Hoppa till huvudinnehållet

Agera vid problem med alkohol och andra droger på jobbet

Skadligt bruk är ett arbetsmiljöproblem där chefen har ett formellt ansvar att agera. Chefen ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och har rätt att skicka hem en medarbetare som kommer påverkad till jobbet. 

I filmen får du möta chefer, forskare och experter som delar med sig av sina erfarenheter.

Agera - vänta inte

Många chefer är osäkra på vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra. Då är det viktigt att skaffa sig kunskap. Att vänta löser inte problemet, utan det är det sämsta alternativet. Om det finns misstankar om att en medarbetare har problem med alkohol eller andra droger är sannolikheten stor att problemet funnits en längre tid. Även om personen försöker dölja problemen anar omgivningen ofta att något är fel. Det är vanligt att arbetskamraterna är de första att uppmärksamma att någon förändras. Men det kan finnas en rädsla för att ingripa.

Om någon kommer påverkad

Det är chefen som ansvarar för bedömningen av om en person kan utföra sina arbetsuppgifter eller inte, och kan erbjuda personen drogtest för att fria sig från misstanke. Se till att personen kommer hem säkert. Kräv att personen kommer till jobbet nykter eller opåverkad dagen efter, och ta kontakt om den anställde inte kommer. Vid misstanke om skadligt bruk eller beroende bör chefen förbereda sig inför ett samtal med personen, se pdf:en Det viktiga samtalet.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudet ska vara med i det övergripande arbetet med att ta fram policys, handlingsplaner, rutiner och utbildningar. Som skyddsombud kan man också ge stöd till medarbetare, till exempel vid arbetsanpassning och rehabiliteringsutredningar eller i samtal med chefen. 

Om du pratar med personen själv

  • Ta reda på de bakomliggande orsakerna – det kan ha med arbetsmiljön att göra. Fråga om personen har tagit upp frågan med sin chef.
  • Föreslå personen att söka hjälp. Erbjud att följa med personen vid ett samtal med chefen. Förklara att personen har en skyldighet att delta i sin egen rehabilitering.
  • Säg det du ser, men var konkret och håll dig till fakta.
  • Förbered dig – skriv ned vad du vill ha sagt och ditt mål med samtalet.
  • Kom ihåg att det formella ansvaret ligger på chefen.

Arbetskamrat och medberoende

Det är viktigt att direkt prata med personen det gäller eller ta upp saken med chef eller arbetsledare. En person som är påverkad på jobbet kan vara en säkerhetsrisk både för sig själv och andra. 

En person som du tycker verkar ha problem kan behöva hjälp. Samtidigt kan det kännas svårt att agera. Både nära anhöriga och arbetskamrater kan vara medberoende, det vill säga anpassa sitt eget beteende efter den som har problem. Det bästa du kan göra är att visa vad du ser och säga till. Att skydda en kollega är en björntjänst, och likaså att täcka upp och själv göra personens jobb.

Misstänker du att något är fel, har du ofta rätt. Om någon luktar alkohol eller verkar påverkad på något sätt – berätta direkt för personen vad du ser, och för din chef eller skyddsombud. Var saklig, säg vad du ser och hur det påverkar dig och jobbet.

Rehabiliteringsansvar

När det konstaterats att någon har ett skadligt bruk eller beroende som personen själv inte kan ta sig ur, behöver chefen ta initiativ till att medarbetaren får möjlighet till rehabilitering. Målet med rehabiliteringen är att personen ska kunna fortsätta vara anställd och jobba. I rehabiliteringsarbetet kan arbetsgivaren behöva ta hjälp av någon som är expert på området. 

Chefen och arbetsgruppen under rehabiliteringen

Det är viktigt att du som chef är delaktig i hela behandlingen och följer upp hur den fungerar för din medarbetare. Du kan också till exempel behöva anpassa arbetsuppgifterna under tiden en person är under behandling. Kom även ihåg att arbetsgruppen kan ha frågor och känna oro. Svara på det du kan, men glöm inte bort din tystnadsplikt.

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan