Hoppa till huvudinnehållet

Vad är OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö?

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning, balans mellan jobb och fritid och stöd från chef och kollegor.

Bild: Bengt Alm

Frågor som stress och konflikter på jobbet är sådant som oftast varken kan eller bör försöka lösas på individnivå, utan snarare kräver en översyn av arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat. Här har chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön en viktig roll. 

De här frågorna har tidigare ofta benämnts psykosociala frågor, men eftersom de hänger ihop med hur arbetet är organiserat, kallas området numera organisatorisk och social arbetsmiljö i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). I föreskrifterna ingår tre områden: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Enligt föreskrifterna ska arbetsgivaren ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska också ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4)

Undersök hur de anställda har det

Det finns flera sätt att ta reda på hur de anställda upplever den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ofta skickar man ut en medarbetarenkät, till exempel OSA-enkäten. Det är också vanligt att ta upp frågorna vid medarbetarsamtal och vid personalmöten. Småprat och gemensamma fikastunder brukar också vara bra temeraturmätare. Ju mer man vet om hur de anställda upplever situationen på jobbet, desto lättare att förändra rätt saker och uppnå resultat.

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Riskbedöm, åtgärda och kontrollera

Liksom inom allt abetsmiljöarbete ska en riskbedömning av OSA-området göras. När ni undersökt läget ska ni bedöma hur allvarliga riskerna är och bestämma vilka åtgärder som behövs. Man får ofta fram bäst förslag om man funderar tillsammans. Allt som åtgärdas ska sedan kontrolleras för att se så att det verkligen haft effekt.

Riskbedömning

OSA i praktiken

OSA i praktiken

Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt.

OSA-utbildning

4.500 kr exkl moms

Hitta på sidan