Hoppa till huvudinnehållet

Stress

I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan. Det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ. Men det går att göra något åt för hög stress på jobbet. Här får du veta mer om vad stress är, och får praktiska råd om vad man kan göra för att motverka och hantera stress i jobbet.

Stress i arbetet

Orsakerna till stress på arbetet kan vara många och olika personer påverkas på olika sätt. En arbetsuppgift som ger upphov till stress för en person kanske inte är stressande för någon annan.

Vad är stress

Många chefer är själva anställda och har en chef. Se över din arbetssituation och be om hjälp om arbetsbördan är för stor. Mår du själv bra på jobbet har du lättare att vara en bra chef och hjälpa andra.

Praktiska råd om stress

Här finns några praktiska råd för organisationen, chef och anställd för att motverka och hantera stress i arbetet.

Krav, kontroll, stöd – en modell

Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell beskriver de yttre krav man har i förhållande till den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få.

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.