Hoppa till huvudinnehållet

Alkohol och andra droger

Det kan ibland vara svårt att prata om de problem alkohol skapar, eftersom alkohol är en så accepterad del av vårt samhälle. Men det är viktigt att se och prata om problemen. Här finns råd och tips om allt från förebyggande arbete när det gäller alkohol och droger till vad man kan göra om någon kommer påverkad till jobbet.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen.

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Tecken på drogproblem

Tecken på riskbruk, skadligt bruk och beroende kan vara tydliga eller mindre tydliga. Det kan ibland vara svårt att skilja dessa tecken från symtom som har att göra med andra personliga problem. Men oavsett vad som ligger bakom är det viktigt att ta tecknen eller symtomen på allvar.

Tecken på drogproblem

Förebygg droger på jobbet

Alkohol och andra droger är en angelägen arbetsmiljöfråga. Därför behöver varje företag och arbetsgivare ha en tydlig hållning i fråga om alkohol och andra droger. Tänk på att  arbetsplatsens syn på – och förhållande till – alkohol och andra droger kan ha stor påverkan på de anställdas förhållningssätt när det gäller alkohol och andra droger.

Förebygg droger på jobbet

För organisationen

En alkohol- och drogpolicy är ett viktigt verktyg. Likaså rutiner för hur man ska göra göra om man misstänker skadligt bruk eller om någon kommer påverkad till jobbet.

För organisationen

För chefen

Skadligt bruk är ett arbetsmiljöproblem där den som är chef har ansvar att agera. Många chefer är osäkra på vad som är tillåtet att göra, men att vänta löser inte problemet.

För chefen

För skyddsombud

Skyddsombudet ska vara med i det övergripande arbetet med att ta fram alkohol- och drogpolicys, handlingsplaner, rutiner och utbildningar.

För skyddsombud

För anställda

Det är vanligt att problem med alkohol eller andra droger upptäcks av arbetskamraterna. Som anställd är det viktigt att inte blunda för problem och säkerhetsrisker.

För anställda

Mallar för policy, handlingsplan och rutiner

Så här kan ni göra en drogpolicy 

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Externa länkar

Hitta på sidan