Hoppa till huvudinnehållet

Ledarskap och arbetsmiljö

Ett aktivt ledarskap är sammansatt av flera delar. Det handlar om att arbeta med utveckling för såväl människor som organisation, och det innebär också att jobba med arbetsmiljöfrågor. För att vara en bra ledare är det viktigt att den egna arbetsmiljön är tillfredsställande. 

Ansvar för arbetsmiljön 

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, men det är svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet kan därför fördelas på olika funktioner och personer genom så kallad uppgiftsfördelning, även om ansvaret fortfarande ligger hos arbetsgivaren.

Ofta är det chefer och arbetsledare som får uppgifter fördelade till sig. De kan i sin tur fördela det vidare till enskilda anställda. Som chef har man alltid ett befattningsansvar, och i det ingår ansvar för arbetsmiljön inom ens eget verksamhetsområde. Det innebär bland annat att ge de anställda instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Läs mer om roller i arbetsmiljöarbetet

Läs mer om uppgiftsfördelning

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer

Den här utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att effektivt leda arbetsmiljöarbetet, minska risker och skapa trivsel bland dina medarbetare. Utbildningen ges som klassrumsutbildning eller på distans. Finns även som webbutbildning på svenska och engelska.

Mer om utbildningen

7.700 exkl. moms

Hälsofrämjande ledarskap 

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra.

Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär att främja och förstärka sådant som redan fungerar bra. På så sätt kan chefen stimulera trivsel och prestation, och skapa en arbetsplats där människor vill vara.

Här finns verktyg och metoder som kan hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap. Satsa på det som redan fungerar bra och skapa en arbetsplats som stimulerar både trivsel och prestation.

Till Hälsofrämjande ledarskap
Arbetsplatsdialogen

Arbetsplatsdialogen

Dialogstöd som underlättar ett förebyggande och strukturerat arbete med ohälsa. Här finns tips och verktyg för att identifiera tidiga tecken på ohälsa, göra anpassningar i ett tidigt skede och på så sätt undvika sjukskrivningar.

Till verktyget

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Så gör du en riskbedömning 

Prevents checklistor för skyddsrond

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Här finns utbildningar, checklistor, enkäter och digitala verktyg som hjälper dig att jobba med frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, arbetstid, konflikter och mobbning. 

Din egen handlingsplan för arbetsmiljön (ur utbildningen Arbetsmiljö för chefer)

Fler artiklar om ledarskap

Poddavsnitt om ledarskap

Introverta chefer. Att vara introvert eller extrovert handlar om om varifrån man hämtar sin energi.  Anki Udd på Ledarna och Tuija Kivistö Ivarsson på Almega ser introverta chefer som en outnyttjad resurs. 

Delat ledarskap sparar tid. Att vara två på vd-posten har bara fördelar tycker Venke Osnes och Niklas Larsén på Mer Arkitekter. Eftersom de jobbar med arbetsplatsmiljöer spanar de också på hur framtidens kontor kommer att se ut.

Att bygga på det som redan funkar. Viktoria Lundqvist på Industriarbetsgivarna och Lisa Markström på Prevent, ger praktiska tips på hur man kan arbeta med hälsofrämjande ledarskap i vardagen, hur får man personalen att trivas och må bra på jobbet?

Mentorskap – att växa i jobbet. Att ha en mentor att bolla frågor och utmaningar med kan vara en stor hjälp när man formar sitt ledarskap. Möt Johanna Lindell och Göran Widolf som deltar i ett mentorskapsprogram för chefer.

Lite får man väl tåla. Möt Christina Björklund vid Karolinska Institutet som forskat om mobbning av chefer och Lotta Almgren chefsrådgivare på Ledarna som samtalar om mobbning av chefer.

Hjälp, det är jag som är chefen. Nyblivna chefen Frida Fossland och ledarskapsexperten Helene Öhman som är programansvarig på Mgruppen pratar om utmaningarna med chefsjobbet.

Här hittar du alla poddavsnitt från Prevents pobb Jobbfika.

Externa länkar

Guide Ung och chef - För organisationer som vill ta tillvara på unga chefers potential (Umeå universitet).

Vägledning till föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö

Hitta på sidan

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.

Jobba systematiskt med arbetsmiljön

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma olika risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan följa upp och se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar, exempel och webbverktyg som stöttar i arbetsmiljöarbetet.