Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhetskultur

God säkerhetskultur är att ha gemensamma värderingar, attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats. Här finns en enkät om säkerhetskultur, filmer, ett webbinarium, en skrift och en steg för steg-guide för hur du kan stärka säkerhetskulturen hos er. Materialen bygger på beteendebaserad säkerhet (BBS) och ABC-metodiken.

Med säkerhetskultur menar vi beteenden, både säkra och riskfyllda, som blir förstärkta och försvagade över tid. Om vi tillsammans uppmärksammar och uppmuntrar säkra beteenden, så kommer det leda till att vi påverkar säkerhetskulturen i rätt riktning och gör den starkare.  

Enkät om säkerhetskultur

Enkät om säkerhetskultur

Enkätens tankeväckande frågor om risker och attityder gör det enkelt att komma i gång med att förbättra säkerhetskulturen. Enkäten är kostnadsfri.

Till enkäten

Kostnadsfri

Diskussionsfilmer

Säkra beteenden

Vägen till en god säkerhetskultur går genom de anställda. Med hjälp av en kostnadsfri enkät om säkerhetskultur får företagen en chans att upptäcka både vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i verksamheten – och tillsammans skapa en säkrare arbetsmiljö. Animering: Appelberg

 1. Säkra beteenden

 2. Fokusera på beteenden – del 1

 3. Förstå beteenden – del 2

 4. Förändra beteenden – del 3

Vad som påverkar säkerhetskulturen

Ofta är det flera faktorer som bidrar till att en olycka inträffar. Det kan vara svagheter i både teknik och organisation som tillsammans gör det svårt för en person att hantera en situation, vilket leder till en olycka.

Faktorer som påverkar säkerhetskulturen är:

 • Att vi förstärker säkra beteenden genom till exempel uppmuntran och positiv återkoppling.
 • Ledningens engagemang. Om chefer inte visar att de prioriterar säkerhetsfrågor är det svårt att få ett engagemang i resten av organisationen.
 • Gemensamt ansvar. Att alla tar ansvar är viktigt om man hamnar i en olycks- eller krissituation och för att förebygga olyckor.
 • Produktivitet får inte ske på bekostnad av säkerhet. Säkerheten prioriteras och det sker en avvägning mellan produktion och säkerhet.
 • Involvering. Alla är involverade i hur organisationen kan förbättra säkerheten. Lärande och förbättring är normen.
 • Rapporteringskultur. Man måste våga rapportera brister och våga säga ifrån när man upptäcker fel.
 • Säkerhetsstyrning. Att det finns föreskrifter och att människor vet vad de ska göra i olika situationer.
Säkerhetskultur på arbetsplatsen - steg för steg

Säkerhetskultur på arbetsplatsen - steg för steg

En steg för steg-guide om hur det går att stärka säkerhetskulturen på arbetsplatsen genom att analysera beteenden. Innehåller också en guide för gruppdiskussioner.

Ladda ner

Kostnadsfritt

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Det här är en vägledning för chefer och skyddsombud som vill förbättra säkerheten på sina arbetsplatser genom att i samverkan arbeta med säkerhetskulturen.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Webbinarium om säkerhetskultur

Att hitta säkra beteenden innan det inträffar en olycka är grunden för en säker arbetsplats. Erik Matton, psykolog, samtalar i webbinariet med chefer och skyddsombud från skogskoncernen Södra om beteendebaserad säkerhet (BBS). Webbinariet sändes den 25 oktober 2023.

Se inspelningen och läs sammanfattningen 

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.