Hoppa till huvudinnehållet

Svetsning

Det finns många företag som är specialiserade på svetsning, men svetsning förekommer också inom en stor del av tillverkningsindustrin. Förutom hos den yrkesgrupp som kallas svetsare kan svetsning ingå som en arbetsuppgift i arbetet. Svetsning innebär risker om man inte arbetar på ett säkert sätt och med rätt utrustning.

Några av riskerna för svetsare är att andas in svetsrök, arbete i besvärliga arbetsställningar, elektromagnetiska fält, vibrationer, ögonskador eller hudskador när man tittar i ljusbågen eller får svetssprut eller gnistor på sig och buller. Dessutom innebär svetsningarbete alltid en brandrisk.

Undersök arbetsmiljön

Här finns ett stort antal checklistor att använda för att undersöka arbetsmiljön vid svetsning. Det finns checklistor både för svetsverkstäder och tillfälliga arbetsplatser.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan