Hoppa till huvudinnehållet

Förebygg alkohol och droger på jobbet

Alkohol och andra droger kan leda till säkerhetsrisker både för den anställde och för kollegor men även för företagets varumärke. Det gör detta till en angelägen arbetsmiljöfråga. Varje företag och arbetsgivare behöver därför ha en tydlig hållning i frågan. Arbetsmiljölagen ger en bra grund för arbetet med att skapa goda arbetsmiljö och minska problemen med skadligt bruk.

I filmen får du möta chefer, forskare och experter som delar med sig av sina erfarenheter.

Arbetsplatsens förhållningssätt

Jobbet är ofta en mycket stor och viktig del i människors liv. Av den anledningen kan arbetsplatsens syn på alkohol och andra droger ha stor påverkan på de anställdas förhållningssätt. Arbetsplatsen kan fungera som ett skydd om regler, värderingar, gränser och ledarskap är tydliga och konsekventa. Då kan arbetsplatsen fånga upp och hjälpa människor. Det sista en person som har problem med alkohol eller andra droger vill är att förlora sitt jobb. Och det sista en arbetsgivare vill är att förlora en kompetent medarbetare. Men arbetsplatsen kan också vara en riskfaktor om kulturen är tillåtande, gränserna otydliga och ledarskapet svagt. 

Policy, handlingsplan och rutiner

Det är lättare för företaget att agera när det finns en policy och konkreta rutiner för hur man ska agera i frågor som rör alkohol och andra droger. Arbetet med att ta fram policyn kan vara ett bra tillfälle att tänka igenom om företaget ska servera alkohol på fester, vikten av att erbjuda alkoholfria alternativ och hur man ställer sig till att ge bort alkohol i present.

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan