång till skugga. Placera ut solskärmar. Tänk på att ljusa kläder är bättre att ha på sig eftersom de reflekterar ljuset. Använd huvudbonad.

Drick mycket. Drick ofta och redan innan du känner dig törstig.

Solskydd Sök skugga eller annvänd kläder för att skydda dig mot UV-strålning. Solskydd är ett bra komplement.

Tips vid arbete inomhus

Skärma av. Begränsa solljuset in genom fönster. Använd bordsfläktar. 

Drick mycket. Drick ofta och redan innan du känner dig törstig.

Ta bort värmekällor. Avskärma eller flytta varma maskiner.

Ventilation. Kör ventilation nattetid. Vädra på morgonen innan det blivit varmt ute.

Externa länkar

Temperatur och klimat, Arbetsmiljöverket

Tips på mer information

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Checklistor för arbetsmiljön

Lagar och regler om arbetsmiljö 

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.