Hoppa till huvudinnehållet

Alkohol och andra droger

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Den tar upp skillnaden mellan riskbruk, skadligt bruk och beroende, lagar och regler och vanliga frågor. Den tar också upp hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Ladda ner

Förebygg alkohol och droger på jobbet

Alkohol och andra droger kan leda till säkerhetsrisker både för den anställde och för kollegor men också till risker för företagets varumärke. Samtidigt är arbetet ofta en mycket stor och viktig del i människors liv. Av den anledningen kan arbetsplatsens syn på – och förhållande till – alkohol och andra droger ha stor påverkan på de anställdas förhållningssätt.

Arbetsplatsen kan fungera som ett skydd om regler, värderingar, gränser och ledarskap är tydliga och konsekventa. Då kan arbetsplatsen fånga upp och hjälpa människor. Det sista en person som har problem med alkohol eller andra droger vill är att förlora sitt jobb. Och det sista en arbetsgivare vill är att förlora en kompetent medarbetare. Men arbetsplatsen kan också vara en riskfaktor om kulturen är tillåtande, gränserna otydliga och ledarskapet svagt. 

Alkohol och andra droger är en angelägen arbetsmiljöfråga. Därför behöver varje företag och arbetsgivare ha en tydlig hållning i fråga om alkohol och andra droger. Arbetsmiljölagen ger en bra grund för arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer och minska problem med skadligt bruk.

Vad kostar det?

Alkohol och andra droger kan medföra höga kostnader både för individ och samhälle. När människor har ett riskbruk eller skadligt bruk påverkas produktionen på en arbetsplats. Frånvaron ökar, arbetsklimat och kvalitet påverkas. Beräkningar visar att det kan kosta upp till cirka 4 procent av lönesumman. En av de största kostnaderna är dagenefter-problematik, som i snitt kostar arbetsgivaren cirka 15 000 kronor per anställd och år i minskad produktivitet.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen.

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Mer information om alkohol och andra droger

Här kan du ladda ner mallar för företagets alkohol- och drogpolicy, rutiner och exempel på hur en rehabiliteringsöverenskommelse kan se ut mellan en chef och en medarbetare.
Lyssna också på poddinslaget om alkohol på jobbfesten. Ska arbetsgivaren bjuda på alkohol eller inte?

Externa länkar

Hitta på sidan