Hoppa till huvudinnehållet

Återhämtning i arbetet

Ofta klarar man kortare perioder av hög arbetsbelastning om man har möjlighet till ordentlig återhämtning efteråt. Det behövs både god sömn på natten och perioder av återhämtning under vaken tid för att man ska må bra.

Det ska vara naturligt att känna sig pigg och utvilad vid arbetsdagens början och att ha krafter kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut. Återhämtning kan se ut på många olika sätt. Den kan också ta olika lång tid beroende på vilka påfrestningar man utsatts för.

Återhämtningspauser

Att kunna ta kortare pauser är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning. Sådana återhämtningspauser är särskilt betydelsefulla när arbetet är intensivt och krävande. Matrasterna är viktiga och bör ge möjlighet till återhämtning. Därför är det viktigt att verksamheten organiseras på sådant sätt att det finns balans mellan kraven i arbetet och behovet av återhämtning. Du kan också ta en mikropaus på jobbet.

Ta en mikropaus med hjälp av korta filmklipp

Långa arbetspass

Långa arbetspass är tröttande och bör bara nyttjas tillfälligt, särskilt i arbeten med höga fysiska eller psykiska belastningar. Trötthet under långa arbetspass medför inte bara slitage på kroppen utan ger även en ökad olycksfallsrisk och sämre prestation.

Nattarbete

Nattarbete innebär påfrestningar och ökar risken för ohälsa och olyckor. Sömnbrist ger nedsatt motståndskraft och ökar de negativa effekterna av arbetsbelastningen. Sömnbrist är i sig också en faktor som kan ge upphov till ohälsa. Tillräcklig vila och återhämtning behövs mellan två arbetsskift. Efter flera nattskift behövs en längre viloperiod.

Jobbsnackisar om återhämtning

Filmer med diskussionsfrågor om stress och återhämtning. Kika på filmerna tillsammans och prata om hur ni har det på jobbet.

Jobbsnackis – Orka hela dagen

Jobbsnackis – Maxa lagom

Tips på mer information

Mikropauser

Enkät om OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö

Stress

Hälsofrämjande arbetsmiljö

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.