Hoppa till huvudinnehållet

Mallar och checklistor vid kris

Här finns mallar och exempel att utgå ifrån om man behöver stöd vid kris och svåra händelser.

En dramatisk händelse på jobbet kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det viktigt att de hanteras med omsorg och kunnande. Har företaget mött situationen på ett bra sätt påverkar det hur de anställda, leverantörer, kunder eller allmänhet uppfattar företaget.

För att hantera den psykologiska kris som den drabbade hamnar i kan det ibland behövas djupare kunskap. Ofta kan företagshälsovården ge råd och stöd. En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där.  

Checklista

Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer.

Checklistan Krishantering på arbetsplatsen

Krisplan

Exempel på krisplan som aktiveras vid en allvarlig händelse på arbetsplatsen. Den anger vad som ska göras vid en krissituation. 

Exempel på krisplan

Krisgrupp

Ifyllbart formulär för att fylla i viktiga funktioner vid kris och vem som är ansvarig.

Mall för en krisgrupp

Anställds död

Ett exempel på rutin som kan vara till stöd om en anställd skulle mista livet.

Exempel på rutin vid anställds död

Telefonlista närstående

Formulär där de anställda kan ange vilka närstående som ska kontaktas om det händer något.

Mall för telefonlista för närstående

Telefonlista larmnummer

Telefonlista med viktiga larmnummer.

Exempel på telefonlista larm och krisstöd

Policy

Förslag på policy för krishantering och första hjälpen.

Mall policy krishanering och första hjälpen

Rutin vid rån, hot och våld

Exempel på rutin vid rån hot och våld

Hitta på sidan