Hoppa till huvudinnehållet

Uppgiftsfördelning

I ett företag med några få anställda kan chefen själv genomföra arbetsmiljöuppgifterna. I ett större företag behöver ofta flera personer hjälpas åt.

Bild: Bengt Alm

Även om en anställd får en arbetsmiljöuppgift fördelad till sig, är det fortfarande arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. Själva  ansvaret kan inte fördelas (delegeras) till någon annan. Exempel på uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, ta reda på hur medarbetarna trivs eller att introducera nyanställda.

Vem kan få en uppgift?

Arbetsmiljöuppgifterna ska fördelas till bestämda personer eller befattningar. De kan till exempel inte fördelas till en hel grupp. De flesta arbetsuppgifter är sådana att de bör skötas av en chef eller arbetsledare. Vissa uppgifter av mer praktisk karaktär kan dock fördelas på andra anställda, till exempel tillsyn av maskiner eller sandning vid halka. 

Den som får en uppgift fördelad till sig behöver ha både befogenheter, resurser och kunskap för att sköta den. Annars har man rätt att returnera uppgiften till den som delade ut den.

Mall och exempel

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig om företaget har fler än tio anställda. Men även i mindre företag är det bra att skriva ner vem som ska göra vad, så att inga oklarheter uppstår. Här finns en mall och ett ifyllt exempel att använda.

Uppgiftsfördelning (exempel)

Hitta på sidan