Hoppa till huvudinnehållet

Inspektion av arbetsmiljön

Har ni fått veta att Arbetsmiljöverket ska göra inspektion? Syftet med inspektionen är att kontrollera att ni följer arbetsmiljöreglerna. Finns det brister får ni möjlighet att åtgärda dem.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har i uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. I det ingår att göra inspektion på arbetsplatser. Oftast får man veta i förväg att Arbetsmiljöverket ska göra inspektion.

Så går inspektionen till

Förutom inspektören och arbetsgivaren deltar vanligtvis skyddsombudet eller någon annan representant för arbetstagarna. Inspektören går runt och tittar på arbetsmiljön och ser också över den dokumentation ni har om ert arbetsmiljöarbete. Dialog är viktigt under inspektionen, både för att inspektören ska kunna sätta sig in i er verksamhet och för att ni ska få råd om vad som behöver förändras. Om inspektören hittar brister får ni ett skriftligt meddelande om det efteråt, så att det är tydligt vad som behöver förbättras. Om bristerna inte rättas till kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, ibland tillsammans med ett vitesbelopp att betala.

Vad kan ni göra inför en inspektion?

Inför en planerad inspektion är det bra att se till att ha er dokumentation om arbetsmiljö tillgänglig, till exempel arbetsmiljöpolicy, riskbedömningar, rutiner och instruktioner. På Prevents sidor om att jobba med arbetsmiljöfrågor kan ni läsa på om vad som gäller och gärna börja fundera över hur ert arbetsmiljöarbete kan förbättras. Passa också på att ställa frågor till inspektören om sådant ni undrar över.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

På de här sidorna kan du läsa hur du kommer igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, till exempel vad som ingår i en arbetsmiljöpolicy och hur ni gör en skyddsrond.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Externa länkar

Arbetsmiljöverkets inspektionssidor

Hitta på sidan