Hoppa till huvudinnehållet

Kriser på jobbet

En dramatisk händelse på jobbet kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det viktigt att ha beredskap för att kunna hantera kriser på ett bra sätt. I en krissituation är det viktigt att krisplanen fungerar och att den som är drabbad för den hjälp som behövs.

Här finns tips på hur ni kan stötta drabbade medarbetare samt mallar för viktiga krishanteringsdokument.

Krishantering

Det ska finnas en plan för hur man ska agera i en krissituation på arbetsplatsen, en så kallad krisplan. I krisplanen med tillhörande rutiner ska det finnas beskrivet vem som ska göra vad.

Krishantering

Krisinformation

Behovet av tydlig information är stort i kristider, och här kan arbetsgivaren göra en viktig insats. Det är bra att ha täta avstämningar med personalen och att vara tydlig med vart de kan vända sig om de har frågor eller känner oro.

Krisinformation

Mallar och checklistor

Här finns mallar och exempel att utgå ifrån om man behöver stöd i arbetet med att ta fram rutiner, policy och underlag för dokument som behövs vid svåra händelser. Till exempel checklista vid kris, exempel på krisplan och förslag till en krishanteringspolicy.

Mallar och checklistor

Krisstöd

Människor reagerar olika vid en kris och det är viktigt att lyssna in varje individs behov. För att avgöra vilken typ av stöd som passar bäst kan man använda sig av en modell som kallas stödtrappan.

Krisstöd

Krisens olika faser

En krisreaktion är en normal reaktion på en onormal händelse. Men chockreaktionen är inte alltid synlig, vissa människor verkar oberörda trots att den mentala bearbetningen går på högvarv. En kris innehåller fyra olika faser, chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.

Krisens olika faser